Monday, October 25, 2004

جغرافياي استان تهران

استان‌ تهران‌ استان‌ تهران‌ با225 ،28 كيلومتر مربع‌ وسعت‌ ،يكي‌ از كوچكترين‌ استانهاي‌ كشور مي‌ باشد .استان‌ تهران‌ در جنوب‌ بخش‌ مركزي‌ رشته‌ كوههاي‌ البرز قرار گرفته‌ و از ناحيه‌ فيروزكوه‌ در شرق‌ تاهشتگرد درغرب‌ وسعت‌ دارد.همچنين‌ در قسمت‌ جنوبي‌ ، به‌ شهرستان‌ قم‌ منتهي‌ مي‌ شود . درمجموع‌ سه‌ عامل‌ جغرافيايي‌ درساخت‌ كلي‌ اقليم‌ استان‌ تهران‌ موثر است‌ .اين‌ سه‌ عامل‌ عبارتند از: 1ـ وجود دشت‌ كوير در جنوب‌ شرقي‌ استان‌ 2ـ رشته‌ كوههاي‌ البرز در شمال‌ 3ـ بادهاي‌ مرطوب‌ وبارانزاي‌ غربي‌ بطوركلي‌ آب‌ وهواي‌ اين‌ استان‌ درمناطق‌ كوهستاني‌ از نوع‌ آب‌ وهواي‌ كوهستاني‌ معتدل‌ ودر دشتهاي‌ آن‌ ازنوع‌ نيمه‌ صحرايي‌ با ويژگيهاي‌ خاص‌ خود مي‌ باشد .آبهاي‌ سطح‌ الارضي‌ استان‌ شامل‌ رودخانه‌ هاي‌ كرج‌ ،جاجرود، حبله‌ رود، رودشور، رودلار، طالقان‌ رود، كن‌ ، قره‌ چاي‌ ، هراز و سولقان‌ مي‌ باشد .وآبهاي‌ تحت‌ الارضي‌ كه‌ در واقع‌ چشمه‌ هاي‌ آب‌ معدني‌ هستند،عبارتنداز:چشمه‌ آبعلي‌ (بين‌ دو روستاي‌ آبعلي‌ ومبارك‌ آباد)، چشمه‌ آب‌ البرز (جنوب‌ شرقي‌ آبعلي‌ ) ،چشمه‌ علي‌ (شهرري‌ )وچشمه‌ اعلاء(شمال‌ شهر دماوند). استان‌ تهران‌ بزرگترين‌ قطب‌ اقتصادي‌ كشور وداراي‌ ويژگيهاي‌ اقتصادي‌ بسيار پيچيده‌ وگوناگون‌ است‌ .درطي‌ دو دهه‌ اخير جنبه‌ هاي‌ صنعتي‌ وتجاري‌ اقتصاد اين‌ منطقه‌ آنچنان‌ توسعه‌ پيداكرد كه‌ در واقع‌ اين‌ دوره‌ رامي‌توان‌ دوره‌ تغييرات‌ بنيادي‌ از يك‌ اقتصاد كشاورزي‌ نسبتا"خودكفا به‌ اقتصاد صنعتي‌ و تجاري‌ وابسته‌ ناميد. طبق‌ آمار راههاي‌ كشور ،بيش‌ از نيمي‌ از آزاد راههاي‌ كشور دراين‌ استان‌ قرار دارد .همچنين‌ 767 كيلومتر خط‌ آهن‌ كه‌ 435 كيلومتر آن‌ اصلي‌ است‌ ،ارتباط‌ آن‌ راباديگر استانهاي‌ كشور،از طريق‌ قطار ممكن‌ مي‌ سازد. تهران‌ شهرتهران‌ كه‌ امروزه‌ مركز كشور جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ است‌ در زمانهاي‌ قديم‌ يكي‌ از روستاهاي‌ واقع‌ در پيرامون‌ شهر بزرگ‌ ري‌ بود.تهران‌ پس‌ از ويران‌ شدن‌ ري‌ توسط‌ مغولان‌ شروع‌ به‌ رشد كرد ودرنيمه‌ دوم‌ قرن‌ دهم‌ (ه. ق‌ ) در دورة‌ شاه‌ طهماسب‌ صفوي‌ بارويي‌ به‌ دور شهر كشيده‌ شد. اهميت‌ اين‌ شهر از زماني‌ شروع‌ شد كه‌ درسال‌ 1756 (م‌ ) كريمخان‌ زند، حكومت‌ تهران‌ رابه‌ غفور خان‌ واگذار نمود وخود راهي‌ شيراز شده‌ ،آن‌ شهر راپايتخت‌ خود قرار داد. پس‌ از فوت‌ كريمخان‌ ، آقامحمد خان‌ قاجار به‌ تهران‌ آمد وبعد از جنگهاي‌ سختي‌ كه‌ بالطفعلي‌ خان‌ زند داشت‌ بركشور مسلط‌ شد. وي‌ درسال‌ 1790 (م‌ ) دراين‌ شهر تاجگذاري‌ كرد وآن‌ راپايتخت‌ حكومت‌ خويش‌ قرار داد. بعدهابا روي‌ كارآمدن‌ ناصرالدين‌ شاه‌ كه‌ نزديك‌ 50 سال‌ حكومت‌ كرد، تهران‌ تحول‌ بسيار پيدا كرد و مناطق‌ اطراف‌ آن‌ به‌ سرعت‌ مسكوني‌ شد وباگسترش‌ شهر ،برج‌ وباروي‌ جديدي‌ به‌ دور شهر كشيده‌ شد.بازار تهران‌ ،سراي‌ امير ومدرسه‌ دارالفنون‌ از آثار باقيمانده‌ از آن‌ دوران‌ است‌ ودر دوران‌ حكومت‌ پهلوي‌ شهر تهران‌ چهره‌ ديگري‌ پيداكرد .دروازه‌ها وباروهاي‌ اطراف‌ آن‌ ازبين‌ رفتند وشهر به‌ سرعت‌ وسعت‌ يافت‌ . پس‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ در سال‌ 1979 ،گسترش‌ شهر همچنان‌ ادامه‌ پيداكرد وشهركهاي‌ جديدي‌ در حاشيه‌ بدان‌ متصل‌ شد وجمعيت‌ آن‌ نيز به‌ سرعت‌ افزايش‌ يافت‌ . تهران‌ با مساحتي‌ حدود 200/1كيلومتر مربع‌ ، در دامنة‌ جنوبي‌ رشته‌ كوههاي‌ البرز قرار گرفته‌ است‌ .آب‌ وهواي‌ اين‌ شهر در تابستان‌ گرم‌ و خشك‌ و در زمستان‌ سرد مي‌ باشد. بيشترين‌ درجه‌ حرارت‌ در تابستان‌ 42 درجه‌ سانتيگراد وكمترين‌ آن‌ در زمستان‌ 16ـ درجه‌ سانتيگراد مي‌ باشد . تهران‌ داراي‌ 1100 متر ارتفاع‌ از سطح‌ دريادر جنوب‌ و1700 متر درشمال‌ است‌ . همچنين‌ ميزان‌ بارندگي‌ سالانه‌ بطور متوسط‌ 225 ميليمتر مي‌ باشد . تهران‌ مركز كليه‌ وزارتخانه‌ ها، ادارات‌ و مراكز علمي‌ كشور مي‌ باشد وعلاوه‌ برآن‌ مركز ثقل‌ سياسي‌ واداري‌ كشور طي‌ 200 سال‌ اخير به‌ شمار مي‌ رود .ازنظر ژئوپوليتيك‌ و بسياري‌ از مسائل‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ نيز ازاهميت‌ ويژه‌اي‌ برخوردار است‌ برپايي‌ پي‌ در پي‌ نمايشگاههاي‌ بين‌ المللي‌ ونمايشگاههاي‌ داخلي‌ مانند نمايشگاه‌ گل‌ ،فرش‌ و... خود گواه‌ اين‌ مدعاست‌ . تهران‌ از طريق‌ فرودگاه‌ بين‌ المللي‌ مهرآباد با تمام‌ شهرهاي‌ ايران‌ كه‌ داراي‌ فرودگاه‌ هستند وبيشتر شهرهاي‌ مهم‌ جهان‌ ارتباط‌ هوايي‌ دارد (فرودگاه‌ جديد بين‌ المللي‌ امام‌ خميني‌ نيز درسالهاي‌ آينده‌ مورد بهره‌ برداري‌ قرار خواهد گرفت‌ ). اين‌ شهر از طريق‌ سه‌ ترمينال‌ مسافربري‌ در شرق‌ ،غرب‌ وجنوب‌ تهران‌ وخطوط‌ راه‌ آهن‌ با تمامي‌ نقاط‌ ايران‌ در ارتباط‌ مي‌ باشد .ضمنا" تهران‌ باموقعيت‌ خاصي‌ كه‌ دارد بر سر راه‌ آسيا،اروپا واقع‌ شده‌ است‌ . آثارديدني‌ توريستي‌ تهران‌ در تهران‌ موزه‌ ها،گالري‌ هاي‌ هنري‌ ،اماكن‌ مذهبي‌ ،مراكز ورزشي‌ وتفريحي‌ ، سينماهاو مراكز گوناگوني‌ وجود دارد كه‌ همه‌ روزه‌ عدة‌ زيادي‌ رابه‌ خود جلب‌ مي‌ كنند .همچنين‌ گردشگاه‌ هاي‌ اطراف‌ شهر به‌ ويژه‌ نقاط‌ خوش‌ آب‌ وهواي‌ ارتفاعات‌ البرز،در روزهاي‌ تعطيل‌ جمعيت‌ زيادي‌ رابه‌ اطراف‌ رودخانه‌ هاي‌ كرج‌ ،جاجرود ولار مي‌ كشاند .در زمستان‌ ،پيست‌ هاي‌ اسكي‌ آبعلي‌ ،گاجره‌ ،ديزين‌ وشمشك‌ نيز ميعادگاه‌ مشتاقان‌ ورزشهاي‌ زمستاني‌ است‌ .درياچه‌ وسيع‌ سد كرج‌ محل‌ مناسبي‌ براي‌ قايقراني‌ ونيز اسكي‌ روي‌ آب‌ فراهم‌ آورده‌ است‌ .سنگ‌ نوردي‌ ،كوهنوردي‌ وكوه‌ پيمائي‌ در ارتفاعات‌ شمال‌ تهران‌ نيز بخشي‌ از تفريحات‌ مردم‌ تهران‌ راتشكيل‌ مي‌ دهد . كاخ‌ گلستان‌ ،مرمر، صاحبقرانيه‌ ،سعدآباد، برج‌ وموزة‌ آزادي‌ ،پارك‌ جنگلي‌ ،پاركهاي‌ پرديسان‌ ،ارم‌ ،جمشيديه‌ ،ملت‌ ، بعثت‌ ،آزادگان‌ ،لاله‌ ،چشمة‌ آب‌ گرم‌ دماوند وتله‌ كابين‌ توچال‌ نيز از ديگر نقاط‌ ديدني‌ شهر تهران‌ است‌ .همچنين‌ بازار تهران‌ بامعماري‌ سنتي‌ خود، يكي‌ از عمده‌ترين‌ مراكز خريد تهران‌ است‌ و علي‌ رغم‌ ايجاد مراكز خريد در نقاط‌ مختلف‌ شهر، هنوز هم‌ مركزيت‌ خود راحفظ‌ كرده‌ است‌ . در تهران‌ ،اماكن‌ مذهبي‌ متعددي‌ نيز وجود دارد و علاوه‌ برمساجد و تكاياي‌ معروف‌ ،بيش‌ از 30 امامزاده‌ نيز در شهر و اطراف‌ آن‌ قرار دارد. اماكن‌ مذهبي‌ خارج‌ تهران‌ مانند آرامگاه‌ حضرت‌ عبدالعظيم‌ در شهر ري‌ ،آرامگاه‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌ دربهشت‌ زهرا،امامزاده‌ صالح‌ در تجريش‌ ،امامزاده‌ داوود در شمال‌ كن‌ ازتوجه‌ بيشتري‌ برخوردار هستند به نقل از : www.e-resaneh.com

جغرافياي طبيعي ايران

جغرافياي‌ طبيعي‌ ايران‌ كشور ايران‌ با 195/648/1 كيلومتر مربع‌ وسعت‌ (هفدهمين‌ كشور جهان‌ )در نيمكرة‌ شمالي‌ ،نيمكرة‌ شرقي‌، در قارة‌ آسيا و در قسمت‌ غربي‌ فلات‌ ايران‌ واقع‌ شده‌ و جزء كشورهاي‌ خاورميانه‌ است‌ . نصف‌ النهار َ5 ْ44 شرقي‌ از غربي‌ ترين‌ نقطه‌ ايران‌ (حدود 50 كيلومتري‌ غرب‌ ماكو) و نصف‌ النهار َ18 ْ63 شرقي‌ از شرقي‌ ترين‌ نقطه‌ ايران‌ (حدود 150 كيلومتري‌ جنوب‌ شرقي‌ سراوان‌ )عبورمي‌ كند .همچنين‌ مدار َ3 ْ25 شمالي‌ از جنوبي‌ ترين‌ نقطة‌ ايران‌ (حدود 85 كيلومتري‌ چابهار)َ و مدار َ47 ْ39 شمالي‌ از شمالي‌ ترين‌ نقطة‌ ايران‌ (حدود 80 كيلومتري‌ شمال‌ ماكو) مي‌ گذرد. همسايگان‌ ايران‌ و طول‌ مرزهاي‌ مشترك‌ آنها با ايران‌ عبارتنداز :جمهوري‌ هاي‌ ارمنستان‌ (40 )،آذربايجان‌ (767 ) و تركمنستان‌ (1206 ) در شمال‌ ،افغانستان‌ (945 )و پاكستان‌ (978 كيلومتر)در شرق‌ وتركيه‌ (486 )و عراق‌ (1609 كيلومتر) در غرب‌ .طول‌ سواحل‌ ايران‌ در امتداد درياي‌ خزر از رودخانة‌ آستارا تا خليج‌ حسينقلي‌ 657 كيلومتر ،درياي‌ عمان‌ از خليج‌ گواتر تا بندرعباس‌ 784 كيلومتر و خليج‌ فارس‌ از بندر عباس‌ تا دهانة‌ اروندرود نيز 1259 كيلومتر است‌ كه‌ در مجموع‌ پيرامون‌ ايران‌ بالغ‌ بر 8731 كيلومتر مي‌ باشد . پايتخت‌ ايران‌ ،شهرتهران‌ است‌ و بنادر مهم‌ آن‌ عبارتنداز :انزلي‌ ، نوشهر،بوشهر، شهيد رجايي‌ ،امام‌ خميني‌ ، آبادان‌ ، خرمشهر،بندر عباس‌ جغرافياي‌ طبيعي‌ حدود 90% خاك‌ ايران‌ در محدوده‌ فلات‌ ايران‌ واقع‌ شده‌ و كشوري‌ كوهستاني‌ محسوب‌ مي‌ شود.بيش‌ از نيمي‌ ازمساحت‌ كشور را كوهها وارتفاعات‌ ،14 را صحراها و كمتر از 14 آن‌ را نيز اراضي‌ قابل‌ كشت‌ تشكيل‌ داده‌ است‌ . ارتفاعات‌ ايران‌ رابطور كلي‌ مي‌ توان‌ به‌ چهار رشته‌ كوه‌ اصلي‌ تقسيم‌ نمود كه‌ عبارتند از :رشته‌ كوه‌هاي‌ شمالي‌ ،رشته‌ كوه‌هاي‌ غربي‌ ، رشته‌ كوه‌ هاي‌ جنوبي‌ و كوههاي‌ مركزي‌ و شرقي‌ . كوه‌هاي‌ شمالي‌ از كوه‌هاي‌ آرارات‌ در تركيه‌ شروع‌ شده‌ ،به‌ ترتيب‌ باكوه‌هاي‌ علمدار، سهند، سبلان‌ ، كوههاي‌ طالش‌ ، كوههاي‌ قافلانكوه‌ در آذربايجان‌ ، رشته‌ كوه‌ هاي‌ البرز در شمال‌ تهران‌ و قسمت‌ جنوبي‌ استانهاي‌ گيلان‌ و مازندران‌ ،رشته‌ كوه‌هاي‌ آلاداغ‌ ،بينالود ،هزار مسجد وقره‌ داغ‌ در خراسان‌ ادامه‌ يافته‌ ،در افغانستان‌ به‌ كوه‌هاي‌ هند وكش‌ مي‌پيوندد. بلندترين‌ نقطه‌ اين‌ كوه‌ها، قلة‌ دماوند با 5671 متر ارتفاع‌ است‌ كه‌ بلندترين‌ نقطة‌ ايرن‌ نيزمحسوب‌ مي‌ شود. رشته‌ كوه‌هاي‌ غربي‌ نيز از آرارات‌ شروع‌ شده‌ واز شمال‌ غربي‌ به‌ سوي‌ جنوب‌ شرقي‌ امتداد داشته‌ و كوههاي‌ ساري‌ داش‌ ، چهل‌ چشمه‌ ،پنجه‌ علي‌ ، الوند ،كوه‌هاي‌ بختياري‌ ،پيشكوه‌ وپشتكوه‌ ،اشتران‌ كوه‌ و زردكوه‌ رادربرمي‌ گيرد كه‌ تقريبا" تمام‌ اين‌ سلسله‌ كوه‌ها را در مجموع‌ رشته‌ كوه‌ زاگرس‌ مي‌ نامند .بلندترين‌ نقطه‌ اين‌ رشته‌ ، قله‌ دينار (دنا) است‌ كه‌ 4409 متر ارتفاع‌ دارد. رشته‌ كوه‌ هاي‌ جنوبي‌ از خوزستان‌ تا سيستان‌ و بلوچستان‌ امتداد يافته‌ وبه‌ كوه‌هاي‌ سليمان‌ در پاكستان‌ مي‌ پيوندد و شامل‌ كوه‌هاي‌ سپيدار، ميمند، كوه‌هاي‌ بشاگرد و كوه‌ بم‌ پشت‌ مي‌ باشد. كوههاي‌ مركزي‌ و شرقي‌ عمدتا" شامل‌ كوه‌هاي‌ كركس‌ ، شيركوه‌ ،كوه‌ بنان‌ ،جبال‌ بارز،بزمان‌ وتفتان‌ بوده‌ و بلندترين‌ نقطه‌ اين‌ كوه‌ها ،كوه‌ هزار(4465 متر) مي‌ باشد . اكثر رودهاي‌ جاري‌ درايران‌ كم‌ آب‌ بوده‌ وتنها رود قابل‌ كشتيراني‌ آن‌ ،رود كارون‌ است‌ .رودهاي‌ ايران‌ در چهار حوضة‌ عمدة‌ درياي‌ خزر ،خليج‌ فارس‌ و درياي‌ عمان‌ ، درياچة‌ اروميه‌ و آبريزهاي‌ داخلي‌ جريان‌ دارند. مهمترين‌ رودهاي‌ حوضة‌ خليج‌ فاس‌ و درياي‌ عمان‌ عبارتنداز :كارون‌ ،جراحي‌ ،كرخه‌ ،دز، زهره‌ ،مند ،هنديجان‌ ،دالكي‌ ، سيمره‌ ،تياب‌ ، شور،اروند رود، كل‌ ،مهران‌ ،الوند، ميناب‌ ، سرباز و باهوكلا ت‌ . سيمينه‌ رود، زرينه‌ رود،آجي‌ چاي‌ (تلخه‌ رود)و نازلو چاي‌ ،از رودهايي‌ هستند كه‌ به‌ درياچه‌ اروميه‌ مي‌ ريزند. رودهاي‌ عمدة‌ حوضة‌ درياي‌ خزر عبارتنداز: قزل‌ اوزن‌ ، سفيد رود، شور،اهرچاي‌ ،زنجان‌ چاي‌ شاهرود،قره‌ سو،ارس‌ ، چالوس‌ ،هراز،تجن‌ ،گرگان‌ واترك‌ . همچنين‌ رودهاي‌ بمپور، هليل‌ رود، ماشكل‌ ، شور، كال‌ شور، جوين‌ ،كر، زاينده‌ رود،حبله‌ رود،قره‌ چاي‌، كرج‌ ،جاجرود وكشف‌ رود نيزبه‌ حوضه‌هاي‌ داخلي‌ مي‌ ريزند. خليج‌ فارس‌ كه‌ درجنوب‌ ايران‌ واقع‌ شده‌ و ارتباط‌ دريايي‌ كشور را از طريق‌ تنگة‌ هرمز و درياي‌ عمان‌ با ساير نقاط‌ جهان‌ تأمين‌ مي‌ كند، در حدود 240000 كيلومتر مربع‌ وسعت‌ دارد. وسيعترين‌ جزيره‌هاي‌ ايران‌ كه‌ عمدتا" در خليج‌ فارس‌ و تنگة‌ هرمز واقع‌ شده‌اند عبارتنداز:قشم‌ (1491 كيلومترمربع‌ ) ، كيش‌ (7/89 )، لاوان‌ (76 )، لارك‌ (7/48)، هرمز(9/41)، هنگام‌ (6/33 )،اشك‌ (3/26 كيلومتر مربع‌ در درياچة‌ اروميه‌ )، فارور بزرگ‌ (2/26 )، هندورابي‌ (1/21)، خارك‌ (5/20 )، مينو(8/17 )، وسري‌ (سيري‌ 3/17 كيلومتر مربع‌ ). درياي‌ خزر با 200/424 كيلومتر مربع‌ وسعت‌ (بزرگترين‌ درياچة‌ جهان‌ ) در شمال‌ ايران‌ واقع‌ شده‌ و ارتباط‌ دريايي‌ ايران‌ را با كشورهاي‌ اروپائي‌ از طريق‌ آبراهه‌ هاي‌ ولگا ودن‌ در كشور روسيه‌ برقرار مي‌ كنند. آب‌ بيشتر درياچه‌ هاي‌ ايران‌ شور است‌ و بزرگترين‌ آنها عبارتنداز: اروميه‌ (4868 كيلومتر مربع‌ )، نمك‌ (1806)، هامون‌ جازموريان‌ (1097 )، بختگان‌ (750 )، طشك‌ (تشك‌ 442 )، مهارلو(208 )، حوض‌ سلطان‌ (5/106 )، فامور (پريشان‌ 43)و زريوار (5/8 كيلومتر مربع‌ ). در حدود 180200 كيلومتر مربع‌ از خاك‌ ايران‌ را جنگل‌ پوشانده‌ كه‌ حدود 5/55 % آن‌ مربوط‌ به‌ جنگل‌ هاي‌ بلوط‌ غرب‌ كشور است‌ و «جنگل‌ هاي‌ شمال‌ » در حاشية‌ جنوبي‌ درياي‌ خزر 19% ،جنگل‌ هاي‌ پستة‌ پراكنده‌ در جنوب‌ وشرق‌ 3/13 % ، جنگل‌ هاي‌ كوهستاني‌ ارس‌ 6/6 % ،و جنگل‌ هاي‌ گرمسيري‌ و كويري‌ نيز 6/5 % آن‌ را تشكيل‌ مي‌ دهد. كشور ايران‌ داري‌ آب‌ وهوايي‌ متنوع‌ و متفاوت‌ بوده‌ و با مقايسه‌ نقاط‌ مختلف‌ كشور اين‌ تنوع‌ رامي‌ توان‌ به‌ خوبي‌ مشاهده‌ نمود . ارتفاع‌ كوه‌هاي‌ شمالي‌ ، غربي‌ و جنوبي‌ به‌ قدري‌ زياد است‌ كه‌ از تأثير كلي‌ بادهاي‌ مرطوب‌ درياي‌ خزر ،درياي‌ مديترانه‌ و خليج‌ فاس‌ در نواحي‌ ايران‌ جلوگيري‌ مي‌ كند. به‌ همين‌ سبب‌ دامنه‌ هاي‌ خارجي‌ اين‌ كوه‌ها داراي‌ آب‌ وهواي‌ مرطوب‌ بوده‌ و دامنه‌ هاي‌ داخلي‌ آن‌ خشك‌ است‌ . در كرانه‌ هاي‌ جنوبي‌ درياي‌ خزر آب‌ و هوا معتدل‌ ،و ميزان‌ بارندگي‌ آن‌ به‌ خصوص‌ در سواحل‌ غربي‌ گيلان‌ بيشتر از ساير نقاط‌ است‌ . مقدار متوسط‌ گرماي‌ سالانه‌ دراين‌ نواحي‌ در حدود 18 درجه‌ سانتيگراد مي‌ باشد . آب‌ وهواي‌ قسمت‌ غربي‌ كشور مديترانه‌اي‌ است‌ كه‌ در نواحي‌ جنوبي‌ آن‌ آب‌ وهواي‌ نيمه‌ صحرايي‌ گرم‌ نيز بر آن‌ تأثير مي‌ گذارد .دراين‌ نواحي‌ تابستانها با گرماي‌ شديد در دره‌ها و هواي‌ معتدل‌ در ارتفاعات‌ همراه‌ بوده‌ و در زمستانها هواي‌ معتدل‌ در دره‌ ها و سرماي‌ شديد در ارتفاعات‌ حكمفرمااست‌ . در نواحي‌ جنوبي‌ ،با وجود هواي‌ مرطوبي‌ كه‌ در سرتاسر اين‌ منطقه‌ حاكم‌ است‌، ميران‌ حرارت‌ دراين‌ قسمت‌ ها بالا بوده‌ ، به‌ طوري‌ كه‌ حداكثر گرما در خوزستان‌ به‌ 54 درجه‌ سانتيگراد نيز مي‌رسد .از ويژگيهاي‌ اين‌ ناحيه‌ تابستانهاي‌ گرم‌ و زمستانهاي‌ معتدل‌ است‌ و اختلاف‌ درجه‌ حرارت‌ در فصول‌ مختلف‌ و شب‌ و روز ،زياد نيست‌ .به‌ علت‌ وجود كوه‌هاي‌ البرز درشمال‌ و رشته‌ كوه‌هاي‌ زاگرس‌ در غرب‌ كشور، همانگونه‌ كه‌ ذكر شد ، نواحي‌ داخلي‌ فلات‌ ايران‌ داراي‌ آب‌ و هواي‌ خشك‌ وبياباني‌ است‌ . در كوهپايه‌ هاي‌ شمالي‌ و غربي‌ اثراتي‌ از آب‌ وهواي‌ معتدل‌ مجاور در آن‌ وجود داشته‌ و هرچه‌ از غرب‌ به‌ شرق‌ و ازشمال‌ به‌ جنوب‌ برويم‌ از اثر بادهاي‌ مرطوب‌ كاسته‌ شده‌ و گرماي‌ هوا نيز افزايش‌ مي‌ يابد. درقسمت‌ پست‌ مركزي‌ ،شرقي‌ و جنوب‌ شرقي‌ ايران‌ آب‌ وهواي‌ بياباني‌ حكمفرماست‌ . كه‌ ازمشخصا ت‌ آن‌ سرماي‌ شديد زمستانهاو گرماي‌ سوزان‌ تابستانهاو اختلاف‌ فاحش‌ بين‌ در جه‌ حرارت‌ شب‌ و روز مي‌ باشد.

Saturday, October 23, 2004

زمين شناسي دريايي

اقيانوس ها و درياها بيش از 360 ميليون كيلومتر مربع يعني حدود 71 درصد سطح زمين را مي پوشاند و بنابراين اهميت آن به عنوان مهمترين تشكيل دهنده هيدروسفر در زندگي بشر غير قابل انكار است. زندگي انسان به طور مستقيم و يا غير مستقيم وابسته به دريا و اقيانوس مي باشد و اصولاً بر اساس شواهد زمين شناسي اولين موجودات حياتي يا كمپلكس هاي ارگانيك كه به صورت بقاياي فسيلي در اسليت ها و شيست هاي كربن دار آركئن به جا مانده اند و به عنوان شكلي از حيات تلقي شده اند، در رابطه با واكنش بين هيدروسفر و اتمسفر بوده است. كهن ترين سنگهاي رسوبي داراي تركيبات كربن دار به حدود 7/3 ميليارد سال قبل بر مي گردد كه بنظــــر مي رسد مربوط به ساختمان جلبك هاي اوليه باشد. در حدود 8/1 الي 2 ميليارد سال قبل گسترش فرايند فتوسنتز و در نتيجه توسعه گياهان سبز موجب تحول عمده در تشكيل حيات و تنوع زيستي گرديد. بالاخره اولين موجودات با ساختمان پيچيده و عالي تر مانند ماهي هاي زرّه دار در درياها و اقيانوس هاي كهن زاده شده و به حيات خويش ادامه دادند.طي دوران هاي زمين شناسي ديرينه زيستي، ميانه زيستي تا نوزيستي و زمان حاضر حيات موجودات همواره وابسته به آب و در مرحله اول وجود و بقاي اقيانوس ها بوده است و اهميّت آب به حدي است كه خداوند متعال در كتاب آسماني ما مستقيماً به آن تاكيد فرموده است. بهره گيري از اقيانوس ها تنها محدود به فرايندهاي زيستي نمي باشد بلكه تحولات و وقايع زمين شناسي طي دوران ها و ادوار زمين شناسي همواره وابسته به گسترش حوضه هاي اقيانوسي و يا ناپديدي آنها مانند اقيانوس كهن تتيس و ظهور جزاير ،خشكي ها و قاره ها در رابطه با فرايندهاي زمين ساختي و كوهزايي بوده است. اين تحولات زمين شناسي در قالب تكتونيك ورقي توجيه كننده ظهور خشكي ها و قاره ها است كه بستري مناسب براي زندگي زيست مندان خشكي فراهم نموده است. چرخه فرسايشي خشكي ها و حمل رسوبات به دريا و فرايند رسوب گذاري از جمله پديده هاي مهم زمين شناسي است كه به طور مستمر در زمين صورت مي گيرد.هوازدگي ،فرسايـش، رسوب گذاري و بالاخره دياژنز يا سخت شدگي رسوبات منجر به تشكيل انواع سنگهاي رسوبي و همچنين تشكيل برخي كانسارها و ذخائر معدن در بستر درياها و اقيانوس هــــا مي گردد . اين رسوبات مجدداً در چرخه اي نو با انباشتگي و چين خوردگي از آب خارج شده و تشكيل سرزميني جديد مي دهند و بدين ترتيب اين تحولات چرخه اي همواره پويا بـــــاقي مي مانند. از كل آب هاي هيدروسفر حدود 97 درصد مربوط به وزن آبهاي موجود در درياها و اقيانوس ها است و چرخش آب در هيدروسفر موجب تغييرات ژئوشيميايي از جمله هوازدگي و حمل مواد جامد و محلول مي گردد.ذرّات رسوبي كه از سطح خشكي ها وارد محيط رسوبــي مي گردند داراي تنوّع بسيار مي باشند ولي در آن ميان تركيبات سيليكاته مانند ذرات تخريبي سيليسي و رس ها اهميت زيادي داشته و آنها همراه با كانيهاي سنگين و عناصر فلزي در محيط رسوبي انباشته مي شوند.تجزيه و تخريب شيميايي اين رسوبات موجب آزادي پاره اي از عناصرشيميايي در محيط رسوبي مي گردد. بنابراين مطالعه رسوبات بستر و آب درياها و بررسي عناصر و كانيهاي سنگين و ذخائر معدني سواحل از جمله اهداف مهم در بررسي هاي زمين شناسي دريايي است كه به طور غير مستقيم مي تواند مورد استفاده ديگر علوم، از جمله بررسي مناطق و تعيين محدوده هاي مناسب براي پرورش ميگو و ديگر موجودات آب زي خواهد بود. مطالعه عناصر فلزي كه به طور طبيعي طي چرخه هوازدگي ،فرسايش ،حمل و نقل توسط طبيعت و يا به طور غير طبيعي به واسطه فعاليت هاي صنعتي و پس آب هاي كارخانه ها وارد رودخانه ها و سپس دريا و اقيانوس مي گردد نيز مقوله اي است كه با مطالعات ژئوشيميايي عناصر فلزي مي توان برآورد و تخميني از حجم ورودي اين عناصر و ميزان تمركز آنها در ته نشستهاي ساحلي و بستر درياها به عمل آورد.اگر ميزان تمركز پاره اي ازاين عناصر فلزي از حد مجاز تجاوز كند مي تواند موجب آلودگي سواحل و بستر دريا و تاثير مستقيم در زندگي زيست مندان دريايي و خشكي داشته باشد. نياز روز افزون بشر به دريا و استفاده از دريا و اقيانوس به عنوان يك راه ارتباطي مهم و اقتصادي در كشتيراني و همچنين ايجاد سازه هاي دريايي مانند توسعه بنادر،اسكله ها ،ايجاد پناهگاه هاي صيادي، نصب سكوهاي استخراج نفت و گاز،گذر خطوط انتقال نيرو و انرژي (نفت ، گاز ،الكتريسيته) و آب و غيره در سالهاي اخير ابعاد گسترده اي يافته است.انجام اين مهم و توسعه صنعتي و سرمايه گذاري هاي سنگين اقتصادي بدون بررسي و مطالعات زيربنائي مانند مطالعه زمين شناسي مهندسي سواحل و مطالعه زير ساخت هاي محدوده هاي ساحلي و بستر درياها با خطر روبرو خواهد بود.مطالعات زمين شناسي مهندسي،بررسي ساختارهاي تكتونيكي سواحل و مناطق دريائي ، تعيين نقش فرسايش سواحل و تغييرات سطح درياها به عنوان عوامل مطالعاتي زيربنائي مهم محسوب مي شوند. هر گونه تغيير در وضعيت طبيعي سواحل و بنادر نيز بازتاب مهمي بر آكوسيستم هاي مناطق دريائي خواهد داشت و بنابراين انجام هر گونه پروژه صنعتي منوط به بررسي اين مطالعات زيربنائي خواهد بود. اهميت اقيانوس ها بنحوي است كه امروزه آنرا به عنوان يك سيّاره در نظر گرفته انــد و بررسي هاي اقيانوس شناسي از جمله زمين شناسي دريايي ابعاد گسترده جهاني يافته است.مطالعات هيدروديناميكي ،مطالعات ژئوفيزيكي و لرزه نگاري،حفاري هاي زيردريايي به منظور شناخت ساختمان پوسته اقيانوسي و مطالعه ذخائر معدني آن مانند انباشته ها و نودولهاي منگنز، سولفورهاي فلزي، بررسي ذخائر هيدروكربوري و غيره بخشي از اين مطالعات محسوب مي شوند. با عنايت به مراتب فوق و با توجه به اهميّت نقش درياها و مناطق ساحلي كشور در توسعه پايدار ملّي مي بايست گامهاي بزرگي در جهت مطالعه و شناخت سواحل و پهنه هاي آب ايران برداشت. البته تا رسيدن به اهداف نهائي راه درازي در پيش است و بنابراين لازم است با نگرش ويژه به مطالعات زمين شناسي دريايي و همكاري گروه هاي مطالعاتي و تحقيقاتي ارگانهاي مختلف كشور مانند گروه هاي رسوب شناسي و زمين شناسي دريايي ، ژئوشيمي ، ژئوفيزيك ،اكتشاف،زمين شناسي مهندسي سواحل ، ژئومورفولوژي ، شيمي دريا ، فيزيك دريا و تحقيقات آزمايشگاهي بررسي هاي سيستماتيك زير را محقق سازيم: -تهيه نقشه هاي زمين شناسي و معدني سواحل ايران. - مطالعات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيك. - بررسي ساختارهاي تكتونيكي سواحل و مناطق دريايي ايران . -مطالعات زمين ريخت شناسي (ژئومورفولژيكي ) و بررسي نقش فرسايش سواحل و تغييرات سطح درياها . - بررسي هاي شيميايي و ژئوشيميايي دريا ها . - بررسي هاي ژئوفيزيك دريايي. پي جويي و پتانسيل يابي منابع معدني و مصالح مناسب در سواحل رسوبات بستر ساحل حد واسط خط ساحلي و فلات قاره جايگاه مناسبي بــراي رسوب گذاري و تمركز مواد معدني حمل شده توسط رودخانه ها به دريا و نقل وانتقال توسط جريانات و امواج ساحلي به نقاط دورتر از مصب رودخانه هاست. كنترل زون هاي گسترش و تمركز مواد حمل شده اساس فعاليت پتانسيل يابي را تشكيل مي دهد. بسياري از مواد معدني تحت تأثير پديده هاي جزر و مد ،حركت امواج و حركت آبهاي ساحلي در فاصله اي نه چندان دور از خط ساحل بصورت نوارهايي جايگاه ويژه تمركز ماسه هاي كروم دار،تيتان دار بصورت ايلمنيت و روتيل، زيركونيم ، طلا، كاستيريت و غيره هستند كه مي بايستي مورد بررسي هاي ژئوشيميايي قرار گيرند همچنين گسترش و توسعه استانهاي ساحلي كشور لاجرم با احداث اسكله ها،موج شكن ها و ديگر سازه هاي دريايي همراه مي باشد كه در اين راستا به جز اهميت نقش طراحي و رعايت اصول مهندسي اين نوع سازه ها،آنچه كه داراي اهميت حياتي مي باشد استفاده از مواد و مصالح مناسب براي اين نوع سازه ها مي باشد.در زمينه تعيين پراكندگي و گسترش مواد و مصالح مناسب براي احداث موج شكنها، اسكله ها و ديگر سازه هاي دريايي مي بايست شناخت عمومي و درج موقعيت اين نوع مصالح در نقشه ها مشخص گردد و پس از تشحيص بهترين و مناسب ترين موقعيت ها پارامترهاي ديگر اقتصادي مانند ميزان ذخيره، سهولت دست يابي ،كاربري و 000 در نظر گرفته مي شود. كه در اين مرحله با توجه به چگونگي ذخيره و ميزان گسترش آن برداشتهاي در حد مقياس 000،50: 1 نيز قابل اجرا مي باشد همچنين مطالعه پتروگرافي،انجام آزمايشهاي مقاومت در برابر خرد شــدن، اندازه گيري چگالي حداكثر جذب آب،مقاومت در برابر سايش،استحكام در برابر عوامل جوي ،ذرات و قطعات نرم و خرد شونده و ديگر آزمايشهاي لازم صورت خواهد پذيرفت. بررسي هاي زمين شناسي دريايي (زمين دريايي) هدف اصلي و كلان آن بررسي هاي ژئوفيزيكي ، ژئوشيميايي و ژئوديناميكي درياها مي باشد و اهداف خرد آن شامل : -حوضه بندي نواحي ساحلي و پهنه هاي آبي تا رژيم حقوقي كشور. - بررسي و مطالعه عوامل تأثير گذار و تأثير پذير. -رسوب شناسي رسوبات نرم و منفصل. -بررسي و مطالعه عوامل اقليمي و هواشناسي . -بررسي ومطالعه فيزيوگرافي منطقه. -بررسي و مطالعه عوامل مرتبط با شبكه هيدرولوژي و تأثير ئيدروليك رودخانه ها در مصب و مناطق ورودي به دريا. -بررسي و مطالعه كمّي و كيفي سفره هاي آب زيرزميني در مناطق ساحلي و تعيين حّد تداخل آب شور و شيرين. - بررسي و مطالعه جريانات و امواج و تأثير آنها بر محيط هاي ساحلي. -تعيين خط ساحلي (Coastal line) و محدوده ساحل (Beach Zone) و حد هجوم و پسروي آب دريا و ترسيم خط اطمينان (Coastal safe line) در ساحل. - بررسي ژئومورفولوژي سواحل. - بررسي و مطالعه كف دريا ( Bathymetry). -بررسي و تعيين ضخامت رسوبات . -بررسي ژئوشيمي رسوبات نرم . -بررسي و مطالعه سواحل از ديدگاه مديريتي و ساماندهي. -تعيين و بررسي مراحل رشد و تكامل ساحل. -تعيين خاستگاه رسوب. -مطالعه رژيم هاي فيزيكي حاكم در سواحل و مصب ها. -بررسي و اندازه گيري پارامترهاي فيزيكي و شيميايي آب دريا. -بررسي لايه هاي حرارتي آب. -تعيين پارامترهاي مختلف شيميايي و فيزيكي در ستون و اعماق مختلف آب. -بررسي شيمي و ژئوشيمي دريا. پي جويي و پتانسيل يابي منابع معدني و مصالح مناسب در سواحل رسوبات بستر ساحل حد واسط خط ساحلي و فلات قاره جايگاه مناسبي بــراي رسوب گذاري و تمركز مواد معدني حمل شده توسط رودخانه ها به دريا و نقل وانتقال توسط جريانات و امواج ساحلي به نقاط دورتر از مصب رودخانه هاست. كنترل زون هاي گسترش و تمركز مواد حمل شده اساس فعاليت پتانسيل يابي را تشكيل مي دهد. بسياري از مواد معدني تحت تأثير پديده هاي جزر و مد ،حركت امواج و حركت آبهاي ساحلي در فاصله اي نه چندان دور از خط ساحل بصورت نوارهايي جايگاه ويژه تمركز ماسه هاي كروم دار،تيتان دار بصورت ايلمنيت و روتيل، زيركونيم ، طلا، كاستيريت و غيره هستند كه مي بايستي مورد بررسي هاي ژئوشيميايي قرار گيرند همچنين گسترش و توسعه استانهاي ساحلي كشور لاجرم با احداث اسكله ها،موج شكن ها و ديگر سازه هاي دريايي همراه مي باشد كه در اين راستا به جز اهميت نقش طراحي و رعايت اصول مهندسي اين نوع سازه ها،آنچه كه داراي اهميت حياتي مي باشد استفاده از مواد و مصالح مناسب براي اين نوع سازه ها مي باشد.در زمينه تعيين پراكندگي و گسترش مواد و مصالح مناسب براي احداث موج شكنها، اسكله ها و ديگر سازه هاي دريايي مي بايست شناخت عمومي و درج موقعيت اين نوع مصالح در نقشه ها مشخص گردد و پس از تشحيص بهترين و مناسب ترين موقعيت ها پارامترهاي ديگر اقتصادي مانند ميزان ذخيره، سهولت دست يابي ،كاربري و 000 در نظر گرفته مي شود. كه در اين مرحله با توجه به چگونگي ذخيره و ميزان گسترش آن برداشتهاي در حد مقياس 000،50: 1 نيز قابل اجرا مي باشد همچنين مطالعه پتروگرافي،انجام آزمايشهاي مقاومت در برابر خرد شــدن، اندازه گيري چگالي حداكثر جذب آب،مقاومت در برابر سايش،استحكام در برابر عوامل جوي ،ذرات و قطعات نرم و خرد شونده و ديگر آزمايشهاي لازم صورت خواهد پذيرفت. به نقل از:پايگاه ملي داده هاي زمين

Wednesday, October 20, 2004

ارتباطات در افغانستان

افغانستان، ايران، آسياي مركزي و قفقاز در مسيرهاي ارتباطي
جمعه ۲۹ خرداد ۱۳۸۳دكتر محمد هاشم عصمت‌اللهي - مدير مسئول مجلة انسجام دفتر مطالعات و تحقيقات استراتژيك افغانستان
بررسي وضعيت ارتباطات در افغانستان
افغانستان، ايران، آسياي مركزي و قفقاز در طول تاريخ علايق فرهنگي، مذهبي و زباني داشته ودر بسياري از مقاطع تاريخي به مثابة يك قلمرو واحد اداره مي‌شدند، اما در بعضي از دوره‌هاي تاريخي تحت تأثير رقابت‌هاي استعمارگران اروپايي، مشكلات و مصايب بي‌شماري را تجربه كرده‌اند كه بررسي مسيرهاي ارتباطي را در اين مناطق لازم و ضروري مي‌نمايد. با توجه به اهميت اين مسيرها، اينك سه راه ارتباطي را كه در سرنوشت اين مناطق تأثير به‌سزايي داشته‌اند به بحث مي‌گيريم.الف ـ مسير ابريشم (پكن، بلخ و افيزوس)اصطلاح راه ابريشم براي اولين بار توسط تاجري مقدوني به نام مائيس تتيانوس (Maes Titianus) كه در شام تجارتخانه داشت اطلاق شد. راه ابريشم به طول 11000 كيلومتر، كشورهاي افغانستان، آسياي مركزي، قفقاز و ايران را به هم متصل مي‌‌كرد. اين راه از لويانگ در جنوب رود هوانگ هو يا پكن در شرق چين شروع مي‌شود و تا شهر افيزوس و ميله‌توس در غرب تركيه مي‌رسيد و شهر بلخ در ميانة اين شاهراه ارتباطي قرار داشت و كلية شعب و شاخه‌هاي اين راه در بلخ به هم متصل مي‌شدند.راه ابريشم (Silk Route) مسير صلح ، تجارت بين‌المللي و كانال انتقال ايده‌ها، افكار، اطلاعات و عقايد بود. اين جادة ارتباطي حوزه‌هاي تمدني ايران، هند، چين، بين‌النهرين و افغانستان را به هم گره مي‌زد و نقش ارتباطات بين‌المللي را از قرن دوم ميلادي تا سال 576 ميلادي به عهده داشت.زائران، سياحان، هنرمندان، صنعتگران، دانشمندان، مبلغان مسيحي، نقاشان و معماران با استفاده از همين راه به تبادل افكار و اطلاعات مي‌پرداختند. اين بزرگراه ارتباطي بخش‌هاي عمدة افغانستان، ايران و آسياي مركزي و قفقاز را پوشش مي‌داد و افغانستان سهم قابل ملاحظه‌اي در اين بزرگراه ارتباطي داشت. در دايره‌المعارف جهان (The World Book Encyclopeadia) آمده است :"كوشاني‌ها افتتاح‌كننده و نگهدارندة اين راه (Silk Route) بودند. كه از سال 40 تا 220 ميلادي حكومت كردند. مؤسس آن كجولاكدفيزس و بزرگترين شهنشاه آن كنيشكاي كبير بود. پايتخت كوشاني‌ها شهر بگرام يا كاپيساي قديم در شمال كابل و پايتخت تابستاني آن پيشاور بود." شايان ذكر است كه افغانستان آن دوره (آريانا) از لحاظ ديانت بزرگترين مركز بوديسم جهان و از لحاظ اقتصادي بزرگترين ماركت (بازار) بين‌المللي وقت محسوب مي‌شد و نيز از لحاظ شهرسازي، صنايع، به ويژه معماري و شيشه‌سازي، هنر نقاشي و مجسمه‌سازي شهرة آفاق بود كه مي‌توان آن دورة تاريخي را رنسانس آريانا خواند.در اواخر قرن ششم ميلادي تحت تأثير رقابت يفتلي‌ها و ساسانيان، راه ابريشم از رونق افتاد كه با قطع اين بزرگراه، افغانستان و چين منزوي شدند. ميرغلام محمد غبار، مورخ افغان مي‌نويسد: " پس از بسته شدن راه ابريشم راه‌هاي ارتباطي تغيير كرد. رومي‌ها نيز متوجة راه‌هاي دريايي شدند و با كشتي به دلتاي سند و سواحل هند رسيدند. به اين ترتيب اولين صدمه و خسارت ارتباطي با بسته شده راه ابريشم بر پيكر كشورهاي افغانستان، ايران ، آسياي مركزي و قفقاز وارد شد.شايان ذكر است كه اين كشورها در عصر هخامنشي‌ها، پارت‌ها (طايفه‌اي از اقوام سكايي)، اشكاني‌ها و ساساني‌ها قلمرويي واحد بودند و همانند كشوري واحد اداره مي‌شدند. در تهاجم يوناني‌ها نيز باشندگان اين مناطق سرنوشت مشترك سياسي داشتند. هم‌چنين از سال 751 ميلادي به بعد بسياري از ساكنان اين مناطق (افغانستان، ايران ، آسياي مركزي و قفقاز) پذيراي دين اسلام شدند و دين مقدس اسلام پيوند‌دهندة روح برادري و اخوت بين آنان بود.در دوره‌هاي خلافت امويان و عباسيان نيز ساكنان اين مناطق سرنوشت مشترك سياسي داشتند و متعاقبا" در قلمرو واحدي به نام خراسان دور هم آمدند و سلسله‌هاي طاهريان، صفاريان، سامانيان، غزنويان، خوارزمشاهيان و سلجوقيان در همين قلمرو حكومت كردند. همان پژوهشگر افغان مي‌نويسد: "خراسان آن روزمشتمل بر ايران، افغانستان و بخش‌هايي از آسياي مركزي بود. ساكنان اين مناطق در برابر تهاجم مغولان و ديگر مهاجمان به مثابة پيكر واحد، مصايب را تحمل كردند." پژوهشگر ديگر معتقد است: " ساكنان اين مناطق نظام‌هاي سخت طبقاتي را تجربه كردند. شكافتن بطن زنان به دست مغولان را ديده و به دعوت عيارانة يعقوب و ابومسلم پاسخ دادند و امروز نيز در تنگناي رقابت‌هاي شرق و غرب قرار گرفته‌اند و چنين پيوندهايي را نمي‌توان ناديده انگاشت و چنين مشتركاتي را نمي‌شود به يكبارگي پوشاند." در دورة حاكميت نادر افشار نيز افغانستان، ايران ، آسياي مركزي و قفقاز كشوري واحد بودند. اما در دوره‌هاي بعد به تأثير از رقابت‌هاي استعمارگران شرق و غرب (روسيه و انگليس) بسياري از اين مناطق به اشغال استعمارگران درآمد و شيرازة وحدت و يكپارچگي آنان از هم پاشيد و ساكنان اين مناطق دچار بحران ارتباطات شدند.ب ـ مسير ارتباطي اورنبرگ، سمرقند و هندوستانفرديناند د لسپس (Ferdinand De Lesseps) كه تُرعه (كانال) سوئز را ساخته بود به ژنرال "ان. پي. ايگناتف" سفير روسيه در استانبول پيشنهاد كرد كه راه آهني از اورنبرگ به سمرقند و از آنجا تا هندوستان بسازند كه دولت روسيه پس از يك سال آن را اجرا كرد. دولت تزاري روس كه از مدت‌ها قبل استراتژي تهاجم به چين، افغانستان، ايران، آسياي مركزي، قفقاز و سيبري را در برنامة خود داشت، از نيمة قرن شانزدهم، تهاجم خود را به هدف تحقق اهداف استراتژيك آغاز كرد. ايالت حاجي طرخان و سپس شهر اورنبرگ در شمال درياي خزر را اشغال كردند كه نقطة پرش به هند محسوب مي‌شد. متعاقبا" به سوي درياچة بالخاش پيشروي كردند و كوپال را در سال 1846، رني را در 1855، تخماق را در سال 1860 و بيشكك را كه در فاصلة 200 كيلومتري شهر خوقند قرار دارد، در سال 1862 اشغال كردند. دومين مرحلة تهاجم روس‌ها از اورنبرگ به استقامت جنوب بود كه تاشكند را در سال 1865، سمرقند را در سال 1867 و خوقند را در سال 1876 به تصرف خود درآوردند. سومين مرحلة تهاجم در آسياي مركزي و قفقاز از كراسوودسك (Kraswodsk) آغاز شد كه در نتيجة آن شهر خيوه را در سال 1883، گوك تپه را در تركمنستان تصرف كردند. هم‌چنين در سال 1884 به عشق‌آباد و سرخس دست يافتند. به اين ترتيب بخش‌هاي عمدة آسياي مركزي و قفقاز در سيطره و كنترل روس‌ها درآمدند و روس‌ها در مرزهاي افغانستان، ايران و درياي خزر استقرار يافتند. (گروموف 1375) در نتيجه، راه تهاجم به هندوستان فراهم شد.با اين‌كه روسيه، آسياي مركزي و قفقاز را اشغال كرد اما ايران را در برابر انگليس به حال خود رها نكرد. " مسئلة دسترسي به ايران به همان اندازه برايش اهميت داشت كه براي رقيبش بريتانيا." بايد اذعان كرد كه سرنوشت ناسازگار، ايران را زير چكش روسيه و سندان انگليس قرار داد. ميرغلام محمد غبار مي‌نويسد : " بين ايران و روس جنگ‌هايي درگرفت تا آنكه معاهدة گلستان در 1813 به امضا رسيد. طي آن ايروان، گرجستان، دربند، باكو، شيروان، شكي، گنجه، قره‌باغ و قسمتي از طالش به روسيه واگذار شد و حق كشتي‌راني در درياي خزر از ايران سلب گرديد." متعاقب لشكركشي روس‌ها به ايران، عباس ميرزا مجبور به امضاي معاهدة تركمان‌چاي در سال 1828 شد كه طبق آن ايروان و نخجوان، با پنج ميليون تومان به عنوان غرامت جنگ و نيز حق قضاوت كنسولي و امتيازات تجاري به روسيه داده شد. شايان ذكر است كه روسية تزاري به تصرفات خود در آسياي مركزي، قفقاز و ايران بسنده نكرد و همواره تلاش مي‌كرد تا از ايران و افغانستان به مثابة پايگاهي به هدف ضربه زدن به منافع انگليس در هندوستان استفاده كند.در يك جمع‌بندي مي‌توان گفت كه با تصرف اين مناطق شيرازة ارتباطات منطقه‌اي ساكنان آسياي مركزي، قفقاز و ايران از هم پاشيد. زبان، فرهنگ و مراكز ارتباطي اين مناطق را دستخوش دگرگوني و تحول ناپايدار گردانيد.ج ـ مسير ارتباطي باكو، بندرعباس و كراچيرقابت دو قدرت استعماري آن روز باعث شد تا راه‌هاي نو ارتباطي براي اهداف استعماري مورد توجه قرار گيرد كه ايران و افغانستان پس از اشغال آسياي مركزي در معرض ديد اين سياست‌هاي ارتباطي قرار داشتند. در نامة ولف به سالزبري آمده است: "هرچند كانال سوئز باعث شده است كه راه لندن به بمبئي 4009 كيلومتر به سود بريتانيا كوتاه گردد، ساختن راه‌آهن سراسري ايران موجب خواهد شد كه راه باكو به كراچي به طول 4941 كيلومتر به نفع روسيه كوتاه شود." هم‌چنين رئيس سازمان اطلاعات نظامي انگليس مي‌نويسد: "خراسان پايگاهي است كه اگر روزي بخواهد، مي‌تواند از آنجا عمليات شديد نظامي عليه هندوستان را صورت دهد. از اين مهمتر آن كه تصرف خراسان براي روس‌ها از نظر ادامة عمليات نظامي ضرورت اساسي دارد. اين نكته در نامة رسمي و محرمانه و مهم روس‌ها آشكارا مطرح است. حتي اگر بپذيريم كه خراسان دير يا زود بايد مبدل به يكي از شهرهاي روسيه گردد و هرات و افغانستان شمالي به دست روس‌ها افتد بهتر آن است تا آنجا كه ممكن است آن روز شوم را به تأخير افكنيم و البته هيچ پديده‌اي هم نمي‌تواند فرا رسيدن آن روز را تسريع كند، مگر ساختن راه‌آهن‌هايي كه در اين جا افكار اين و آن را به خود مشغول مي‌كند." نويسندة كتاب "افغانستان در مسير تاريخ" در تأييد اين مطلب مي‌نويسد:" دولت انگليس كه عملا" از جلوگيري پيشرفت نظامي ايران درهرات و پيشرفت سياسي روس در ايران عاجز بود نمايندگان خود "برنس و مسترليچ" را به قندهار اعزام كرد و خود درصدد برآمد كه به نام مقابله با روسيه، افغانستان را استيلا نمايد. به اين ترتيب افغانستان بين دو سنگ آسياب گير افتاد." رقابت استعمارگران اروپايي انگليس، روس و فرانسه سال‌ها ادامه داشت كه به‌خاطر تضاد منافع آنها سخت‌ترين خسارات مادي و معنوي بر ساكنان افغانستان، ايران و آسياي مركزي وارد آمد و نيز با انقلاب اكتبر 1917 سياست‌هاي توسعه‌طلبانة كمونيست‌ها در آسياي مركزي ادامه يافت. در زمان رهبري استالين تمامي نواحي آسياي مركزي و قفقاز از پيكرة اسلام جدا شد و آسياي مركزي به پنج جمهوري تاجيكستان، ازبكستان، تركمنستان، قرقيزستان و قزاقستان تقسيم شد. متعاقبا" استالين جغرافياي طبيعي آن مناطق را بر اساس مركزيت مسكو به شرح زير تغيير داد:1ـ آسياي نزديك، شامل آذربايجان، ارمنستان، گرجستان، نخجوان، چچن (منطقة قفقاز).2ـ آسياي مركزي، شامل تاجيكستان، ازبكستان، تركمنستان، قرقيزستان و قزاقستان.3ـ آسياي دور، شامل سيبري و شرق آسيا . در مدت تقريبا" هفتاد و اندي سال سلطة اتحاد جماهير شوروي سابق در آسياي مركزي و قفقاز و نيز جابه‌جايي‌هاي قومي در اين مناطق چهرة ديني ساكنان آنجا را مكدر كرد، روابط و ارتباطات مردمان آن مناطق را برهم زد و مراكز ارتباطي مانند مساجد و اماكن مذهبي مسلمانان را منهدم نموده و هويت ديني و تاريخي‌شان را مخدوش كردند.هم‌چنين شوروي سابق در سال 1979 به افغانستان لشكركشي كرد و آن را به اشغال خود درآورد. ملت مسلمان افغانستان براي حفظ عقايد ديني و دفاع از كشور، قيام كردند كه خوشبختانه اين قيام حمايت‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي را به همراه داشت. سرانجام شوروي‌ها از افغانستان اخراج شدند و شيرازة نظام كمونيستي از هم پاشيد.پس از فروپاشي شوروي سابق و تغييراتي كه در ساختار ژئوپليتيك آسياي مركزي به‌وجود آمد، جمهوري‌هاي مستقل سربرآوردند اما اين جمهوري‌هاي تازه استقلال يافته را به حال خود رها نكردند و همواره مسائلي را دامن زدند تا از آب گل‌آلود ماهي بگيرند، چنان كه شاهد تنش‌هاي قومي از يكسو، اعمال سياست‌هاي استعماري غرب از سوي ديگر، و هم‌چنين چشم طمع آزمندان و نفوذ شركت‌هاي فراملي در عرصه‌هاي اقتصادي به‌ويژه نفت و گاز و ترويج فرهنگ غربي در اين مناطق به‌وسيلة فن‌آوري ارتباطي غرب و نيز تهديد آسياي مركزي به‌وسيلة طالبان كه با پتانسيل بي‌ثباتي در اين مناطق همراه بوده است، بوده‌ايم.متأسفانه افغانستان نيز تحت تأثير بحران 20 سالة كشور دچار بحران ارتباطات است كه قطعا" بي‌ثباتي در افغانستان موجب مي‌گردد تا منطقه بي‌ثبات گردد. به قول رنه‌گروسه، محقق فرانسوي : " تاريخ افغانستان چه از نظر منافع خاص خودشان و چه از نظر هم‌مرز بودن با بسياري از كشورهاي دور و نزديك آسيايي يكي از مهمترين تاريخ‌هاي كشورهاي خاور ميانه بوده و هميشه صفحة متحرك مقدرات كشورهاي آسيايي است. " مضاف بر آن كه آمريكا مي‌خواهد از يك طرف بازارهاي بكر آسياي مركزي را تسخير كند و از طرفي مي‌خواهد همگرايي منطقه‌اي كشورهاي آسيايي و مشترك‌المنافع را برهم زند و بر اين اساس افغانستان را پايگاه نظامي و سكوي پرش اهداف استعماري خود ساخته تا از اتحاد و همسويي منطقه‌اي جلوگيري نمايد.باتوجه به وضعيت ناميموني كه بر اين مناطق تحميل شده و كشورهاي ايران، افغانستان و آسياي مركزي و قفقاز از وضع موجود رنج مي‌برند، با برگزاري سمينار ميان‌منطقه‌اي كشورهاي آسياي مركزي، غربي و جامعة اطلاعاتي به ابتكار كميسيون ملي يونسكو در ايران و با همكاري شوراي عالي اطلاع‌رساني، گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، بايد فرصت را غنيمت دانسته راهكارهايي را در جهت بهبود ارتباطات انساني و نيز توسعة وسايل ارتباط جمعي اين مناطق جست‌و‌جو كرد. با توجه به پيشينة ارتباطي و سوابق تاريخي اين كشورها، امروز ضرورت همزيستي مسالمت‌آميز، ارتباط و هماهنگي كشورهاي افغانستان، ايران و آسياي مركزي و قفقاز بيش از هر زمان ديگر محرز است. چون فرهنگ، اقتصاد، سياست و ارتباطات، ابعاد فراملي پيدا كرده و ما ناگزير از ارتباطات منطقه‌اي هستيم.

نگرش سيستمي

در دوران دانشجويي جزوه را نوشته بودم كه عنوانش ( نگرش سيستمي بر روابط انسان ومحيط ‍) بود و مرحوم دكتر گودرزي نژاد راهنمايم بود امروز كه اين مطالب را براي استفاده برخي از همكارانم كه در دوره پيش دانشگاهي تدريس دارند دوباره نويسي مي كنم ، جا دارد يادي از آن استاد عزيز كرده باشيم.اين مطالب با استفاده از اين منابع نوشته شده است ممكن است اين منابع نيز مشكل گشايي دوستان باشد: 1- آذرنگ ، عبدالحسين-تكنولوژي و بحران محيط زيست- امير كبير –1364 2- دلفوس ، اوليويه – فضاي جغرافيائي – سهامي ،سيروس، 1364 3- شكوئي ، حسين –فلسفه جغرافيا – گيتا شناسي چاپ سوم –1364 4- شكوئي ،حسين- جغرافياي كاربردي و...- آستان قدس رضوي-1364 5- فرشاد،مهدي- نگرش سيستمي-امير كبير-1363 6- فرمانفرمائيان، فاطمه-توسعه اقتصادي و مسائل زيست محيطي – حفاظت محيط زيست- 1353 7- فشاركي ،پريدخت- تعريف و مفاهيم چشم انداز...-مجله رشد جغرافيا شماره 9 8- هنري ، مرتضي – هدف ها و ارزشهاي آموزش جغرافيا – مجله رشد جغرافيا شماره 2 9- ميمندي نژاد – شالوده بومشناسي – دانشگاه تهران –1342 10- زون ولد، يان – نقش سنتز ها و تحليل هاي جغرافيايي ... شهداد فرهاد- رشد جغرافيا شماره 26 11- بهرام سلطاني، كامبيز- نگاهي اجمالي بر اكولوژي چشم انداز هاي طبيعي –رشد جغرافيا شماره 6 12- Nature and Resources 3 nov 1990 unisco water- related problems of the humid tropics-j.scadwell m. bonel نگرش سيستمي: دو تحول عمده انقلاب علمي در قرن هفدهم و انقلاب صنعتي در قرن هجدهم نشانه هاي باروري و غنائت اين دوره از تمدن انساني مي باشد. از اين دوره از تاريخ علم غالبا به نام دوره علوم كلاسيك نامبرده شده است. و در همين دوره است كه گستردگي تام تفكر مكانيستي مشاهده مي شود.انديشمندان اين زمان با پيروي از روش علت و معلولي ، زنجيره هر پديده را دنبال مي نمودندو آن چه را با اين نگرش قابل توجيه نبود به ماوراي طبيعت نسبت مي دادند و بدين صورت نوعي توجيه پذيري براي آنان فراهم مي شد. در اوايل قرن بيستم پس از مشخص شدن عجز تفكر مكانيستي با تحولات شگرفي كه در علوم فيزيك نظير فيزيك كوانتم پديد آمدكه خط بطلان بر انديشه هاي مالتوس و نظريه تكامل داروين كشيد، تدريجا" مكتب ارگانيستي بر نگرش هاي مكانيكي تسلط يافت.و نگرش ارگانيستي به عنوان زير بناي جهان بيني سيستمي به عنوان يك جهان بيني وحدت بخش مطرح شد. بر اساس اين نگرش ، هر موجود زنده بقاي خود را مديون تعامل دو نيروي متضاد ( تز و آنتي تز ) كه منجر به ايجاد شرايطي براي انطباق با مجموعه عوامل خارجي است، مي باشد.به دليل گسترشي كه اين شيوه تفكر در ميان شاخه هاي متعدد علوم زيستس يافت و از آنجا كه قابليت خود را در پاسخ گويي به بسياري از سوالات كه با نگرش هاي ديگر قابل پاسخ نبودند نشان داد.اين تفكر به شاخه هاي علوم انساني نيز تاثير بسزايي نهاد و پس از عجز نظريه مكانيستي و تجزيه گرايانه سبب بوجود آمدن نظريه هاي جديد در علوم انساني گرديد.اين نظريه هاي جديد با مايه گيري از نگرشهاي ارگانيستس در قالب جامعب كه همان بينش سيستمي است متبلور و جلوه گر شده است.بدين سبب به دليل دستيابي هر چه بهتر به نتايج قابل تعميم و جهان شمول براي انطباق با موارد لاينحل انساني ع بينش سيستمي سبب اصلي بوجود آمدن رشته هايي از علوم گرديد كه مي توان آنها را تحت عنوان " علوم بين رشته اي" نام برد.يكي از شاخص ترين علوم بين رشته اي جغرافياست كه با اتكاي به نگرش سيستمي و استفاده از ساير شاخه هاي علوم زيستي و علوم انساني ، به عنوان پلي ميان ساير شاخه هاي علوم مذكور به نقش خود در تبيين پديده هاي طبيعي و انساني مي پردازد و مسئول برقرار كردن ارتباط ميان آنهاست.و همچون ساير " رهروان طريقت سيستمي ، هدف اصلي را دستيابي به تبيين جامعي از جهان و پديده هاي آن " مي داند. حال با اين مقدمه لازم است با برخي از اصطلاحات اين نگرش آشنا شويم تا مباحث نگرش سيستمي را با زبان مشتركي مورد تعامل قرار دهيم. مفهوم سيستم: در اين مورد نظرات مختلفي در رابطه با تعريف سيستم اظهار شده است.اما در همه اين تعاريف دو خصيصه مهم وجود دارد.يكي اينكه اجزاي هر سيستم به صرف وجود در يك سيستم ، نمي توانند موجوديت بيابند يا به عبارت ديگر يك سيستم كه شامل عناصري معلوم مي باشد با همان عناصر معلوم كه صورت يك سيستم را ندارند ، متفاوت است. دوم اينكه وجود ارتباط بين اجزا و عوامل است كه بوجود آورنده يك سيستم مي باشد و بدون آن نمي توان يك سيستم را از ساير پديده ها بازشناخت. از خصوصيات مهم هر سيستم كليت و سلسله مراتب آن سيستم نسبت به خود و نسبت به خارج از خود مي باشد.كليتي كه خود پوششي ظاهري براي سلسله مراتب به حسلب مي آيد. سلسله مراتب بيان حالتي است كه هر يك از سطوح يا عملكرد سيستم خود سيستم كاملي است كه همچون عنصري براي كل سيستم عمل مي كند.و نيز هر مرتبه اي از اين سلسله مراتب نمايشگر عنصري از مرتبه بالاتر و سيستمي نسبت به مرتبه پايين تر خود مي باشد.مثلا كره زمين يك سيستم است نسبت به عناصر و پديده هاي مختلفش در درون خود و يك عنصر از سيستم منظومه شمسي و منظومه شمسي يك سيستم است در مقابل سيارات 9گانه اش و خود عنصري است از كهكشان راه شيري و.... مفهوم سيستم به گونه اي كه اشاره شد، خود مشتمل بر مفاهيمي همچون : عنصر؛ارتباط؛ سيستم جزئي؛ محيط ؛ كليت؛ جزء و كل ؛ سازمان ؛ نظام و غيره مي باشد.علاوه براين مفاهيم كه مشخصه يك سيستم مي باشد براي تبيين طبقات سيستمها مفاهيم ديگري نيز مورد نياز است از جمله : سيستم هاي باز و بسته ؛ سيستمهاي ارگانيك و غير ارگانيك ؛ سيستمهاي تعادل گرا و تطبيق پذير ؛ سيستمهاي نظام گرا و هدف جو و.... سعي بر آن است تا آنجا كه لازم باشد اين مفاهيم تشريح و تبيين شود. كل گرايي: اساس بينش سيستمي بر پايه كل گرايي يا هوليسم استوار است.اين همان روشي است كه در فلسفه شرق تحت عنوان " قياس " بيان شده است كه هر پديده را از كل به جز مورد بررسي قرار دادن معناي آن است.استنباط طرفداران اين شيوه تفكر بر آن است كه با بررسي يك جزء يا يك عنصر نمي توان حالت واقعي يا نتايج مورد قبول از آن عنصر در زماني كه در يك مجموعه قرار دارد و تاثير مي گذارد و تاثير مي پذيرد را بيان نمايد.و بر اين اساس نظاره و تعمق در كل يك وجود ، به اعتقاد كل گرايان نه تنها تصويري جامع از آن موجوديت و كردارش به دست مي دهد ، بلكه در مورد ارگانيسمها ، هوليسم و كل گرايي تنها راه شناخت واقعي وجود ها و پديده هاست. عنصر: يك سيستم متشكل از عناصر و اجزايي است كه چنانكه اشاره شد در سطح سيستم به عنوان يك عنصر موجوديت پيدا مي كند در حاليكه مي توان در سطح پايين تر از خود يك سيستم باشد كه در ارتباط با ساير عناصر، سيستم را بوجود مي آورند.مانند هر يك از افراد جوامع بشري كه يك عنصر از سيستم جمعيتي كره زمين هستند ع در حاليكه هر كدام يك سيستم ارگانيك به حساب مي آيند. ارتباط: عامل وحدت بخش بين عناصر يك سيستم را تحت عنوان ارتباط مي نامند كه بدون وجود آن يك سيستم وجود خارجي نخواهد يافت . ارتباط در سيستم داراي انواعي است. مانند : ارتباط اندركنشي ؛ ارتباط زايشي ؛ ارتباط تبديلي؛ ارتباط ساختي ؛ ارتباط رفتاري ؛ ارتباط تحولي و ارتباط كنترلي يا سيبرنتيك. محيط سيستم: محيط سيستم عبارت است از مجموعه عناصر و خواص مربوط به انهاست كه جزء سيستم نيستند اما تغييري در هر يك مي تواند در حالت يك سيستم ايجاد كند. مانند: عوامل طبيعي يك ناحيه جغرافيايي. محيط را نمي توان به عنوان مكان قلمداد كرد بلكه محيط به معناي عام كلمه عبارتست از قرار گاه عمليات انسان و ساير موجودات زنده كه مي تواند شامل مكان، زمان و فضا باشد. طبقه بندي سيستمها: به صورت فهرست وار مي توان سيستمها را بر حسب : الف – سيستمهاي باز و بسته ب- سيستمهاي مجرد و مجسم ج- سيستمهاي زنده و غير زنده تقسيم بندي نمود و براي هر يك تعريفي ارائه كرد.اما آنچه كه بيش از ساير موارد مورد نياز است ؛ همان قسمت اول است. سيستمهاي باز و بسته: يك سيستم بسته چنان سيستمي است كه با محيط خارج هيچگونه ارتباط مادي به صورت تبادل ماده و يا انرژي ندارد و سيستم باز سيستمي است كه با محيط خارج خود داراي چنين مبادلاتي هست.البته سيستمهاي بسته مي توانند دو حالت داشته باشند. 1- سيستمهاي مطلقا بسته در اين گونه سيستمها هيچگونه تعامل و تبادلي بين سيستم و محيط خارج آن وجود ندارد. به عبارت ديگر درهاي يك سيستم بسته از اين نوع كاملا به روي دنياي خارج آن بسته است . در چنين سيستمي ميزان اندركنش و تبادل اعم از مادي و يا غير مادي آن با محيط خارج صفر است. 2- سيستمهايي كه به طور نسبي بسته هستند. اين سيستمها از نظر مبادلات مادي بسته اند ولي ممكن هست با محيط خارج خود تعامل و مبادلاتي از نوع ديگر داشته باشند. بر اين اساس شايد بتوان گفت كه تمامي پديده هاي جغرافيايي از نوع سيستمهاي باز هستند . چه انسان به عنوان يك شاخه از مطالعات جغرافيايي ، موجودي است كه با محيط خود ارتباط مادي و هم ارتباط غير مادي داردو هم كره زمين به عنوان خاستگاه اوليه تحولات جغرافيايي چه در درون خود و چه نسبت به دريافت انرژي حيات بخش خورشيدي سيستمي باز مي باشد. از نظر رفتار نيز مي توان سيستمها را به چند دسته تقسيم نمود: 1- سيستمهاي حافظ حالت كه در مقابل يك نوع تغيير ، يك نوع واكنش خاص بروز مي دهند اما از درك علت آن عاجزند مانند قطب نما كه با تغيير جهت ، عقربه آن عكسالعمل نشان مي دهد. 2- سيستمهاي هدف جو كه گامي جلوتر از نوع اول هستند .به جند عامل متغير مي توانند پاسخ دهند كه اين امر ناشي از وجود حافظه در سيستم است و بهترين پاسخ را مي يابد مانند ماشين حساب 3- سيستمهاي چند هدفي ؛ مرحله اي كامل تر از سيستم هدف جو است . در صورتي كه برايش برنامه صحيحي فراهم شده باشد مي تواند از ميان هدفهاي متعدد آن را كه منطقي تر است بيابد اما اين جستجو به ميل خود سيستم نيست بلكه به ميل و بر اساس منطق برنامه ريز اوست.مانند رايانه 4- سيستم آرمانمند؛ سيستمي است كه قابليت انطباق بسيار دقيق و سريع نسبت به متغير هاي محيطي دارد مانند انسان خصوصيات سيستمها: الف )- سيستمهاي بسته : به موجب اصل دوم ترموديناميك يك سيستم بسته چنانچه به حال خود رها شود سرانجام به سوي بي نظمي ؛ اغتشاش و تعادل ايستا سوق خواهد كرد. اين خاصيت را " آنتروپي" مي نامند. آنتروپي را مي توان همان عاملي دانست كه در چرخه هر يك از عناصر حياتي يك اكوسيستم در تبديل يك ماده به انرژي؛ حذف مقادير درصدي از آن ماده كه به هدر مي رود؛ دانست و سبب به هم خوردن تعادل سيستم شده و در نتيجه سيستم محكوم به نابودي مي گردد. ب )- سيستمهاي باز : تعادل سيستمهاي مادي باز از جهات اساسي با تعادل سيستمهاي مادي بسته تفاوت دارد.تعادل سيستمهاي باز بر خلاف سيستمهاي بسته تعادل ديناميك است.يعني حالتي وابسته به زمان است. رفتار سيستمهاي مادي باز و حالت تعادل ديناميكي سيستمهاي باز ، نياز به صرف انرژي دارد. در سيستمهاي مادي باز ، امكان تبادل ماده و انرژي با محيط خارج وجود دارد و سيستم باز مي تواند اين انرژي را از محيط اطراف خويش تامين كند..... و در اين صورت با كاهش احتمالات و افزايش آنتروپي همراه نيست. يك سيستم باز به وسيله تعامل با محيط خارج قادر است كه از افزايش آنتروپي جلوگيري نمايد. و اين ارتباط ، درجه بي نظمي در يك سيستم باز را الزاما افزايش نمي دهد برعكس سيستمهاي باز از طريق ارتباط با محيط خارج مي توانند از سوق يافتن به بي نظمي عمومي خود كه تقدير سيستمهاي بسته است جلوگيري كرده حتي بر درجه نظام خويش بيفزايند. آنچه اشاره شد را مي بايست با علم به اين موضوع به عنوان كليد راهنما همواره مد نظر داشت كه يك سيستم با حداكثر آنتروپي و حداقل نظام را مي توان با تغذيهاطلاعات به سوي يك سيستم منظم با آنتروپي كمتر سوق داد و با اين عمل در جهت مخالف با روند پيش بيني شده توسط اصل دوم ترموديناميك كلاسيك گام برداشت.اين مطلب ناشي از علم جديد سيبرنتيك است. برخي از اصطلاحات تفكر سيستمي: 1- پس خورندگي : اين حالتي است بين دوسيستم كه بر يكديگر تاثير مي گذارد و متقابلا تاثير مي پذيرد. به عبارت ديگر اگر در يك سيستم متشكل از علت و معلول ، معلول به نوبه خود روي علت اثر بگذارد ، حلقه پس خورندگي تشكيل مي شود. پس خورندگي مثبت اصول علت را تقويت مي كند و پس خورندگي منفي اصول علت را تضعيف مي نمايد و از طريق اين تضعيف سبب تضعيف خود مي گردد. پس خورندگي در سيستمهاي باز از عوامل مهم تبادل اطلاعات و كنترل سيستم است. با اين تعريف معين مي گردد كه پس خورندگي مثبت به دو دليل براي هر سيستم باز خطرناك است. اولا ممكن است با تقويت ، سبب تشديد معلول گردد كه با دور پس خورندگي ، اين عمل چنان شدت يابد كه موجب انهدام كامل سيستم شود. ثانيا به عكس حالت قبلي ممكن است با تمايل به سمت صفر يعني عدم تقويت علت و در نتيجه تقويت معلول ، موجبات مرگ سيستم را فراهم آورد.و به همين دليل است كه پس خورندگي منفي به دليل هشدار هاي كنترلي كه به سيستم مي دهد ، مجموعه را از نامطلوب بودن شرايط آگاه نموده ، آن را وادار به اصلاح شرايط مي نمايد. در واقع مي توان پس خورندگي منفي را ضامن بقاي سيسام باز به حساب آورد. ۲تعادل گرايی-: با توجه به اشارات فوق ؛ به عبارت ساده تعادل گرايی نوعی حفظ حالت است.در حالی که در ارگانيسمهای زنده وضعيتی نسبتا پيچيده تر دارد که تحت عنوان پس خورندگی و کنترل به آن اشاره شد.يکی از اقدامات اساسی در جهت تعريف دقيق تر مفهوم تعادل گراييو بقا توسط راس اشبی که از جمله متفکرين سيستمی می باشد ؛ انجام گرفته است.اشبی برای اين منظور کمياتی را بنام متغيرهای ضروری معرفی می کند که مبين حالت و هويت يک سيستم بخصوص می باشد.متغير های ضروری يک موجود زنده در محدوده ای خاص تغيير می کنند.مرگ موجودات زنده زمانی فرامی رسد که اين متغيير ها از محدوده حياتی مربوط به آن موجودات خارج شوند.بر اين اساس تعادل گرايی يک سيستم عبارت است از کوشش سيستم در نگاه داشتن نوسانات متغير های ضروری مربوط به آن سيستم در حوزه تعيين شده می باشد. بقای يک سيستم تا هنگامی تامين است که متغير های ضروری مربوط در محدوده حياتی آن عمل کنند. نقش عمده مکانيسمهای پس خوراننده و کنترل در انواع سيستمها ؛ آگاهی از چگونگی تغييرات اين پارامترهای صوری و کنترل سيستم در جهت حفظ اين کميات درمحدوده مربوطه می باشد سازش: چنانكه از مفهوم تعادل گرايي بر مي آيد ؛ كميات ضروري در صورتي كه نامتعادل شوند ، اساس سيستم را بر هم خواهند زد. اما در پاره اي از سيستمها علاوه بر داشتن خصوصيات پس خورندگي ، كنترل و تعادل گرايي ؛ ويژگي ديگري نيز وجود دارد كه مي تواند در صورت لزوم دامنه نوسانات كميات ضروري را تغيير داده ، سيستم را با شرايط موجود سازش دهد. اين خاصيت با دو عامل بوجود مي آيد.1- عامل دروني 2- عامل بيروني . آنچه تا اينجا اشاره شد ، در واقع مقدماتي بود براي درك مفاهيم و اصطلاحات مورد استفاده در نگرش سيستمي .اما براي ورود به بحث اصلي كه به عبارتي بررسي روابط انسان ومحيط از ديد گاه سيستمي است، لازم است موضوع ديگري را نيز روشن كنيم. گاهي در مباحث فلسفي جغرافيا ، اين گونه عنوان مي شود كه به دليل تشلبه تعاريف ميان علم جغرافيا و علم اكولوژي ، تعيين مرز ميان اين دو علم مشكل است و در بسياري موارد تداخلي در مطالب نگاشته شده در اين دو شاخه مشاهده مي شود. مثلا در تعريف كلي و كلاسيك ؛ جغر افيا را تبيين كننده روابط متقابل بين انسان و محيط مي دانند.و علم اكولوژي را علمي مي دانند كه روابط بين موجودات زنده و محيط پيرامونش را بررسي مي كند. گاه حتي سخن از حذف يكي از اين دو علم به نفع ديگري نيز مطرح مي شود.اما نكته ظريفي كه در اين دو تعريف امده است . كمتر بدان توجه مي شود آن است كه جغر افيا ( اگر تعريف كلاسيك آن را قبول كنيم) صرفا انسان را در محيط اطرافش مورد بررسي قرار مي دهد و روابط تاثير و تاثري را در اين بررسي مورد تاكيد دارد.در حاليكه علم اكولوژي جميع موجودات زنده را لحاظ كرده و تفاوتي ميان آنها قائل نمي شود.و هر يك را به نوبه خود در محيط طبيعي شان مورد توجه قرار مي دهد.در اين منظر ، انسان صرفا يك موجود زنده است با مشخصات فيزيولوژيكي مشخص .به عبارت ديگر اكولوژي بخش زيستي انسان را مورد توجه قرار مي دهد.در حاليكه جغرافيا ، انسان را به عنوان انسان با تمام خصايص و ويژگيهاي خاص و استثنايش نسبت به ساير موجودات زنده مورد نظر دارد.از سوي ديگر محيط در تعريف جغرافيا ، محيط جغرافيايي است و آن محيطي است كه انسان هوشمند از تغيير محيط طبيعي فراهم آورده است.در حالي كه محيط اكولوژيك ، به معني محيط طبيعي و احيانا دست نخورده است. به همين خاطر است كه جغرافيا ، شاخه اي از علم كه به علوم انساني تمايل بيشتري دارد( مرز ميان علوم طبيعي و علوم انساني). در حالي كه اكولوژي يكي ار شاخه هاي علوم زيستي ( طبيعي) است. واما صورت مساله: درچه صورت مي توان محيط جغرافيايي ناحيه مفروض A را از لحاظ زندگي و شكوفايي اقتصادي و اجتماعي مناسب " خوب" دانست؟ عوامل موثر طبيعي و انساني آن را تعيين و با هم در رابطه قرار داده به صورت " سيستم" يا مجموعه ، تجزيه و تحليل كنيد. تجزيه و تحليل جوامع يك ناحيه يا يك منطقه جغرافيايي معمولا بر پايه يكي از دو جنبه مخالف زير انجام مي شود: 1- جنبه منطقه اي بر پايه شناخت و نامگذاري و رده بندي هر جامعه به معناي ذات و سپس واردكردن آن جامعه در فهرستهاي انتزاعي 2- جنبه تجزيه وتحليل محور تغييرات عوامل محيطي كه مكان هر جمعيتي را بر روي محور هاي يك بعدي يا چند بعدي تغييرات عوامل محيط قرار مي دهند. از اين رو ابتدا بايد محور هاي اصلي بحث فوق را شناسايي نمود . كه در اين صورت مي توان سه عامل : 1- انسان 2- محيط 3- روابط و تاثيرات متقابل را دسته بندي نمود و يك به يك مورد بحث قرار گيرد.و آنگاه كه عوامل موثر مورد نظر در بخش دوم سوال معين گرديد ، با نگرش كل گرايانه بر مبناي مفاهيم بكار رفته در بخش اول اين نوشتار ، به پاسخ سوال تا حدودي نزديك شويم. اين مقاله كه مقدمات آن را به قصد كمك به همكاران ارائه كردم شامل38 صفحه است كه متاسفانه به علت ضيق وقت امكان تايپ آن را ندارم . اما مفاهيم به كار رفته در بخش اول تا حدودي قادر خواهد بود نياز همكاران را در شناخت بيشتر تفكر سيستمي فراهم نمايد

Tuesday, October 19, 2004

تفكر سيستمي

اين مطالب از سايت بهساد(بهبود سامانه هاي دانش افزار) وبه نقل از آقاي دكتر قاسم مختاري است.
مشکلات جوامع انساني و سازمانها روز به روز پيچيده تر و حل آنها نيازمند تفکر بهتر است . موارد فراواني وجود دارد که تلاش مديران و مسئولان براي حل يک مشکل ، فقط باعث تسکين آن شده و پس از مدت کوتاهي ، وضعيت مانند قبل شده يا منجر به ايجاد مشکلاتي بزرگتر و بدتر گرديده است . رويکرد سيستمي ، مدعي ارائه روش براي برخورد اصولي تر با پيچيدگيهاي دنياي کنوني است . شرکت بهساد در راستاي رسالتي که در زمينه اطلاع رساني علمي و کمک به اشاعه دانش براي خود قائل است ، اقدام به انتشار مطالبي در اين زمينه مي نمايد . بنابراين هدف اين نوشتار ارائه مطالبي در زمينه تفکر سيستمي (Systems Thinking) است . البته عناوين مختلفي در اين زمينه وجود دارد که از جمله مي توان به رويکرد سيستمي (Systems Approach) ، ديناميک سيستم (System Dynamics) ، تحليل سيستمها (Systems Analysis) و نظريه سيستمها (Systems Theory) اشاره نمود . گرچه عناوين فوق تفاوتهايي جدي با يکديگر دارند، اما در برخي موارد آنها را به جاي يکديگر نيز به کار مي برند . هدف اصلي در تفکر سيستمي ، آموزش نحوه تفکر و نگرش صحيح است. به عنوان نمونه چند مثال ارائه مي گردد : ü فرض کنيد يک مشکل در يک گروه آموزشي از يک دانشگاه بوجود آمده است . در بررسي اين موضوع مرز مطالعه و بررسي را کجا بايد در نظر گرفت ؟ گروه آموزشي ؟ دانشکده ؟ دانشگاه ؟ نظام آموزش عالي در ايران ؟ کل جامعه ايران ؟ جهان سوم ؟ ... مرز را هر جا که در نظر بگيريم ، برخي از روابط را قطع کرده ايم . يکي از اهداف آموزش رويکرد سيستمي ، آموزش تعيين مرز مطالعه است . چه بسا اگر مرز را بزرگتر در نظر بگيريم ، واقعيات را بسيار روشن تر و بهتر درک کنيم . مثال ديگر براي موضوع فوق ، وقوع يک مشکل در بخش توليد يک کارخانه نساجي در ايران است . در بررسي و تفکر خود ، مرز را کجا در نظر خواهيم گرفت ؟ بخش توليد ؟ کل کارخانه ؟ صنعت نساجي در ايران ؟ کل صنعت ايران ؟ ... ü سعي کنيد در ذهن خود به اين سوال پاسخ دهيد : " علت افزوني جمعيت در بسياري از کشورهاي جهان چيست ؟ " اگر افکار خود را يادداشت نماييد ، احتمالا به صورت يک ليست خواهد بود : فقر فقدان آموزش اطلاعات نامناسب در زمينه کنترل تولد تحريم هاي مذهبي افزوني جمعيت به عبارت ديگر ، افراد معمولا در جواب سوال فوق ، يک ليست ارائه مي کنند که عوامل در آن قرار دارند . در صورت تفکر بيشتر ، عناصر ليست را وزن دهي مي کنند : اين عامل مهمترين است . اين يکي ، دومين است و ... در شيوه تفکر فوق ، فرض بر اين است که هر عامل ، مستقيما بعنوان علت براي معلول ( افزوني جمعيت) است و هر عامل ، مستقل از ساير عوامل عمل مي کند و نحوه تاثير هر عامل در ايجاد معلول ثابت مي ماند . اما طبق تفکر سيستمي ، عوامل فوق در يک نمودار حلقوي با يکديگر و با معلول مرتبط هستند : فقدان آموزش فقر افزوني جمعيت البته نمودار فوق بطور کامل ترسيم نشده و هدف آن نشان دادن امکان تاثير حلقوي عوامل بر يکديگر است . ( بر خلاف نمودار قبل که خطي و يک طرفه بود . ) يکي از ويژگيهاي بارز نمودار فوق ، بيان ديناميک بودن سيستم است . يعني بين عوامل فوق اثرات متقابل وجود دارد و ممکن است در طول زمان يکديگر را تشديد يا تضعيف نمايند . ولي نمودار قبل ، سيستم را ايستا در نظر مي گرفت . ü داستان " فيل و کوران " مولانا اشاره اي عميق به فلسفه اصلي سيستم ها دارد : چند مرد کور به فيلي برخوردند و سعي داشتند با لمس کردن بدن فيل آنرا بشناسند . ولي چون هريک در نقطه معيني از بدن فيل قرار داشتند ، عقايد متفاوتي درباره اين موجود جديد پيدا کردند و بحث جالبي ميانشان درگرفت ........ بحث درباره سرنوشت کوران در بسياري از کتب منطق نيز آمده است ولي چرچمن (Churchman) در اشاره اي به داستان فوق ، نکته مهم و قابل توجه را سرنوشت کوران نمي بيند بلکه توجه او به رل جالبي است که گوينده داستان براي خود قائل شده است . يعني "توان ديدن فيل و نظاره به رفتار احمقانه کوران " . توانايي ديدن کل در مقابل کسانيکه فقط جزئي از اين کل را مي بينند ، مي تواند موقعيت جالبي باشد و اين امتياز و کوشش براي ديدن کل ، اصل ادعايي است که رويکرد سيستمي در برخورد با مسائل براي خود قائل است . البته اين ادعا را به سادگي نمي توان پذيرفت چون متاسفانه هرکسي بتصور خود کل را مي بيند . · تعريف سيستم : تعاريف زيادي براي سيستم ارائه شده است که يکي از دلايل اين تنوع ، ديدگاه و نوع سيستمهاي مورد مطالعه توسط ارائه کننده تعريف است . 1. سيستم ، مجموعه اي از اجزاء است که در يک رابطه منظم با يکديگر فعاليت مي کنند . 2. سيستم ، مجموعه اي از اجزاء مرتبط است که در راستاي دستيابي به مأموريت خاصي ، نوع و نحوه ارتباط بين آنها بوجود آمده باشد . 3. سيستم ، مجموعه اي است از متغيرها که بوسيله يک ناظر (Observer) انتخاب شده اند . اين متغيرها ممکن است اجزاء يک ماشين پيچيده ، يک ارگانيسم يا يک موسسه اجتماعي باشند . طبق تعريف فوق که توسط اشبي در سال 1960 ارائه شده ، سه موضوع متفاوت وجود دارد : · يک واقعيت (شئ مشاهده شده ) · يک برداشت (درک) از واقعيت · يک بيان (نمايش) از برداشت صورت گرفته اشبي ، اولي را Machine ، دومي را System و سومي را Model مي ناميد . 4. سيستم ، بخشي از جهان واقعي است که ما انتخاب و آنرا در ذهن خود به منظور در نظر گرفتن و بحث و بررسي تغييرات مختلفي که تحت شرايط متفاوت ممکن است در آن رخ دهد ، از بقيه جهان جدا مي کنيم . ( اين تعريف از J.W. Gibbs است) 5. تعريف راسل ايکاف از سيستم : سيستم مجموعه اي از دو يا چند عنصر(element) است که سه شرط زير را داشته باشد : · هر عنصر سيستم بر رفتار و يا ويژگيهاي کل(whole) سيستم ، موثر است . به عنوان مثال رفتار اجزايي از بدن انسان مثل قلب و مغز و شش مي توانند عملکرد و ويژگيهاي بدن انسان را به عنوان يک کل تحت تاثير قرار دهند . · بين عناصر سيستم از نظر رفتاري و نوع تاثير بر کل سيستم ، وابستگي متقابل وجود دارد . يعني نحوه رفتار هر عنصر و نيز نحوه تاثير هر عنصر بر کل سيستم ، بستگي به چگونگي رفتار حداقل يک عنصر ديگر از سيستم دارد . به عنوان مثال در بدن انسان ، نحوه رفتار چشم بستگي به نحوه رفتار مغز دارد . · هر زير مجموعه اي از عناصر تشکيل شود ، بر رفتار کل سيستم موثر است و اين تاثير بستگي به حداقل يک زير مجموعه ديگر از سيستم دارد . به عبارت ديگر اجزاي يک سيستم چنان به هم مرتبط اند که هيچ زير گروه مستقلي از آنها نمي توان تشکيل داد . تعريف فوق ، يکي از تعاريف عميق و دقيق سيستم است که درک آن نياز به تعمق دارد . نتايجي که از تعريف فوق در مورد سيستم مي توان گرفت : 1. هر سيستم ، يک کل است که نمي توان آنرا به اجزاء مستقل تقسيم نمود . 2. هر جزء سيستم ، ويژگيهايي دارد که اگر از سيستم جدا شود ، آنها را از دست مي دهد . به عنوان مثال چشم به عنوان جزئي از سيستم بدن انسان ، اگر از بدن جدا باشد ، نخواهد ديد . 3. هر سيستم ، ويژگيهايي دارد که در هيچ يک از اجزاء ، بطور مستقل وجود ندارد . به عنوان مثال ، انسان به عنوان يک سيستم مي تواند بخواند و بنويسد که هيچ يک از اجزاء بدن ، به تنهايي قادر به اين کار نيستند . 4. وقتي سيستم به اجزاء مستقلي تقسيم شود ، برخي از ويژگيهاي ضروري خود را از دست مي دهد . 5. اگر اجزاء يک موجوديت (entity) با يکديگر تعامل نداشته باشند ، تشکيل يک مجموعه مي دهند نه يک سيستم . به عبارت ديگر ، مشخصه مهم يک سيستم ، تعامل و ارتباط است و ويژگيهاي اصلي سيستم از تعامل اجزاء بدست مي آيد نه از رفتار مستقل اجزاء . به عنوان مثال اگر قطعات يک خودرو را به صورت منفک در يک مکان کنار يکديگر قرار دهيم ، تشکيل خودرو نخواهند داد . تاريخچه نظريه سيستمها تاريخچه نظريه سيستمها را از دو ديدگاه مي توان بررسي نمود. ديدگاه اول براي بررسي روند توسعه نظريه سيستمها ترجيح مي دهد به بررسي روند تحولات و رويدادهايي بپردازد که در دانشگاه هاي آمريکا ( و بخصوص دانشگاه MIT ) در سالهاي 1940 تا 1970 رخ داد . ديدگاه دوم به بررسي روند تحول در شيوه هاي نگرش به جهان و متدولوژي علم در سطح جهان مي پردازد . آنچه در پي مي آيد ، خلاصه اي از دو نگرش فوق است . الف) تحولات دانشگاه MIT : پس از جنگ جهاني دوم ، سه جهش در دانشگاه MIT بوجود آمد که هريک 10 سال به درازا کشيد . در اين جهش ها انديشه و علم پيشرفت هاي بزرگي کردند و دنيا با شناخت هاي جديدي از سايبرنتيک(Cybernetics) گرفته تا حادترين مسئله روز يعني محدوديت رشد اقتصادي آشنا شد . در جريان بسط و نشر و حرکت و تحول افکار و آراء ، رشته هاي گوناگون دانش ، از روشها و لغات و اصطلاحات يکديگر استفاده مي کنند و به اين ترتيب زمينه هاي بکر و دست نخورده بارور مي شوند . در سالهاي 1940 تا 1950 رابطه ميان ماشين و ارگانيسم مورد مطالعه قرار مي گيرد . در اين دوران مفاهيمي همچون بازخور (Feedback) که تا آن زمان در مورد ماشين ها بکار مي رفت ، در مورد ارگانيسم نيز بکار رفتند و راه پيدا شدن دو دانش جديد يعني اتوماسيون و انفورماتيک هموار گرديد . در دهه 1940 چندين سمينار (بيش از ده مورد) برگزار شد که در آنها متخصصيني از رشته هاي مختلف (از مکانيک و الکترونيک تا زيست شناسي و فيزيولوژي و رياضيات ) شرکت جستند و به تبادل اطلاعات و نظريات پرداختند . دانشمندان کم کم دريافتند که برخي مسائل فقط با همکاري متخصصان رشته هاي مختلف قابل حل اند . به عبارت ديگر ، بررسي و حل برخي مسائل به ديدگاهي فراتر از ديدگاه يک رشته خاص نياز دارد . در سال 1948 کتاب "سايبرنتيک" (علم مربوط به چگونگي ارتباطات در انسان و ماشين) توسط وينر (Norbert Wiener) منتشر شد . وينر استاد درس رياضي در دانشگاه MIT بود که در پروژه ساخت و به کارگيري دستگاههاي نشانه گيري خودکار براي توپ هاي ضدهوايي با همکاري مهندس جواني بنام جولي ين بيگلاو (Julian Biglow) شرکت جست و به دنبال آن شباهتهايي بين ناهنجاريهاي رفتاري در اين دستگاهها و بعضي اختلالات در بدن انسان ( که در پي آسيب ديدگي مخچه بوجود مي آيند ) پيدا کردند . بررسي هاي انجام شده در آن زمان نشان مي داد اگر مخچه انسان آسيب ببيند ، بيمار قادر نخواهد بود حتي ليوان آب را بردارد و بنوشد . آنقدر لرزش دستهاي بيمار زياد مي شود که سرانجام محتوي ليوان را به بيرون خواهد ريخت . با توجه به شباهت اين اختلال با اختلال موجود در دستگاههاي هدف گيري خودکار هواپيما ، نتيجه گرفتند که براي کنترل حرکاتي که جهت به انجام رساندن مقصود معيني انجام مي شوند ، اولا بايد اطلاعاتي در دست داشت و ثانيا اين اطلاعات بايد در مدار بسته اي گردش کنند . در اين مدار بسته ، نتايج و آثار حرکات و فعاليت ها ارزيابي و سپس براساس تجارب گذشته ، حرکات بعدي تعيين مي گردد . بدين ترتيب بازخور منفي (Negative Feedback) مطرح شد که هم در تجهيزات و هم در انسان بکار مي رفت . در سال 1948 ، کتاب "نظريه رياضي ارتباطات" نيز توسط شانون (Shannon) منتشر شد و دو کتاب فوق مبناي سايبرنتيک و نظريه اطلاعات قرار گرفتند . در دهه 1950 دوباره توجه از ارگانيسم به سوي ماشين منعطف مي شود و مفاهيمي همچون حافظه و فراگيري در مورد ماشين هم بکار مي رود و به اين ترتيب مقدمات پديد آمدن دانش هاي نويني همچون بيونيک (علمي که مي کوشد ماشين هاي الکترونيکي را به تقليد از بعضي از دستگاههاي موجودات زنده بوجود آورد . ) و هوش مصنوعي بوجود مي آيد . در دهه 1960 در زمينه سايبرنتيک و ديناميک سيستم پيشرفت هاي مهمي بوجود آمد . جي فارستر (Jay Forrester) در سال 1961 به سمت استادي در مدرسه مديريت دانشگاه MIT برگزيده شد و مبحث ديناميک صنعتي (Industrial Dynamics) را بوجود آورد . هدف او از طرح اين موضوع آن بود که سازمانها و موسسات صنعتي را همانند سيستمهاي سايبرنتيک بنگرد و از راه شبيه سازي (Simulation) ، نحوه کارشان را دريابد . او در سال 1964 ديناميک صنعتي را به سيستم هاي شهري نيز تعميم داد و ديناميک شهري (Urban Dynamics) را مطرح نمود و بدنبال آن در سال 1971 با انتشار کتاب ديناميک جهان ، رشته ديناميک سيستمها (System Dynamics) را بنيان نهاد . ب ) تحولات متدولوژي علم : طبق ديدگاه دوم ، شيوه هاي تفکر را به سه گروه تقسيم مي کنند : 1. کل گرايي اوليه : اين شيوه تا رنسانس ، روش غالب تفکر بود . اين دوره را دوران حاکميت فلسفه ها و وجود علامه ها ( که از هر موضوعي ، مقداري مي دانستند ) مي شناسند . در اين دوران به زنجيرة علت ها اعتقاد داشتند اما خيلي سريع به خدا مي رسيدند ( علتهاي وسطي بسياري را حذف مي کردند ) . انسانها خيلي چيزها را مي ديدند اما توجيهي براي آن نداشتند و آنرا به علت نهايي ( خدا ) متصل مي کردند . يک اشکال عمده کل گرايي اين بود که رشد نداشت . 2. جزء گرايي : وقتي شيئي ناشناخته اي به بچه بدهيد ، اجزاء آن را از هم جدا مي کند تا بفهمد چگونه کار مي کند . يعني با درک اينکه اجزاء چگونه کار مي کنند ، سعي مي کند درکي از کل بدست آورد . روش فوق ، يک فرآيند 3 مرحله اي است : 1) چيزي که بايد شناخته شود ، تجزيه مي گردد . 2) تلاش مي گردد رفتار اجزاء جدا شده از يکديگر ، درک شود . 3) تلاش مي شود درک مربوط به اجزاء ، جهت درک کل ، مونتاژ گردد . پس از رنسانس، روش فوق، روش غالب علمي شد و به آن تحليل گويند . دراين دوران ، دانشمندان ، جزء کوچکي را انتخاب و دقيق مي شوند . اين روش چنان غالب شد که ما امروزه "تحليل يک مسئله" را با "تلاش جهت حل يک مسئله" برابر مي گيريم . اگر از اکثر ما روشي جايگزين براي روش تحليل بخواهند ، در مي مانيم . مشاهده و آزمون دو اصل مهم در اين دوران است . طبق روش تحليل، براي درک يک چيز ، بايد آن را بصورت فيزيکي يا مفهومي تجزيه کنيم . سؤال اين است که اجزاء را چگونه بفهميم ؟ جواب : اجزاء را نيز تجزيه کنيد . سؤال بعدي که مطرح مي شود : آيا اين فرآيند انتهايي دارد ؟ براي کسي که معتقد باشد درک کامل جهان امکان پذير است ، جواب سؤال فوق مثبت خواهد بود. اجزاء نهايي را عنصر (Element ) مي نامند . اگر چنين اجزائي وجود داشته باشند و ما بتوانيم آنها و رفتارشان را درک کنيم ، درک کامل جهان ، ممکن خاهد شد . اعتقاد به امکان تقليل (Reduce ) هر واقعيت به عناصر نهايي بخش ناپذير را Reductionism گويند . تاثير روش فوق را در تاريخ تمام علوم مي توان مشاهده نمود : · در فيزيک و شيمي : اعتقاد بر اين بود که همه اشياء فيزيکي قابل تقليل به ذرات غير قابل تقسيم ماده به نام "اتم" هستند . ( مربوط به قرن 19 و جان دالتون ) اعتقاد بر اين بود که اتمها دو ويژگي دروني بنام ماده و انرژي دارند . فيزيکدانان تلاش کردند درک خود از طبيعت را بر اساس درک خود از اين عناصر بنا نمايند . شيميدان ها نيز عناصر را در جدول تناوبي قرار مي دهند . · در زيست شناسي : تمام موجودات زنده قابل تقليل به يک عنصر بنام "سلول" هستند . يکي از مباحثي که در برخي از رشته ها (مثل روانشناسي و جامعه شناسي) در مورد آن بحث فراوان شد ، اين بود که عنصر در آن رشته چيست . يکي از مشکلاتي که در جزء گرايي بوجود آمد ، اين بود که دانشمندان با هم مرتبط نبودند . هر کدام يک جزء را گرفتند و دستاوردهاي رشته هاي مختلف با يکديگر همخواني نداشت . وقتي عناصر چيزي را تعيين و درک نموديم ، ضروري است اين درک را جهت درک کل ، مونتاژ نماييم . براي اين کار نياز به تشريح روابط بين اجزاء يا چگونگي تعامل آنها داريم . در عصر ماشين اعتقاد براين بود که فقط رابطة علت و معلولي ( Cause-effect ) براي شرح تعاملات ، کافي است . به عبارت ديگر اعتقاد براين بود که هر چيزي ، معلول يک علت است و شانس يا انتخاب معني ندارد . علت ، معلول را به طور کامل مشخص مي کند . اعتقاد فوق را تعيين گرايي (Determinism ) گويند . طبق تعريف ، وقتي رابطه علت و معلول بين دو چيز وجود دارد ، بدين معني است که علت براي معلول شرط لازم و کافي است. معلول بدون اين علت رخ نمي دهد . اگر علت وجود داشته باشد ، حتماً معلول هم وجود خواهد داشت . در اين دوران تلاش شد پديده هاي طبيعي را بدون استفاده از مفهوم "محيط" درک نمايند . مثلاً در قانون "سقوط آزاد اجسام" ، اصطلاح "آزاد" بمعني سقوط بدون تأثيرات محيطي است . تحقيقات معمولاً در آزمايشگاه انجام مي شود که کمک مي کند از محيط تأثير نگيريم . تفکري که از تحليل استفاده نموده و معتقد به Reductionism وDeterminism باشد ، تفکر مکانيستي (Mechanistic) ناميده مي شود . طبق اين تفکر ، دنيا بصورت يک ماشين در نظر گرفته مي شود و معتقد است رفتار جهان بوسيله ساختار داخلي آن و قانون عليت قابل تعيين است . تفکر مکانيستي در علوم تجربي موجب پيشرفت هاي بسياري شد و علوم رشد کردند . بتدريج تفکر مکانيستي در علوم انساني و مديريت نيز بکار رفت ولي ماهيت موضوع اين علوم بگونه اي بود که با تفکر مکانيستي سازگار نبود . 3. نظريه سيستمها : نظريه سيستمها در سال 1940 بوسيله برتالنفي Von Bertalanffy) (Ludwig مطرح شد. برتالنفي مخالف تقليل گرايي بود و نظريه خود را تحت عنوان نظريه سيستم هاي عام (General Systems theory ) منتشر کرد . نظريه سيستمها بر اين اصل استوار است که : در عمق تمام مسائل ، يک سري اصل و ضابطه موجود است که بطور افقي تمام نظام هاي علمي را قطع مي کند و رفتار عمومي سيستمها را کنترل مي نمايد . يعني مي توان به يک سري از اصول و ضوابط اوليه دست يافت که تعريف کننده رفتار عمومي سيستمها صرفنظر از نوع آنهاست. اين بدان معنا نيست که يک تئوري عمومي بتواند جايگزين تئوري هاي خاص نظامهاي علمي مختلف گردد ، بلکه فقط سعي دارد بصورت يک هدايت کننده (مانيتور) عمل نمايد. کوشش براي ديدن کل ، اصل ادعايي است که روش سيستمها در برخورد با مسائل براي خود قائل است . بيش از 100 نظام مختلف علمي (Discipline) وجود دارد که هر کدام دنيا را از ديد خود مي بينند. اما طبيعت ، مسائل را بنحوي که دانشگاهها خود را تقسيم کرده اند ، تقسيم بندي نکرده است . بلکه هر مسئله داراي ابعاد و جنبه هاي مختلفي است که درک آن احتياج به يک ديد چند بعدي دارد . ولي آنچه در واقعيت رخ داد ، کم شدن تدريجي ارتباط بين علوم مختلف در طول زمان بود . بنابراين ضرورت ايجاد رشته هايي که ماهيت ميان رشته اي داشته باشند ، حس شد . رشته هايي همچون مهندسي پزشکي( بيو الکتريک و بيومکانيک ) ، فيزيک پزشکي ، بيوشيمي و ... در اثر همين احساس ضرورت بوجود آمدند . در اين رشته ها ، جمع شدن ديدگاههاي مختلف ، باعث هم افزايي ( Synergy ) مي گردد . بعنوان مثال ، در بسياري از رشته ها مفهوم ارتباط يک چيز با محيطش وجود دارد . مثل الکترون ، اتم ، مولکول ، سلول ، گياه ، حيوان ، انسان ، خانواده ، قبيله ، شرکت، دانشگاه ، هر کدام از موارد فوق تحت تأثير محيط خود هستند و با آن ارتباط دارند. يکي از نکاتي که ماهيت نظريه سيستم ها را بهتر روشن مي کند ، وجود تنوع زياد در رشته و تخصص افراد موثر بر نظريه سيستمها است . اين موضوع بخوبي نشان مي دهد که نظريه سيستمها ، يک مبحث ميان رشته اي است . به عنوان مثال در جدول ذيل نام و تخصص چند تن از بزرگان مبحث سيستمها ارائه شده است : تخصص فرد مهندسي برق ، ديناميک سيستم Jay W. Forrester اقتصاد Kenneth E. Boulding مديريت Stafford Beer بيولوژي ، نظريه سيستمهاي عام Lwdwig Von Bertalanffy رياضي John Von Neuman فيزيولوژي اعصاب Warren McCulloch بيولوژي ، سايبرنتيک W. Ross Ashby معماري ، فلسفه علم ، تحقيق در عمليات ، سيستمها Russel L. Ackoff مراجع : براي تهيه و تدوين مطالبي که ارائه مي شود ، از منابع متعددي استفاده شده است . از بين صاحبنظران رويکرد سيستمي از نوشته هاي افرادي همچون J.W. Forrester ،John D. Sterman و Peter M. Senge (همگي از اساتيد دانشگاه MIT که خاستگاه ديناميک سيستمهاست ، مي باشند . ) بهره فراوان برده ايم . لازم به ذکر است کتاب معروف "پنجمين فرمان " نوشته Peter M. Senge به فارسي ترجمه و توسط سازمان مديريت صنعتي به چاپ رسيده است . همچنين از نوشته هاي Russell L. Ackoff از دانشگاه پنسيلوانياي امريکا استفاده شده که خوشبختانه دو کتاب "بازآفريني سازمان" و "برنامه ريزي تعاملي" از ايشان به فارسي ترجمه و منتشر گرديده است . در زمينه ديناميک سيستمها از کتاب Business Dynamics تاليف John D. Sterman استفاده شده که کتاب فوق در سال 2000 چاپ و متاسفانه هنوز به فارسي ترجمه نشده است . منابع ديگري که بايد از آنها نام برد ، اساتيد بزرگواري هستند که در دانشگاههاي داخل کشور در زمينه سيستمها صاحبنظر بوده و در دوران تحصيل از محضر آنها سود جسته ايم . از جمله مي توان دکتر رضا رمضاني و دکتر کاوه سيروس ( از اساتيد دانشکده صنايع دانشگاه صنعتي اميرکبير) و دکتر علينقي مشايخي ( استاد دانشگاه صنعتي شريف ، دانشکده مديريت و اقتصاد ) را نام برد. به نوشته های دکتر جمشيد قراچه داغی نيز رجوع شده است . علاوه بر موارد فوق ، برخي سايت هاي اينترنتي نيز مورد استفاده بوده اند . از جمله سايت www.clexchange.org مطالب مفيدي در زمينه ديناميک سيستم دارد . مطالب اين سايت توسط دانشجويان دانشگاه MIT و با نظارت J.W. Forrester تهيه شده اند . مطالب ارائه شده در سايت فوق ، به صورت چندين نقشه راه (Road Map) است که مرحله به مرحله ديناميک سيستمها را آموزش مي دهند . همچنين مي توان از سايت http://pespmc1.vub.ac.be نام برد که مطالب متنوعي بخصوص در زمينه سايبرنتيک دارد . اين سايت تقريبا شبيه يک پورتال عمل مي کند و داراي لينک هاي فراواني به کتب مربوط به مباحث سيستمها و صفحات خانگي (homepage) متخصصان سيستمها است . در صورتي که علاقمند به آشنايي و استفاده از يک نرم افزار در زمينه ديناميک سيستم هستيد ، مي توانيد نرم افزار Vensim PLE را بصورت رايگان از سايت www.vensim.com دريافت نماييد . در سايت www.clexchange.org چندين راهنما براي نرم افزار مذکور وجود دارد . برخي از موانع تفکر سيستمي عبارتند از : 1. همه مشکلات سيستم را به بيرون از سيستم نسبت دادن (در کتاب The Fifth Discipline آنرا چنين بيان مي کند : The enemy is out there (يعني دشمن يک جايي آن بيرون است ) ) انسانها عموما تمايل دارند مشکلات خود يا سيستم مورد مطالعه را به محيط نسبت دهند . به عنوان مثال در يک شرکت توليدي واحد فروش ، واحد توليد را مقصر مي داند : محصول توليدي آنها کيفيت لازم را ندارد و الا ما فروش زيادي داشتيم . بخش توليد ، بخش مهندسي را مقصر مي داند : آنها دست به آچار نيستند و طراحي هاي آنها ايراد دارد . بخش مهندسي از بازاريابي گله مي کند : آنها مرتبا مشخصات محصول را تغيير مي دهند ... در سطح شرکت ها ، دشمن ممکن است رقبا ، قانون کار ، قوانين دولتي و يا حتي مشترياني باشند که اقدام به خريد محصولات رقبا مي کنند ! اين نوع نگرش موجب مي شود هيچ گاه نتوانيم اقدام به حل مسائل نماييم . راسل ايکاف مانع فوق را تحت عنوانRationality توضيح مي دهد : معمولا وقتي رفتار کسي مورد انتظار ما نيست و نمي توانيم آنرا تشريح کنيم ، او را Irrational (نامعقول ، غير منطقي) مي ناميم . وقتي فرض مي کنيم کسي يا ديگران غير منطقي هستند ، نمي توانيم مسئله را حل کنيم . ايکاف به عنوان مثال ، تجربه خود در کشور هند در سال 1957 را ذکر مي نمايد . در آن سال ايکاف طي يک سفر کاري به هند ، تعدادي آمريکايي که به عنوان برنامه ريز خانواده در هند مشغول به کار بوده اند ، را ملاقات مي نمايد . آنها در تلاشهايشان براي کاهش نرخ رشد جمعيت هند ، پيشرفتي نکرده بودند و اکثرشان دليل شکست خود را نامعقول بودن مردم هند مي دانستند . ايکاف مي گويد من به آنها گفتم : " ممکن است شما غير منطقي باشيد . يک زن برزيلي اخيرا چهل و دومين بچه خود را به دنيا آورده است . بنابراين يک زن متوسط مي تواند حدود 20 بچه به دنيا آورد . تفاوت بين 20 و 4.6 (تعداد متوسط فرزند در يک خانواده هندي در آن زمان ) خيلي بيشتر از تفاوت 4.6 و صفر است . اين موضوع نشان مي دهد که اندازه خانواده هندي به خاطر عدم کنترل تولد نيست . " آمريکايي ها توجهي به اظهارات ايکاف نکرده و حتي ناراحت مي شوند . اما يک محقق هندي اعلام تمايل مي کند که با کمک ايکاف در مورد اين موضوع تحقيق نمايد . نتيجه تحقيقات اين بوده است که به دليل فقدان تامين اجتماعي در هند ، يک مرد هندي مي داند که در دوران پيري ، چند سالي را بيکار خواهد بود و درآمد آنها نيز آنقدر نيست که بتوانند براي آن سالها پس انداز کنند . تنها اميد آنها اين است که فرزندانشان به آنها کمک نمايند . به طور متوسط 1.1 حقوق بگير لازم بوده که بتوانند يک سالمند را نگهداري نمايند . پس پدر و مادر به 2.2 حقوق بگير نياز خواهند داشت . چون نيمي از فرزندان دختر بوده و کار نمي کنند ، پس به طور متوسط به 4.4 فرزند نياز است تا در دوران پيري ، از پدر و مادر محافظت نمايند . اگر مرگ و مير کودکان را لحاظ نماييم ، به عدد 4.6 خواهيم رسيد . اعتبار تحليل فوق را اينگونه توجيه نموده اند که خانواده هايي که 3 فرزند اول آنها پسر بوده معمولا فرزندان بيشتري نداشته اند ولي آنهايي که 3 فرزند اولشان دختر بوده ، تازه در ابتداي راه بوده اند . ايکاف در مثال ديگري نقل مي کند که يک زماني توليد کنندگان بنزين در آمريکا ، تبليغات وسيعي براي افزايش فروش بنزين خود انجام مي دادند ( صدها ميليون دلار هزينه شد) و سعي مي کردند به مشتريان القا کنند که بنزين آنها برتر است . اما نتيجه چنداني حاصل نمي شد . يعني اين تبليغات موجب تفاوت فروش نمي گرديد . بنابراين توليدکنندگان ، مشتريان را نامعقول و غير منطقي دانستند ! تحقيقاتي که بعدا توسط يکي از شرکتها انجام شد ، نشان داد که مارک بنزين براي مشتريان چندان مهم نيست . بلکه آنها از پمپ بنزيني خريد مي کردند که زمان خدمت(Service Time) کمتري داشت . شرکت نفتي که اسپانسر اين تحقيقات بود ، از اين نتايج جهت مکان يابي ، طراحي و اجراي ايستگاههايش جهت حداقل سازي زمان خدمت استفاده نمود و سهم بازار خود را افزايش داد . در تبليغات خود نيز روي "کمترين زمان خدمت" تاکيد نمود . 1. ما معمولا عادت داريم فقط تغييرات ناگهاني محيط و سيستم را درک نماييم و از درک تغييرات تدريجي عاجزيم . براي تشريح اين نکته ، داستان قورباغه پخته را ذکر مي کنند . طبق اين داستان اگر يک قورباغه را در آب داغ بياندازيد ، فورا عکس العمل نشان داده و خود را از داخل آب داغ به بيرون پرتاب و نجات مي دهد . ولي اگر او را در آب خنک انداخته و به تدريج گرم و داغ نماييد ، قورباغه در آب مي ماند و همچنان که آب گرم تر مي شود ، بدن قورباغه نيز شل تر مي شود و در نهايت نيز در آب داغ خواهد مرد . واقعيت اين است که بسياري از تغييرات و تهديد ها بتدريج ايجاد مي شوند و ماهيت تدريجي آنها نبايد ما را غافل نمايد . 2. يکي ديگر از موانع تفکر سيستمي ، تفکر براساس همبستگي بين عوامل به جاي تفکر بر اساس رابطه علت و معلولي بين آنهاست . به قول ايکاف : " يک مثقال ادراک از رابطه علي ، با ارزش تر از خروارها دانش درباره همبستگي (Correlation) است . " دو متغير زماني با يکديگر همبسته اند (correlated) که با يکديگر ميل به کاهش يا افزايش داشته باشند ( همبستگي مثبت ) و يا اينکه اگر يکي از آنها افزايش يافت ، ديگري کاهش بابد ( همبستگي منفي ) . متغيرهايي که با هم مرتبط هستند ، لزوما داراي ارتباط علت و معلولي نيستند . sterman در اين مورد مثالي دارد : ميزان فروش بستني و نرخ جنايتها داراي همبستگي مثبت اند !! (حجم فروش بستني و نرخ جنايتها در تابستان افزايش و در زمستان کاهش مي يابد . اشتباهي که ممکن است رخ دهد اين است که فروش بستني را علت جنايتها بدانيم و به عنوان يک راه براي کاهش جنايتها ، فروش بستني را ممنوع نماييم !! ) ولي واقعيت اين است که افزايش دماي هوا به عنوان علت براي دو عامل فوق مطرح است . بنابراين اشتباه بين Correlation و روابط علي ممکن است به قضاوتها و سياستهاي اشتباه شود . ادبيات مديريت مالامال از مطالبي است که بر اساس متدولوژي Correlation بدست آمده اند . مثلا يک دسته از شرکتهاي موفق را بررسي و يک يا چند ويژگي آنها که از نظر نويسنده در موفقيت آنها موثر بوده اند ، به عنوان نمونه بارز نشان داده مي شوند . يک دسته از شرکت هاي ناموفق نيز بررسي و نشان داده مي شود که فاقد ويژگيهاي مورد نظر بوده اند . سپس موفقيت را به وجود اين عوامل و عدم موفقت را به نبود آنها نسبت مي دهند . مثلا ممکن است چند شرکت موفق را بررسي و مشاهده کنيم که مدير عامل آنها لباسي گران قيمت مي پوشد . چند شرکت ناموفق را نيز بررسي و مشاهده کنيم که مديران آنها لباس گران قيمت ندارند . سپس نوع لباس مدير را عامل موفقيت شرکتها بدانيم ! ايکاف مثال ديگري دارد . او نقل مي کند که در يک مجله پزشکي ، مقاله اي درباره رابطه بين سيگار کشيدن و سرطان چاپ مي شود . در اين مقاله همبستگي بين مصرف سرانه توتون در بيست و يک کشور با سرانه شيوع سرطان ريه مقايسه مي گردد . داده ها نشان مي دهند که بين اين دو همبستگي بالايي وجود دارد و چنين نتيجه گيري شده که سيگار علت سرطان ريه است . ايکاف مي گويد من همان اطلاعات مصرف سيگار در بيست و يک کشور فوق را مورد استفاده قرار داده و همبستگي آنرا با سرانه شيوع وبا بدست آوردم . ميزان اين همبستگي بيشتر از همبستگي بين سيگار و سرطان ، اما در جهت عکس بود و چنين نتيجه گيري شد که مصرف سيگار ، سرانه شيوع وبا را کاهش مي دهد . ايکاف اين بررسي و نتايج آنرا براي مجله پزشکي فوق ارسال و در خواست چاپ آنرا مي نمايد . اما آنها مي گويند که کار تو مسخره است ! ايکاف مي گويد " بله مسخره است . ولي در آن صورت روش مورد استفاده در مقاله مربوط به سيگار و سرطان ريه نيز مسخره خواهد بود ." البته دنياي واقعي پيچيده تر از مثال هاي فوق است و اشتباه بين همبستگي و روابط علي ، در برخي موارد به سادگي قابل تشخيص نخواهد بود تفکر ترکيبي طبق تفکر سيستمي ، ويژگيهاي مهم يک سيستم از تعامل بين اجزاء آن بوجود مي آيد نه از فعاليت جداگانه آنها . بنابراين وقتي سيستم را تجزيه مي کنيم ، ويژگيهاي مهم خود را از دست مي دهد . بنابراين سيستم، يک کل است که با تحليل قابل درک نيست . در عصر ماشين، وقتي چيزي بخوبي کار نمي کرد ، رفتار اجزاء آن بررسي مي شد تا راه ايجاد بهبودي پيدا شود . با توجه به نکته فوق، روشي غير از تحليل براي درک رفتار و يژگيهاي سيستم ضروري است . ترکيب (Synthesis) نقص فوق را جبران نموده و براي تفکر سيستمي، يک موضوع کليدي است . در واقع ، تحليل و ترکيب ، مکمل هم هستند . 3 گام تفکر ترکيبي : 1. وقتي مي خواهيد موضوعي را بررسي کنيد ، ابتدا سيستم کلي که دربرگيرنده موضوع فوق است ، را مشخص نماييد . به عبارت ديگر ، يک کليت (whole) را شناسايي کنيد که موضوع فوق ، بخشي از آن است . به عنوان مثال ، هنگام تفکر در مورد يک "دانشگاه" (به عنوان موضوع) ، سيستم در برگيرنده آن ، ممکن است "نظام آموزش عالي" يا "نظام آموزشي" در نظر گرفته شود . 2. رفتار و ويژگي هاي سيستم کلي را بررسي نماييد . 3. رفتار يا ويژگي هاي موضوع مورد مطالعه را با توجه به نقشها (roles) يا کارکردهاي (functions) آن در سيستم کلي توضيح دهيد . در تفکر سيستمي ، توصيه مي شود که ترکيب قبل از تحليل انجام گيرد . در تفکر تحليلي، چيزي که مي خواهيم بررسي کنيم ، بعنوان يک کل تجزيه مي شود . ولي در ترکيب ، چيزي که مي خواهيم بررسي کنيم، بعنوان يک جزء از کلي که آنرا دربرگرفته ، بررسي مي گردد . اولي ، حوزه مورد توجه محقق را تقليل و دومي آنرا گسترش مي دهد . به عنوان مثال ، تفکر تحليلي براي تشريح دانشگاه شروع به تجزيه آن و رسيدن به عناصرش مي کند . مثلاً از دانشگاه به دانشکده ، به دپارتمان ، به دانشجو، هيئت علمي و موضوعات درسي و ... مي رسد . سپس عناصر را تعريف و آنها را جهت رسيدن به تعريف دپارتمان ، دانشکده و دانشگاه ترکيب مي کند . براي مواجه با واقعيتها ، هم ترکيب و هم تحليل لازم است . تحليل روي ساختار موضوع متمرکز مي شود . تعيين مي کند سيستمها چگونه کار مي کنند. ترکيب برکارکرد متمرکز مي شود. بنابراين تحليل، دانش(knowledge) ايجاد مي کند و ترکيب ، درک(understanding) را افزايش مي دهد (درک از کل به جزء جريان دارد و دانش از جزء به کل) . تحليل به درون چيزها مي نگرد ولي ترکيب از بيرون به آنها نگاه مي کند . در تفکر سيستمي اعتقاد براين است که با بسط سيستم مورد بررسي ، درک ما از آن افزايش مي يابد . در عصر ماشين ، به تعامل بين اجزاء درون سيستم توجه مي شد . ولي تفکر سيستمي ، علاوه برآن ، به تعامل سيستم با محيط نيز توجه دارد و نيز به تعامل کارکردي (Functional interaction) بين اجزاء سيستم توجه مي نمايد . چرچمن (Churchman) ، مفهوم فوق را اينگونه توضيح مي دهد : در نگرش تحليلي ، معمولاً سيستم را با توجه به اجزاء تشکيل دهنده آن شناسايي نموده و تعريف مي کنند . بعنوان مثال اگر از يک فرد عادي بپرسيد اتومبيل چيست ؟ جواب مي شنويد " اتومبيل وسيله اي است که چهار چرخ دارد و به کمک يک موتور حرکت مي کند " اگر از او بپرسيد اتومبيل سه چرخه هم وجود دارد ؟ اساس تعريف او به هم مي ريزد . تفکر مکانيکي به مواد تشکيل دهنده سيستم توجه دارد . ولي در روش سيستمها ، توجه بيشتر به اين نکته است که سيستم چه مي کند تا اينکه از چه ساخته شده است . يعني ابتدا مأموريت و چگونگي ارتباط و کنترل سيستم و ضوابط رفتاري آنرا شناسايي مي کند . طبق ديدگاه فوق ، تعريف اتومبيل چنين خواهد بود : اتومبيل وسيله نقليه ايست براي انتقال تعداد معيني مسافر از يک نقطه به نقطه اي ديگر با توجه به زمان و هزينه تعيين شده . ( ابتدا يک کل که اتومبيل جزئي از آن است مد نظر قرار مي گيرد. ) اصل تضاد اين يک اصل سيستمي است که اگر هر جزء سيستم را بطور جداگانه به گونه اي بسازيم که به کاراترين حد ممکن (Efficient) عمل کند ، سيستم بعنوان يک کل ، به مؤثرترين حد ممکن (Effective) عمل نخواهد کرد . به عبارت ديگر ، اجزاء سيستم را بايد بگونه اي طراحي کرد که با يکديگر Fit شوند و هماهنگ با هم بطور موثر و کارا عمل کنند . مثال 1 : اگر از بين خودروهاي سواري موجود ( انواع مدلها و مارک ها ) براي هر يک از اجزاء مورد نياز ماشين، بهترين آن جزء در بين کل ماشين ها را انتخاب و سپس اين بهترين ها را مونتاژ کنيم ، آيا ماشيني که بدست مي آيد ، بهترين ماشين ممکن است ؟ البته خير ! حتي به يک اتومبيل که بتواند حرکت کند ، هم نمي رسيم . زيرا اجزاء انتخابي با هم Fit نمي شوند و حتي اگر فيت شوند ، با هم خوب کار نمي کنند . عملکرد يک سيستم بيشتر بستگي به چگونگي تعامل بين اجزاء آن دارد تا به چگونگي عملکرد مستقل آنها ( از يکديگر ) . مثال 2 : در فوتبال ، رسم بر اين است که از بين تيم هاي موجود ، براي هر پست بازي ، ستاره ها را انتخاب و يک تيم فوتبال که همة اعضاي آن ستاره هستند ، تشکيل و به آن تيم منتخب مي گويند . اينگونه تيم ها به ندرت ، بهترين تيم موجود مي شوند (زيرا اعضاي تيم با يکديگر هماهنگ نيستند . به عبارت ديگر ، تعامل بين اجزاء سيستم بدرستي انجام نمي گيرد) . البته ممکن است کسي بگويد اگر اعضاي اين تيمها مدتي ( مثلا يک سال) با هم تمرين و بازي کنند ، بهترين تيم موجود خواهند شد . اين درست است ! اما اگر آنها بهترين تيم شوند ، خيلي غير محتمل است که همة اعضاي آن جزو تيم جديد ستاره ها باشند . مديران اکثراً طبق تفکر تحليلي و مکانيستي عمل مي کنند. يک مسئله را به چند بخش قابل حل و قابل مديريت تجزيه نموده سپس براي هريک بهترين حل را پيدا نموده و نتايج را با هم مونتاژ مي کنند. اما مي دانيم که مجموع بهترين جواب براي اجزاء ، بهترين جواب براي سيستم نخواهد بود . به عنوان مثال ، معمولاً فرض مي شود بهترين عملکرد سيستم قابل تقليل به بهترين عملکرد اجزاء آن بصورت منفرد و جداگانه است . بنابراين معيارهاي اندازه گيري عملکرد اجزاء بگونه اي تعيين مي شود که باعث تضاد (Conflict) اجزاء سيستم مي گردد . تقسيم بندي هر سيستم به اجزاء کوچکتر که بدون توجه به اصل تداخل و وابستگي متقابل آنها صورت مي گيرد ، يک تضاد فطري بين اجزاء آن سيستم بوجود مي آورد ، بهترين جواب براي هر يک از اين اجزاء ، لزوماً با بهترين جواب براي جزء ديگر هماهنگي و برابري نمي کند و در نتيجه تضادي با بهترين جواب براي کل سيستم پيدا مي کند . در اثر تقسيم تشکيلات سازماني به چند فعاليت اصلي ، يک فعاليت جديد بوجود مي آيد که وظيفه آن حل تضادهاي بين اين فعاليتها و محافظت منافع کل سيستم در مقابل منافع سيستمهاي فرعي است . اين وظيفه همان مسئوليت مديريت عمومي (General management) است. روش متداول و کلاسيک در تقسيم بندي تشکيلات سازماني ، معمولاً چهار فعاليت اصلي بوجود مي آورد : توليد ، فروش ( و بازاريابي) ، مالي ، پرسنل . که هر کدام از اين فعاليتها خود يک سيستم فرعي است و هر کدام با ضوابط اجرايي ( توقعات و محدوديتها ) متفاوتي کنترل مي شود که لزومآً با هم هماهنگي ندارد . به عنوان مثال فعاليت کنترل موجودي محصول نهايي در يک سازمان را در نظر مي گيريم . واحد توليد علاقمند به بچ توليد بزرگ ( براي کاهش زمان Setup و قيمت تمام شده ) است . واحد فروش تمايل به کوچک بودن بچ توليد دارد (بدليل افزايش تنوع محصول و پاسخگويي به نياز مشتري ) . امور مالي مي خواهد سرمايه مورد نياز براي اداره سيستم حداقل شود و لذا علاقه مند به کاهش موجودي انبار است . تئوري کلاسيک تشکيلات ، اين تضادها را به منظور کنترل مفيد مي داند و تصور مي نمايد که مي توان از آنها براي سالم کردن تشکيلات استفاده کرد . ولي متأسفانه هرگز اين تضادها به عنوان عامل کنترل مؤثر نبوده و فقط به صورت عامل ترمز کننده بکار رفته است . در عمل معمولاً يکي از مديران از ديگران قويتر است يا به عللي به مديرعامل نزديک و اين فرد راه حل سيستم فرعي خود را به بقيه تحميل مي کند . در اين صورت ، سودي که از اين طريق بدست مي آيد ، بيش از اندازه با ضرري که قسمتهاي ديگر بايد تحمل کنند ، از بين مي رود . در اکثر مواقع مدير عامل از بين يکي از سه مدير توليد ، فروش و مالي انتخاب مي گردد و فاقد تجربه و اطلاعات لازم درباره کل سيستم است و مديريت عمومي را از نظر گاه رشته خاص خود مي نگرد و ناخودآگاه به صورت مدير يک سيستم فرعي عمل مي کند .

Monday, October 04, 2004

2نمودارها، نقشه‌ها و درخت‌ها،

ترجمه‌یِ فارسی ویژه‌یِ خوشه فرستنده: امیدِ میلانی نویسنده: فرانکو مورتی مترجم: امیدِ میلانی به نقل از: مجله‌یِ New Left Review، شماره‌یِ ۲۶ مقاله‌یِ دویُ‌م از سری‌یِ مدل‌هایِ انتزاعی برایِ ادبیات پس از «نمودارها»، اکنون نوبت به نقشه‌ها رسیده است: جغرافیا؟ یا هندسه‌یِ انسانی؟ پاتوق‌هایِ ادبی، رقیبانِ تشکیلاتِ دولتی، و انقلابیانِ دهقانی و صنعتی تصویر می‌شوند. دویُ‌مین قسمتِ سه مقاله‌یِ مورتی، می‌کوشد الگوهایِ ژانر و تاریخ، فرم و قدرت را، به تصویر بکشد. پرسشِ بسیار ساده‌یی درباره‌یِ نقشه‌هایِ ادبی هست: دقیقاً چه کاری قرار است بکنند؟ به زبانِ دیگر، چه کاری می‌کنند که به وسیله‌یِ کلمات نمی‌توان انجام داد؛ چه، اگر بتوانیم همه‌یِ کارکردِ آن‌ها را از کلمات به دست آوریم، دیگر نقشه‌کشیدن غیرِضروری خواهد بود. مقاله‌هایِ باختین درباره‌یِ «کرونوتوپ» را در نظر بگیرید، یکی از مهم‌ترین مطالعاتِ طولِ تاریخ درباره‌یِ مکان و داستان‌پردازی است، ولی حتی یک نقشه هم ندارد. جغرافیایِ ادبیاتِ داستانی‌یِ کارلو دیونیسوتی هم همین‌طور. شهر و حومه‌یِ ریموند ویلیامز همین‌طور. مناطقِ لاتینی در سده‌یِ هیجدهِ هنری لافون نیز همین‌طور... آیا نقشه‌ها می‌توانند چیزی به دانسته‌هایِ ما درباره‌یِ ادبیات بیاَفزایند؟ ۱ داستانِ روستایی یکی از ژانرهایِ محبوبِ انگلستان در ربعِ نخستِ سده‌یِ نوزدهُ‌م بود، و با روستایِ مایِ مری میتفورد، که در پنج جلد، بینِ سال‌هایِ ۱۸۲۴ و ۱۸۳۲ چاپ شد، به اوج رسید. روستایِ موردِ نظر، روستایِ Three Mile Cross در برکشایر (تصویرِ ۱) بود، که در چندمایلی‌یِ جنوبِ ردینگ، در راهِ همپشایر واقع شده؛ این جاده، به‌خصوص در زمینه‌یِ آغازینِ داستان‌هایِ میتفورد بسیار نمود می‌یابد، و زیربنایِ تشریحِ آغازینِ وضعیتِ روستا می‌شود، که از خانه‌هایی متشکل است که یکی پس از دیگری کنارِ «جاده‌یی پیچ‌درپیچ» واقع شده اند. بدین‌ترتیب یادِ «یونویل» می‌اَفتیم، و روستایی دویست سیصد نفری را تصور می‌کنیم که در اطرافِ گذرگاهِ میانِ دو شهرِ بزرگ‌تر قرار گرفته. دیدنِ تصویرِ بزرگ‌تر به محضِ آن‌که نقشه‌یی از کتاب بسازیم همه‌چیز تغییر می‌کند. بیست و چهار قصه‌یِ جلدِ نخستِ کتابِ میلفورد، چنان‌چه تصویرِ ۲ نشان می‌دهد، در دو حلقه به مرکزیتِ روستا واقع می‌شوند. حلقه‌یِ نخست، به روستا نزدیک‌تر است، و داستان‌هایَ‌ش عمدتاً بر روابطِ شخصی می‌پردازند («الن»، «هانا»، «عمه ماری»)؛ حلقه‌یِ دویُ‌م، با تعدادِ بیش‌تری داستان، چندمایلی دورتر است، و بیش‌تر بر مناظرِ طبیعی («گرما و سرما»، «بنفشه»، «نخستین پامچال»)، یا اتفاقاتِ جمعی از قبیلِ بازی‌هایِ کریکت و جشن‌ها تأکید دارد. ولی در هردویِ این‌ها، جاده‌یِ اصلی (از B به S در تصویر)، بر خلافِ حضورِ آغازینَ‌ش ناپدید شده، و فضایِ تصویرشده در داستان دیگر نه خطی که حلقوی است. وقتی برایِ اطلسِ رمانِ اروپایی نقشه‌یِ ژانرهایِ قرنِ نوزدهُ‌می‌ را می‌کشیدم با همه‌گونه شکلی مواجه شدم (داستان‌هایی با مسیرهایِ خطی، فضاهایِ دوتایی، مثلثی، چندقطبی)، ولی هیچ‌وقت الگویی حلقوی ندیدم. این حلقه‌ها از کجا آمده اند؟ دیدنِ تصویرِ بزرگ‌تر ۲ جان بارل در ایده‌یِ چشم‌اَنداز و حسِ مکان، ۱۷۳۰-۱۸۴۰ می‌نویسد: به نظر می‌رسد بتوان گفت بر حسبِ نوعِ نگاه، جغرافیایِ داستان‌هایِ روستایی‌یِ اواخرِ سده‌یِ هیجده و اوایلِ سده‌یِ نوزدهُ‌م، بر دو قسم باشد: بعضی‌جاها، که مردمان کم‌تر از منطقه‌یِ روستا خارج می‌شدند، خودِ روستا مرکزِ منظره‌یِ داستان می‌شود، اگر این عبارت را به کار بریم، و ماجراها به صورتِ حلقوی در اطرافِ آن پراکنده می‌شوند... ولی آن روستاهایی که ساکنین که به بیرون‌رفتن از آن خو گرفته باشند، یا مسافرانِ زیادی از آن بگذرند، روستا... با جغرفیایی خطی و نه حلقوی تعریف می‌شود. [۲] «سیستمِ جغرافیایی»یِ خطی یا حلقوی: پشتِ این دو منظر، تحولِ حسِ موجود نسبت به مناطقِ روستایی خوابیده است؛ همان‌طور که بارل آن‌طور در دو نقشه‌یِ هلئستون نشان داده است، سیستمِ ادراکی‌یِ مرکزگرایِ روستانشینی، در گذرِ زمان، با نگاهی انتزاعی از جاده‌ها (تصاویرِ ۳ و ۴) جای‌گزین می‌شود. روستایِ ما، درست بر خلافِ این پس‌زمینه‌یِ تحولِ تاریخی حرکت می‌کند: با نگاهی خطی آغازیده، و سپس، به نگاهی حلقوی می‌رسد؛ میتفورد برعکسِ جهتِ تاریخ حرکت می‌کند، و می‌کوشد خواننده‌هایِ شهری‌یِ خود را (روستایِ ما در لندن منتشر شده بود)، قدم‌به‌قدم، از دنیایِ مدرن خارج کرده، به دنیایِ کهنِ «مرکزگرا»یِ روستایی بسته وارد کند. کلیدِ این گذرِ ادراکی ازدنیا را، می‌توان در عادی‌ترین اتفاقِ داستانِ میتفورد یافت: قدم‌زدن در زمین‌هایِ باز. داستان پشتِ داستان، راوی‌یِ جوان روستا را، هربار در جهتی، ترک گفته و به مقاصدی که در تصویرِ ۲ مشخص شده اند می‌رسد، سپس برگشته و به خانه می‌رود. رودولف آرنهایم می‌نویسد «وقتی سیستمی انرژی‌یَ‌ش را بی‌مانع در فضا منتشر می‌کند، بردارها به‌یک‌سانی در همه‌سو ساطع می‌شوند، و بدین‌ترتیب ترکیبی مرکزگرا شکل می‌گیرد». [۳] دقیقاً همین است: نتایجِ حرکاتِ آزادانه‌یِ راوی‌یِ روستایِ ما، مانندِ گل‌برگ‌هایِ گلِ آفتاب‌گردانی، به‌یک‌سان در همه‌سو پخش شده، همان الگویِ حلقوی‌یِ مرکزگرایی را می‌سازند که دیدیم. همان‌طور که درباره‌یِ روستایِ ما دیدیم، می‌توان آزمود که این الگویِ مرکزگرا در همه‌یِ داستان‌هایِ روستایی حضور داشته، از خواص بنیادینِ کرونوتوپ (نسبتِ فضا/زمانی)ِ‌شان است. اما برایِ یافتنِ این الگو، ابتدا باید فضایِ مکانی را از سیرِ داستانی جدا کرد، و یکی از راه‌هایِ انجامِ این کار کشیدنِ نقشه است. البته، قطعاً، نه این‌که نقشه خودَش توضیحِ مسئله باشد، ولی لااَقل چیزی که لازم است توضیح داده شود را دقیق و روشن نشانِ‌مان می‌دهد. قدم‌به‌قدم پیش برویم. دیدنِ تصویرِ بزرگ‌تر دیدنِ تصویرِ بزرگ‌تر ۳ دو الگویِ دایره‌وار در روستایِ ما، و هلپستونِ پیش از حصارکشی می‌یابیم؛ اما تفاوتی هست: در گردش‌هایِ میتفورد، «حلقه‌هایی که... روستاییان در آن‌ها کار و حرکت می‌کنند»، در فضایی تجملاتی و نه کاری بازنویسی شده است. داستان‌ها پر اند از قدم‌زدن‌هایِ آهسته و سرخوشانه، بی‌فکر و شاد، همه‌جا می‌گردیم، و آن‌چه می‌بینیم، محیطِ ییلاقی‌یِ زیبایی پر از مناظرِ چشم‌گیرِ طبیعی است، ولی افرادِ خیلی کمی هستند که حقیقتاً مشغولِ کارِ خاصی باشند. همه‌چیز نمایشی است: در برابرِ هر صفحه‌یی که درباره‌یِ کارِ کشاورزی باشد، بیست صفحه باید با دقتِ کامل زیبایی‌یِ گل‌ها و درختان را به رخ بکشند. خواننده‌یِ شهری در ادراکِ روستایی از فضا سهیم می‌شود، ولی این فضا بازسازی شده است؛ انگار میتفورد در زمان پیش آمده، و فهمیده باشد که شهرنشینان چه‌گونه دوست دارند پیک‌نیک‌هایِ آخرِ هفته‌یِ‌شان را بگذرانند. عجیب نیست که این قدم‌زدن‌ها محبوب‌ترین بخشِ روستایِ ما بود، و با وجودِ فراموشی‌یِ بخش‌هایِ دیگر، مدت‌ها در ذهنِ خواننده‌گان باقی ماند. با وجودِ شباهتِ تصاویرِ ۲ و ۳، تفاوتِ عمیقی در تجربه‌یِ فضایِ اجتماعی در آن‌ها هست. «سیستمِ جغرافیایی»یِ سالِ ۱۸۰۹ِ بارل، این‌جا هم صادق است: فرهنگِ نیمه‌پنهانِ عادت‌هایِ روزانه (کشت‌زارها، راه‌هایِ محلی، تخمینِ فاصله‌ها و افق) که تاریخ‌دانان گرایش دارند منتالیته (mentalité) بنامندَش، و معمولاً با انجامِ کارِ مادی در هم آمیخته. سبک‌سازی‌یِ شسته‌رفته‌یِ میتفورد در نگاه به فضایِ روستایی (که استحاله‌یِ کیمیاگرانه‌یِ «حلقه‌یِ کاری» به حلقه‌هایِ تفریح است) نه منتالیته، بل‌که بیش‌تر ایده‌ئولوژی است؛ دیدنِ دنیا از نگاهِ بازی‌گرِ اجتماعی‌یِ دیگری (گردش‌گرِ شهری) است، که حرکاتَ‌ش از منتالیته‌یِ روستایی نسخه بر می‌دارد، ولی در این میان، همه‌یِ نمادشناسی‌یِ موضوع را کاملاً معکوس می‌کند. نقشه‌یِ منتالیته از زیربنایِ جغرافیایی‌یِ محیط تصویر می‌شود، و نقشه‌یِ ایده‌ئولوژیک از نقشه‌یِ منتالیته. قطعاً همه‌چیز این‌قدر بدیهی نیست، ولی هروقت بتوان نتیجه‌گرفت، کار جذاب است. ۴ والتر شریستالر، جغرافی‌دادنِ آلمانی، در دهه‌یِ ۱۹۳۰، کارِ تحقیقی‌یِ بزرگی به نامِ درباره‌یِ مکان‌هایِ مرکزی در آلمانِ جنوبی انجام داده؛ می‌توان یکی از اهدافِ پنهانِ این کار را نوعی «سبک‌شناسی»یِ فضاها دانست؛ کتاب به تشریحِِ توزیعِ مکانی‌یِ مراکزِ شهری بر حسبِ تقسیماتِ اجتماعی‌یِ کارگران می‌پردازد؛ او می‌نویسد «در شهرها خدماتِ تخصصی‌یِ متفاوتی («بانک‌ها، حکومت، خدماتِ فرهنگی و روحی [کلیسا، مدرسه، تئاتر، سازمان‌هایِ حرفه‌یی و تجاری]، بهداشتی») ارائه می‌شوند، که برایِ بیشینه‌ساختنِ مشتریانِ‌شان تا حدِ امکان، در «نقاطِ مرکزی‌یِ محدودی ایجاد می‌شوند، تا از مکان‌هایِ مختلف، به‌آسانی دست‌رس‌پذیر باشند». [۴] هرچه خدمتی تخصصی‌تر باشد، همان‌قدر «مرکزی» تر هم هست؛ بدین‌ترتیب به ساختارِ سلسله‌مراتبی‌یِ جغرافیایِ اجتماعی‌یِ شهری می‌رسیم، خودِ شریستالر آن را به شکلِ تصویرِ ۵ ترسیم کرده است. قاعده‌یِ کار بسیار آسان است: نقطه‌یِ G، بالاترین رتبه را در سلسله‌مراتب دارد، گرداگردَش «منطقه‌یی بازاری» است که شاملِ شش نقطه‌یِ B از رتبه‌یِ دویُ‌م می‌شود، که خدماتِ غیرِتخصصی‌تری ارائه می‌کنند؛ گرداگردِ هر نقطه‌یِ B، شش نقطه‌یِ K از رتبه‌یِ سه‌یُ‌م هست، ولی الی آخر... و این الگو، ساختاری از شش‌ضلعی‌هایِ کوچک‌تر و کوچک‌تر را می‌سازد که منطقه را به قطعاتِ کوچک تقسیم می‌کند. در پایین‌ترین سطحِ سلسله‌مراتب، که شعاعی بینِ یک تا سه کیلومتر را شامل می‌شود (طولِ قدم‌زدنی در روستایِ ما) محله‌یی واقع می‌شود که کتاب «منطقه‌یی از پایین‌ترین رتبه» می‌نامد. تصویرِ ۶، در جدولی شبیهِ کارهایِ شریستالر، خدماتِ ارائه‌شدن در روستایِ میتفورد و مکان‌هایِ دیگرِ ذکرشده در کتاب، به تصویر کشیده شده اند. در روستا: کفش‌دوز، آهن‌گر، نجار، بنا؛ در لندن و شهرهایِ دیگر: معلم‌هایِ زبانِ فرانسه، کلاه‌دوزان، خیاطانِ شیک‌دوز، مسابقاتِ اسب‌دوانی. نیازهایِ اساسی‌یِ روزمره در برابرِ افراط‌هایِ سبک‌سرانه: این جغرافیایِ اجتماعی‌یِ میتفورد است. ریشه‌یِ این نگاه، در یکی از باستانی‌ترین و همه‌گیرترین فرم‌هایِ داستانی است: زنده‌گی‌یِ روستایی {زنده‌گی‌یِ روستایی در برابرِ idyll استفاده شده}. باختین درباره‌یِ این کرونوتوپِ تاریخی نوشته «تولد، کار، عشق، ازدواج و مرگ فقط بعضی از واقعیت‌هایِ اولیه‌یِ زنده‌گی اند... چند کلمه اند... که به خودی‌یِ خود کامل اند، و هیچ ارتباطی با مکان ندارند». [۵] کامل به خودی‌یِ خود: دلیلِ سازمان‌گرفتنِ داستان‌هایِ روستایی در الگوهایِ دایره‌یی همین است: دایره ساده است، شکلی «طبیعی» است که نزدیکی‌یِ همه‌یِ نقاط را به مرکزِ این «دنیایِ کوچک» بیشینه ساخته، در عینِ حال، مرزی می‌شود تا آن را از دنیایِ بزرگِ بیرون جدا و پنهان سازد. قهرمانِ داستانِ بریجیتا، نوشته‌یِ آئورباخِ آلمانی، یکی از داستان‌هایِ روستایی‌یِ همین دوره، مفتخرانه می‌گوید «تنها چیزهایی که ما از دنیایِ بیرون لازم داشتیم شکر، قهوه و نمک بود». اما صرفِ فعالِ «می‌خواستیم» در زمانِ گذشته، نشانه‌یی از آخرین روزهایِ حیاتِ زنده‌گی‌یِ سنتی‌یِ روستایی است. دیدنِ تصویرِ بزرگ‌تر ۵ تغییرِ جغرافیایِ روایتِ روستایی، به‌خصوص در کتابِ دیگری از دهه‌یِ ۱۸۲۰، سال‌شمارِ روستانوشته‌یِ جان گالت (۱۸۲۱) مشخص است. روستایِ موردِ بحث، دالمایلینگ، در نزدیکی‌یِ ساحلِ غربی‌یِ اسکاتلند واقع است، و کتاب نیم‌سده از تاریخِ آن، از ۱۷۶۰ تا ۱۸۱۰ را در بر می‌گیرد: برایِ هر سال یک فصل آمده، که نوشته‌هایِ وقایع‌نگارانه، شلوغ و معمولاً مبهمِ کشیش بالویدر درباره‌یِ اتفاقاتِ مهم (آتش‌سوزی‌ها، جشن‌ها، درگیری‌ها و زادُولدها) است. ده سالِ نخستِ کتاب، به عنوانِ نمونه‌یی عادی، در تصویرِ ۷ جدول شده اند. زنده‌گی در دالمایلینگ هنوز روستایی است، ولی در بررسی‌یِ این زنده‌گی‌یِ عادی‌یِ روستایی از گوشه‌یِ پایین سمتِ چپ («تولد، کار، ازدواج، مرگ...») می‌توانیم دو جریانِ متفاوت را در محتوایِ تصویر رد بگیریم. نخستین، در ایرویل (ایروین)، گلاسکو و ادینبوورگ می‌گذرد، و سیستمِ نقاطِ مرکزی‌یِ زیستِ عادی را به نمایش می‌گذارد: مدرسه در ایرویل، دانش‌گاه در گلاسکو، وکلا و پزشکان در ادینبورگ؛ اخبارِ دستِ‌دویُ‌م در ایرویل، و اخبارِ دستِ‌اَول در گلاسکو؛ جشن‌ها، ماهِ عسل، تراشنده‌گانِ سنگِ گورهایِ مرمرین... هرچه خدمتی غیرِعادی‌تر می‌شود، در سلسله‌مراتبِ شهری «بالا»تر می‌رود، و از دالمایلینگ دورتر می‌شود؛ اما از آن‌جا که دنیایِ گالت هنوز عمدتاً به نیازهایِ روزمره خلاصه شده، چنان خدماتی به‌ندرت موردِ نیاز اند، و نقاطی مرکزی مانندِ ادینبورگ و لندن به‌ندرت دیده می‌شوند. دیدنِ تصویرِ بزرگ‌تر از سویِ دیگر، چیزی که به‌شدت در چشم می‌زند، تعدادِ زیادِ چیزهایِ جدیدی است که در ستونِ دویُ‌م از دستِ چپ لیست شده اند. این‌ها از جزایرِ غربی، بالتیک و جاهایِ دیگر به روستا می‌رسند. قطعاً امپراتوری‌بودنِ بریتانیا یکی از عواملِ مهمِ این ارتباط است، اما، مهم‌تر از آن، باید به صرفِ واقعیتِ فاصله توجه کرد: در دالمایلینگ، یک طوطی، یا نارگیل، واقعاً از عجایبِ دنیایی دیگر به حساب می‌آید. یا خسته‌کننده‌تر از این‌ها، اجناسِ تجملاتی هستند؛ این‌ها از تجارت با دوردست واردِ روستا می‌شوند، لحظه‌یی در افقِ روزمره می‌درخشند، و سپس ناپدید می‌شوند، ولی نوعی دوگانه‌گی در این افق بر جای می‌گذارند: در سویی تولد، کار، ازدواج و مرگ قرار دارد؛ در سویِ دیگر، نارگیل، حنا، طوطی و مشروب‌هایِ دانزیگ. دوگانه‌گی‌یِ خانه و دنیا. اما دنیا هنوز زیستِ روزمره را به هم نزده (شگفتی‌هایی که وارد می‌کنند همه منفرد اند: یک خر، یک نارگیل، شیشه‌یی از این، و قلم‌جنسی از آن)، و به همین خاطر، این تضاد لحظه‌یی تشدید می‌شود، ولی بیش‌ترِ اوقات پنهان است: شگفتی ظاهر می‌شود، موردِ ستایش قرار می‌گیرد، و سپس (البته قطعاً به‌اِستثنایِ چای) ناپدید می‌شود. دنیا مکانِ حیرت‌آوری است، اما زنده‌گی‌یِ روستایی‌یِ دالمایلینگ، به همان روالی ادامه می‌دهد که همیشه داشته؛ «هیچ پیوندِ ذاتی با دیگر نقاط ندارد». اما در ۱۷۸۸ یک کارخانه‌یِ نخ‌ریسی ساخته می‌شود («چیزی که هیچ‌گاه کسی از ما یا پدرانِ‌مان ندیده بود») و سپس شهرِ صنعتی‌یِ کاینویل احداث می‌شود، و مختصاتِ فضایی‌یِ روستا برایِ همیشه به هم می‌ریزد. اگر کسی نخستین دهه‌یِ کتاب را با آخرینِ آن، که در تصویرِ ۸ جدول شده، مقایسه کند، ممکن نیست متوجهِ بازآرایشِ هیجان‌گیزِ زنده‌گی‌یِ اجتماعی نشود، این بازآرایش به‌روشنی از سویِ صنعت تحمیل شده است. حسِ «منطقه» که یک نسل پیش‌تر چنان قدرت‌مند بود (زنده‌گی‌یِ روزمره‌یِ دایملینگ، ایرویل به عنوانِ جایی که بچه‌ها مدرسه می‌روند، روستاهایی که بعضی از آن‌ها هم‌سر بر می‌گزینند...) ناپدیده شده، و جایَ‌ش را «شبکه‌یی از تقابل‌هایِ تجاری» گرفته است (کاینویل-گلاسکو-منچستر-لندن)، که «تحریک‌هایِ واردشده و جنبشَ‌ش، به‌شدت در گوشه‌یِ ما احساس می‌شود» (سالِ ۱۸۰۸). نوعی واقعیتِ فاصله‌ییِ جدید میانِ دنیا و خانه قرار گرفته، و خود را به هردویِ آن‌ها تحمیل کرده است: بازارِ ملی، که فاصله‌یِ بینَ‌ش با خانه، اگرنه هرروز، لااَقل هرهفته پیموده می‌شود، مدام از آن چیزهایِ نوظهورِ عادی وارد می‌سازد (کتاب‌ها، روزنامه‌ها، سیاست)؛ این‌ها مدام در سده‌یِ صنعتی‌یِ نوزدهُ‌م تکثیر می‌شوند. از آن عصرِ قدیمی‌یِ شگفتی‌ها، تنها لاکی باقی می‌ماند. دیدنِ تصویرِ بزرگ‌تر ۶ آخرین مجموعه، این‌بار آلمانی. داستان‌هایِ روستایِ جنگلِ سیاه، نوشته‌یِ برتولد آوِرباخ. این کتاب که در میانِ سال‌هایِ ۱۸۴۳ و ۱۸۵۳ نوشته شده، جزوِ پرفروش‌ترین‌هایِ سده بود. تصویرِ ۹ وقایعِ حدودِ یک‌سه‌یُ‌مِ ویرایشِ ده‌جلدی‌یِ سالِ ۱۹۴۰ِ این کتاب را جدول کرده است. این‌جا هم، سه مکان برایِ جلبِ توجه رقابت می‌کنند و با هم ارتباط دارند. نخستینِ‌شان، نوردِستتن و دیگر روستاهایِ جنگلِ سیاه است. مشخه‌هایِ مکان‌هایِ محلی تاکنون باید شناخته شده باشد: محدوده‌یِ جغرافیایی‌یِ محدود، نیازهایِ روزمره، خدماتِ ابتدایی؛ این‌ها همه در همان الگویِ حلقوی پراکنده شده اند که در بریتانیا دیده بودیم. اما اگر منطقِ فاصله‌یی‌یِ زنده‌گی‌یِ روستایی همه‌جا کمُ‌بیش یک‌سان باشد (احتمالاً به خاطرِ ساده‌گی‌یِ فوق‌العاده‌ئَ‌ش)، فضایِ بین‌المللی‌یِ آورباخ از فضایِ میتفورد یا گالت بسیار متفاوت است: به جایِ شگفت‌زده‌گی‌هایِ تکُ‌توک، این‌جا خاطراتِ جنگ را می‌یابیم (به قولِ توماس مان، آلمان به عنوانِ «رزم‌گاهِ اروپا»)، رقابتِ اقتصادی جریان دارد، و به‌خصوص شدت‌گرفتنِ مهاجرات (نخست به آمریکا؛ سپس به سویس، فرانسه، یونان، روسیه، اسپانیا و غیره) جلبِ توجه می‌کند. داستان، جز درباره‌یِ سویس که خیلی نزدیک است، هیچ‌گاه واقعاً به این کشورهایِ خارجی منتقل نمی‌شود، ولی صدایِ کسانی که مهاجرت کرده اند تقریباً در همه‌یِ داستان‌ها شنیده شده، دنیایِ بیرون را به عنوانِ آلترناتیوِی جدی در برابرِ زنده‌گی در خانه مطرح می‌کند؛ این آلترناتیو، در خوش‌بینانه‌ترین لحظات، به هنگامِ احداثِ «نوردستتن، اوهایو»، واقعاً به عنوانِ خانه‌یِ دویُ‌م دیده می‌شود. دیدنِ تصویرِ بزرگ‌تر اما در همین حین، درست مثلِ گالت که پیش‌تر بررسی شد، فضایِ سه‌یُ‌مِ شبهه‌ملی‌یی («شبهه» به خاطرِ آن‌که هنوز نسلی به اتحادِ آلمان باقی مانده) خود را از طریقِ «مکان‌هایِ مرکزی»یی از قبیلِ هورب، فرایبورگ، روتنبورگ و اشتوتگارت به زنده‌گی‌یِ روستایی تحمیل می‌کند. جریانِ این تحمیل، بر خلافِ بریتانیا، از طریقِ صنعت نیست، بل‌که این‌جا با دادگاه‌ها، زندان‌ها، پادگان‌هایِ نظامی و نظایرِشان مواجه ایم: دولت. دولت به عنوانِ سرکوب: اراده‌یی شوم برایِ دست‌یابی به انحصارِ قانونی‌یِ خشونت که سنت‌هایِ محلی را ممنوع می‌کند، رفتاری را به مردم تحمیل می‌کند که مخالفِ میلِ‌شان است، به دادگاه می‌کشدِشان، و اگر گریختند به زندانِ‌شان می‌اَندازد... نماینده‌یِ نوردستتن در داستانِ «حکومتِ خوب» به قاضی‌یِ شهرستان می‌گوید «شما آن‌قدر برنامه ریختید و دستور دادید که دیگر برنامه و دستوری باقی نمانده، آخر ناچار خواهید شد پایِ هر درختی پلیسی بگذارید که جلویِ به‌هم‌خوردنِ برگ‌هایَ‌ش در باد و بیش‌اَزاَندازه آب‌خوردنَ‌ش وقتِ باران را بگیرد» [۶]. این‌جا، حتی رقیبانِ عشقی هم به دست‌گاه‌هایِ سرکوب‌گر (شکاربانان، سربازان، نقشه‌برداران) وابسته اند. چارلز تیلی می‌نویسد تشکیلِ دولت-ملت مستلزمِ جدالی میانِ وفاداری‌هایِ ملی و محلی است، این‌جا هم همین منطق حاکم است: تعهدی محلی نسبت به منطقه‌یی کوچک‌تر در برابرِ اتحادِ آن با دیگر مناطق و پدیدارشدنِ آلمان مقاومت می‌کند. کاشانه(واژه‌یِ آلمانی‌یِ Heimat) در برابرِ میهن (واژه‌یِ آلمانی‌یِ Vaterland)؛ رسوماتِ اجتماعی‌یِ قدیمی که آن‌قدر برایِ آورباخ (و میتفورد) گرامی بودند؛ روستایِ ما؛ جامعه‌یِ ما. در داستانِ «یک مسابقه‌یِ کریکتِ محلی» از کتابِ میتفورد، با تعجب گفته می‌شود «حقِ آن‌که بگوییم ما!»؛ اگر کسی ردِ انتشارِ این ضمیر در فرهنگِ سده‌یِ نوزدهُ‌م را بگیرد، با دو فرم برایِ آن (دو شکلِ رقیب برایِ هم‌بسته‌گی‌یِ جمعی) مواجه خواهد شد که فوراً خود را شاخص می‌کنند: داستان‌هایِ روستایی، و حماسه‌هایِ ملی. [۷] فرمِ محلی تمایلی مستقیم‌تر و «مثبت»تر دارد (ما = من + تو)، ولی حماسه‌یِ ملی جهت‌گیری‌یِ مادی‌تر و «منفی»تری می‌یابد (ما = من + آن‌ها برعلیهِ تو: جنگ، دشمن، پیروزی...). داستان‌هایِ روستایی بسیار به داستان‌هایِ ایالتی شبیه اند، و معمولاً اشتباه گرفته می‌شوند، چیزی که این‌دو را کاملاً از یک‌دیگر تمیز می‌دهد، جبهه‌گیری‌یِ داستان‌هایِ روستایی در برابرِ مرکزگرایی‌یِ ملی است، بدین‌ترتیب، ژانرِ نزدیک‌تر به آن‌ها را داستان‌هایِ محلی می‌یابیم (چنان‌چه در پیوسته‌گی‌یِ مشخصِ اسمِ کتابِ آورباخ روشن است: داستان‌هایِ «روستا»یِ «جنگلِ سیاه»). یان دونکان می‌نویسد «منطقه به خودی‌یِ خود مکانی است، که خودَش مؤلفه‌هایِ معنا و هویتَ‌ش را تعریف می‌کند... ولی استان یا ایالت، در تفاوتَ‌ش با مرکز تعریف می‌شود». [۸] دقیقاً همین است: روستا و منطقه به‌نوعی رقیبِ میهن هستند، در حالی که استان و ایالت تسلیم‌شدنِ واقعیتِ محلی در برابرِ مرکزیتِ ملی را در بر دارند: اندیشه‌یِ اما بواری بود که زنده‌گی در پاریس (یا مادرید، یا مسکو) «چیزی عرشی» (در متن عبارتِ فرانسوی‌یِ quelque chose de sublime آمده)، و در هرجایِ دیگر، دشتی لم‌یزرع است. [۹] ایالت‌ها مفاهیمی «منفی» اند، که با آن‌چه آن‌جا نیست تعریف می‌شوند؛ به همین خاطر است که نمی‌توانیم برایِ رمان‌هایِ استانی نقشه بکشیم؛ نقشه‌کشیدن برایِ چیزی که وجود ندارد بی‌معنی است. درست است، چنین اتفاقی می‌اُفتد، فرم‌هایی هستند که نمی‌شود برایِ‌شان نقشه کشید (مثلاً داستان‌هایِ کریسمس، به دلایلِ دیگری چنین اند)، و این ناتوانی‌ها، که ابتدا شاید نااُمیدکننده به نظر رسند، درحقیقت نشانه‌یی از تماسِ روشِ‌مان با واقعیت اند: جغرافیا ابزاری مفید است، ولی همه‌چیز را تشریح نمی‌کند. ۷ نقشه‌یِ آثارِ ادبی چه می‌کند... نخست، وسیله‌یِ خوبی برایِ آماده‌کردنِ یک متن برایِ تحلیل است. واحدی را بر می‌گزینید (قدم‌زدن‌ها، دادگاه‌ها، کالاهایِ تجملاتی، هرچه) نقاطِ وقوعَ‌ش در داستان و مکانِ جغرافیایی‌یِ‌شان را می‌یابید... به زبانِ دیگر، متن را به چند واحدِ ساده تقلیل می‌دهید، و انتزاعی‌یِ‌شان می‌کنید، به جایِ متنِ موجود، مدلی مصنوعی و جدید می‌سازید. از این‌جا است که سطحِ «دویُ‌م»ِ کار آغاز می‌شود. دیگر کاری به متن نداریم: به هررو، نقشه نگاهی از فراز است. کاری که اکنون می‌آغازیم، چنان‌چه جایی دیگر اسم گذاشته بودم، خواندن از دور است؛ این‌جا دوری نه یک مانع، بل‌که نمایان‌گرِ شکلِ خاصی از دانش است؛ عناصرِ کم‌تری می‌بینیم، و برایِ همین می‌توانیم فهمِ به‌تری از ارتباطاتِ سرتاسری‌شان به دست آوریم. شکل‌ها، روابط، ساختارها. الگوها. درواقع الگوها همه‌یِ آن‌چیزی هستند که در این مقاله درباره‌یِ‌شان بحث کرده ام. اما آیا درواقع هدفِ درستِ مطالعه‌یِ جغرافیاشناختی‌یِ آثار هم هستند؟ جغرافی‌دانِ ایتالیایی، کلودیو سرتی، در نقدِ خوبَ‌ش بر اطلسِ رمانِ اروپایی همین انگاره را موردِ پرسش قرار داده بود. او توضیح داده بود که چه‌گونه الگوها شاملِ کاهیده‌شدنِ دکارتی‌یِ فضا هستند، و «چیزها به صورتِ فواصل و مکان‌ها بررسی می‌شوند... که فاصله‌یِ‌شان از هم‌دیگر یا از جایی دیگر چه‌قدر کم یا زیاد است». اما، آن‌گونه که او ادامه می‌دهد، این درواقع جغرافیا نیست، هندسه است؛ به همین صورت، تصاویرِ اطلس هم، نه نقشه‌هایِ واقعی، بل‌که نمودار اند. درست، نمودارها شبیهِ نقشه اند، هردو با «نقشه‌کشی از زمین» تهیه می‌شوند؛ ولی طبیعتِ حقیقی‌یِ آن‌ها از شیوه‌یِ تحلیلِ‌شان گرفته می‌شود، در کار با نمودارها، به مکان‌هایِ خاص بی‌اِعتنایی می‌کنیم، و درعوض به طورِ کامل رویِ روابطِ متقابلِ آن‌ها متمرکز می‌شویم؛ شیوه‌یِ کار با نمودارها همین است، ولی این کار با آن‌چه از نقشه‌ها انتظار داریم کاملاً متفاوت است. [۱۰] اجازه دهید مقصودِ سرتی را با مثالی مشخص کنم. تصویرِ ۱۰، از اطلس نقل شده. تصویر، نقشه‌یی برایِ شخصیت‌هایِ جوانِ رمان‌هایِ پاریسی است، و آمال و آرزوهایِ آنان را نشان می‌دهد؛ یادَم هست کمی در برابرِ این تصویر شگفت‌زده شدم، نکته‌ئَ‌ش این بود که بیش‌ترینِ مردانِ جوان در یک سویِ رودِ سن می‌زیسته اند، و معشوقه‌هایِ‌شان در سویِ دیگر سکونت داشتند. نکته‌یِ تصویر، به عبارتِ دیگر، یک نمودار از پاریس بود: [۱۱] مجموعه‌یی از روابط، نه دسته‌یی از مکان‌هایِ خاص. می‌توانستم ببینم که مردانِ جوان در یک‌چهارُمِ لاتینی هستند، و زنان در قسمتِ هلالی‌یِ بالا، متوجهِ این نکته بودم ولی خیلی به این مکان‌ها نیاَندیشیدم. به نظر می‌رسد در نقشه‌کشی یا جغرافیا، این مکان‌هایِ خاص، از نتیجه‌یِ تحلیل‌ها هم مهم‌تر شمرده شوند. ولی برایِ من، مکان‌ها به خودی‌یِ خود، چندان مهم نبودند، مهم‌تر، روابطی بود که نمودار میانِ‌شان به نمایش گذاشته بود. دیدنِ تصویرِ بزرگ‌تر روابطِ میانِ مکان‌ها مهم‌تر از مکان‌ها به خودی‌یِ خود است... اما برایِ جغرافی‌دانان، مکان‌ها به خودی‌یِ خود است که مهم اند؛ جغرافیا فقط در پیِ «یافتنِ قواعدِ کلی» نیست، بل‌که به «بررسی‌یِ تک‌تکِ مواردِ جزئی» نیز می‌پردازد؛ به زبانِ سرتی بگوییم: بررسی‌یِ «کیفیتِ هر مکانِ خاص... لایه‌بندی‌یِ تفاوت‌هایِ کیفیت، و پدیده‌هایِ استثنایی» هم جزوِ وظایفِ جغرافیا هستند: یک‌چهارُمِ لاتینی به عنوانِ یک‌چهارُ‌مِ لاتینی، نه فقط در تضادَش با هلالِ شمال. قطعاً حق با سرتی است، و دلیلِ آن‌که جغرافیا را «فراموش کرده» فقط به هندسه پرداختم، پیش از همه، بی‌دانشی بود: برایِ نوشتنِ اطلس ناچار شدم کمی نقشه‌کشی بخوانم، و تا پیش از آن‌که خوب بیآموزمَ‌ش، گاه‌گاه اشتباه می‌کردم. اما اگر هنوز هم به نمودارکشیدن ادامه می‌دهم (تصاویرِ این مقاله همه نمودار هستند، که گاهی رویِ نقشه‌هایِ برکشایر یا جنوبِ غربی‌یِ آلمان قرار داده ام تا نکته مشخص‌تر شود)؛ این ادامه‌دادنِ استفاده از نمودارها صرفاً به آن خاطر است که برایِ من هندسه «گویا»تر از جغرافیا است. [۱۲] بیش‌تر به این خاطر که الگویی هندسی بیش از آن نظم‌یافته است که بگوییم اتفاقی پدید آمده. نشانه‌یِ آن است که ساختاری در کار است؛ شاهدِ وجودِ چیزی است که آن را بدین‌شکل ساخته. اما چه‌چیز؟ ۸ دارسی تامسون در کتابِ عجیب و شگفت‌اَنگیزَش درباره‌یِ رشد و شکل، می‌نویسد «همیشه می‌توان شکلِ هر قطعه از ماده را، چه زنده چه بی‌جان، بنا به عمل‌کردِ نیروها تشریح کرد. خلاصه بگوییم، شکلِ هرچیز «نموداری از نیروها» است...» [۱۳] نمودار: فضایِ دکارتی. اما نمودارِ نیروها. توزیعِ پدیده‌ها میانِ روستاهایِ جنگلِ سیاه و شهرهایِ مرکزی، نمودارِی از کشمکش میانِ نیروهایِ محلی و ملی است؛ حلقه‌هایِ میتفورد، حاصلِ کششِ نیرویِ جاذبه‌یِ روستا بر راوی‌یِ گردش‌گرَش است؛ پاریسِ تقسیم‌شده‌یِ بالزاک، رزم‌گاهی میانِ ثروتِ قدیمی و جوانِ پراَنگیزه‌یِ خرده‌بورژوا است. هر الگو یک نشانه است؛ انگار اثرِ انگشتی از تاریخ. «شکلِ هرچیز «نموداری از نیروها» است. بدین‌ترتیب، درنهایت، از شکلی که دارد... می‌توانیم نیروهایی را تشخیص دهیم... که رویَ‌ش اثر گذاشته اند». دریافتنِ نیروهایِ درکار، از رویِ شکلِ هر چیز: این برازنده‌ترین تعریفِ ممکن برایِ جامعه‌شناسی‌یِ ادبی است، جامعه‌شناسی‌یِ ادبی باید همین کار را بکند. از نظرِ تامسون این نیروها بر دو گونه اند: داخلی و خارجی. گوته می‌نویسد «هر ساختاری، درنهایت، یکی از سلول‌هایِ بافتی بزرگ‌تر می‌شود، و مطابقِ خواسته‌هایِ آن ساختارِ بزرگ‌تر، به شیوه‌هایِ مختلف کنارِ سازه‌یِ دیگر چیده می‌شود، و برایِ هم‌آهنگی با آن‌ها تغییرِ شکل می‌یابد»، و دارسی تامسون ادامه می‌دهد: «دقیقاً به همین ترتیب است که حیوان توانایی‌یِ زنده‌گی در دنیایِ بیرون را نگاه می‌داد؛ علاوه بر شکلِ داخلی از بیرون هم شکل می‌پذیرد». شکل‌گرفتن هم از بیرون و هم از درون... اما روایت هم همین‌طور است. در این مورد، پنج جلدِ روستایِ ما را می‌توان آزمود. در جلدِ سالِ ۱۸۲۴، همان‌طور که به یاد دارید، روستا مرکزِ بی‌منازعه‌یِ منطقه‌یِ اطراف بود: اثرِ نیرویِ «درونی»یِ مایل به مرکز همه‌جا حاضر بود، و نیرویِ «خارجی»یی مشاهده نمی‌شد؛ راوی آزادانه در همه‌یِ دنیایِ کوچکَ‌ش می‌گشت، و سپس به خانه باز می‌گشت، و هیچ‌گاه نیرویِ دیگری محدودَش نمی‌کرد. به یکی دیگر از سخنانِ کوتاهِ گوته اشاره کنیم، «هرچیزی که دارایِ آزادی شود، شکلی حلقوی به خود می‌گیرد»، و شکلِ حلقوی‌یِ تصویرِ ۲ تجسمِ فرمی ادبی (یک منتالیته، یک ایده‌ئولوژی) برایِ زنده‌گی‌یِ روستایی است، که هنوز تا حدِ زیادی از نیروهایِ مستقلِ خارجی رها مانده. این، در ۱۸۲۴ است. در مجموعه‌یِ بعدی، در ۱۸۲۸ (تصویرِ ۱۱) میدانِ جاذبه ضعیف‌تر شده؛ قدم‌زدن‌ها کم‌تر شده، فاصله‌یِ‌شان بیش‌تر و الگویِ‌شان نامنظم‌تر می‌شود؛ داستان‌هایِ کم‌تری در خودِ روستا اتفاقی می‌اُفتند، و تعدادی از داستان‌ها به شهرهایِ ناشناخته و دوردست کشیده می‌شوند. چیزی درباره‌یِ نیرویِ درونی تغییر کرده، اما هنوز هیچ نیرویِ خارجی به چالشَ‌ش نکشیده، بنابراین الگویِ اصلی، هرچند کمی ناپای‌دار شده باشد، ولی هنوز برقرار است. اما در ۱۸۳۲، ماجرا تمام می‌شود (تصویرِ ۱۲): نیرویِ مرکزگرایِ روستا نابود می‌شود، و باقی‌یِ کتاب سی مایل، شصت مایل و بیش‌تر دور می‌شود، تا در اجتماعاتِ بزرگان در پایِ بازی‌هایِ احمقانه بگذرد. این‌جا چیزی تغییر کرده، و دو داستان تغییرِ رخ‌داده را توضیح می‌دهند. در نخستین داستانِ این جلد، «آتش‌اَفروز»، از زبانِ «آقایِ بنِ جوان» گفته می‌شود: «در هراسِ آن آتش‌ها بودیم، شب‌به‌شب پیش می‌‌آمدند، ناگهانی بودند ولی انتظارِشان می‌رفت... ما در قلبِ نواحی‌یِ آشفته می‌زیستیم و هیچ‌یک از کسانی که در دست‌رسِ دهقانانِ مسلح بود... نمی‌توانست لحظه‌یی از هراسِ سررسیدنِ‌شان بگریزد...». مسلح‌شدنِ دهقانان در قیام‌هایِ سالِ ۱۸۳۰ (تصویرِ ۱۳) «نیرویِ بیرونی»‌یی بود که «رویِ» روستایِ ما عمل می‌کند، و الگویِ روایی را، فراتر از چیزی که از پیش می‌شناخته ایم تغییر می‌دهد. تصویرِ ۱۴ سه جلد را یکی پس از دیگری لیست کرده، و ازهم‌پاشیدنِ کرونوتوپِ میتفورد را به‌خوبی به نمایش می‌گذارد. دیدنِ تصویرِ بزرگ‌تر دیدنِ تصویرِ بزرگ‌تر دیدنِ تصویرِ بزرگ‌تر دیدنِ تصویرِ بزرگ‌تر ۹ اجازه دهید با بازگشتِ مشخصی به آغاز، نتیجه‌گیری کنم. نقشه‌یِ ۱۸۳۷ِ توماس مول از برکشایر، که در تصویرِ ۱ نقل شده، تصویرِ خوبی از زمینه‌یِ جغرافیایی‌یِ زنده‌گی‌یِ روستایی‌یِ مدرن ارائه می‌کند: پارک‌ها، رودخانه‌ها، اقامت‌گاه‌هایِ ییلاقی، اسکانِ شهری‌یِ محدود (و بدونِ خطِ آهن در اوایلِ سده‌یِ بیستُ‌م، که میتفورد آغاز به نوشتن کرد). تصویرِ ۱۵ یکی دیگر از نقشه‌هایِ مول است، این‌بار از چشایر، و نوتسفورد در میانه‌هایِ تصویر، همان «کرانفورد»ِ گاسکل، محلِ وقوعِ بازنویسی‌یِ سالِ ۱۸۵۳یِ او از روستایِ ما است. در این مورد، نقشه‌یِ مول ۵۰ سال از داستان جدیدتر است، ولی همان زمانِ نوشته‌شدنِ رمان هم چیزهایی که در نقشه دیده می‌شوند، خود را کم‌ُ‌بیش به داستان تحمیل کرده اند: شهری‌شدن بیش‌تر است، منچستر فقط ۱۵ مایل دورتر است، و در تصادفی غریب، پیاده‌روی‌هایِ عادی‌یِ میتفوردگونه همه کمُ‌بیش به تقاطعِ بزرگِ راه‌آهن ختم می‌شوند؛ این تقاطع، جایی است که یکی از شخصیت‌هایِ دوست‌داشتنی‌یِ رمان زیرِ قطار کشته می‌شود. این‌جا جغرافیایِ اجتماعی با شکلِ روستایی‌یِ زنده‌گی سازگار نیست، و گاسکل، برایِ وفاداری به ژانر، ناچار است روستایَ‌ش را در خوابِ زمستانی نگاه دارد: کرانفورد به شکلِ قلعه‌یی در محاصره ارائه می‌شود، که به سختی پابرجا مانده، هیچ‌کس جرئت نمی‌کند جایی برود، و از همه‌چیز (شمع‌ها، فرش‌ها، لباس‌ها، داستان‌ها...) با مشقتِ فراوان نگه‌داری می‌شود که تا حدِ ممکن روستا سرِپا بماند؛ و حتی با این وجود، تنها نیم‌معجزه‌یِ ورودِ ثروتی هنگفت از هندوستان است که می‌تواند پایانِ کارَش را به تأخیر انداخته، اجازه‌یِ ادامه‌یِ وجودِ ساخته‌گی‌یَ‌ش را می‌دهد. چنان‌چه در نخستین مقاله‌یِ این مجموعه گفته بودم، برایِ هر ژانر زمانی می‌رسد که دیگر فرمِ داخلی ناتوان از ارائه‌یِ جوانبِ مهمِ واقعیتِ معاصرَش شود، و آن‌هنگام، ژانر یا باید با خیانت به فرمِ داخلی واقعیت را به تصویر کشیده، فرو بپاشد، یا به اسمِ وفاداری به فرم، به واقعیت خیانت کرده، به زبانِ شکلوفسکی به «عروسکی مقلد» بدل شود. میتفورد در سالِ ۱۸۳۲ و گاسکل بیست سال بعد نمونه‌هایی از دو انتهایِ این طیف هستند: روستایِ ما فرو می‌پاشد، و کرانفورد، تنها تصورِی از یک داستانِ روستایی است. اشتباه نکنید: مول، بارل، لانگتون و موریس نقشه‌یِ مکان‌هایِ واقعی‌یِ انگلستان را کشیده اند، که مشخصه‌هایِ حقیقی‌یِ محیطِ مادی را منعکس می‌کنند؛ ولی نقشه‌ها و نمودارهایِ من، متعلق به جهان‌هایِ داستانی است. در این جهان‌هایِ داستانی، تصاویرِ حقیقی و تخیلی با تناسبِ متغیر و معمولاً تفکیک‌ناپذیری در کنارِ یک‌دیگر جریان دارند. تصاویر متفاوت است، اما وقتی کنارِ هم گذاشته شده و مقایسه شوند، دیدی اجمالی از اندیشه‌یِ دارسی تامسون می‌یابیم، که در بخشِ فوق‌العاده‌یِ پایانی‌یِ کتاب با اسمِ «نظریه‌یِ تغییر» می‌نویسد: از مفهومِ شکل، به فهمی از نیروها می‌رسیم که به آن شکل داده اند... و در مقایسه با شکل‌هایِ خویشاوند... جهت و قدرتِ نیروهایی که باعثِ تفاوت در این اشکال شده را در می‌یابیم. [۱۵] در مقایسه‌یِ شکل‌هایِ خویشاوندِ روستایِ ما در سال‌هایِ ۱۸۲۴، ۱۸۲۸ و ۱۸۲۸، و دهه‌هایِ آغازین و پایانی‌یِ سال‌شمارِ روستا، و دیگر داستان‌هایِ روستایی‌یِ بریتانیا و آلمان، می‌توانیم جهتِ نیروهایِ مختلفِ مبارزه‌یِ طبقاتی‌یِ دهقانان، جهشِ صنعتی‌شدن، و فرآیندِ تشکیلِ دولت را تشخیص دهیم که زنده‌گی‌هایِ روستایی‌یِ سده‌یِ نوزدهُ‌م را «تغییرِ شکل» داده اند. درست انگار مشغولِ آزمایشی فیزیکی باشیم؛ نیرویِ «بیرونی»یِ تغییراتِ ملی بر ساختارِ روایی‌یِ اولیه اثر گذاشته، آن را به طورِ کامل از شکلِ نخستین خارج می‌کند. می‌توان ارتباطِ مستقیم و کاملاً ملموسِ میانِ کشمکشِ اجتماعی و فرمِ ادبی را حس کرد. بدین‌ترتیب، فرم را به صورتِ نمودارِ نیروها، یا شاید فقط نیروها، خواهیم یافت. زیرنویس‌ها [۱] «چیزِ دیگری برایِ دیدن در یونویل نیست. خیابان، تنها خیابان، و معدودی مغازه در هر سمت...» (مادام بواری، ۲-۱) [۲] John Barrell, The Idea of Landscape and the Sense of Place 1730–1840, Cambridge 1972, p. 95. For the sources of the two Helpston maps (figures 3–4), see pp. 225–7. [۳] Rudolf Arnheim, The power of the center. A study of composition in the visual arts, new version, Berkeley and Los Angeles 1988, p. 4. [۴] Walter Christaller, Central places in Southern Germany [1933], Englewood Cliffs, nj 1966, p. 20. [۵] Mikhail Bakhtin, ‘Forms of Time and of the Chronotope in the Novel’, 1937–38, in The dialogic imagination, Austin 1981, p. 225. [۶] پس از این، تهدیدگرانه‌تر ادامه می‌یابد: «شما می‌خواهید همه‌چیز را از ما بگیرید، ولی چیزی هست که متعهد شده ایم هرطور شده حفظَ‌ش کنیم». تبرَش را بالا برده، دندان‌قروچه‌یی می‌کند و ادامه می‌دهد: «و اگر ناچار باشم با همین تبر همه‌یِ درهایِ مانع از رسیدنَ‌م به شاه را بشکنم، زمینَ‌ش نخواهم گذاشت. از زمان‌هایِ خیلی قدیم که هیچ‌کس به یاد ندارد، حملِ تبر حقِ ما بوده.» [۷] در میانِ بیست و هشت حماسه‌یی که توانستم بررسی کنم، بیست و دو تا هاله‌یِ معنایی‌یِ پرمعنایی از جمع به گردِ شخصِ اول تصویر می‌کنند. خیلی اوقات این امر از اسمِ رمان می‌آغازد که به صورتِ جمع (مثلاً آلون‌ها) به کار برده می‌شود. انگار هیچ‌چیز به اندازه‌یِ نشانه‌یِ نحوی‌یِ هویتِ جمعی برایِ حماسه‌هایِ ملی اهمیت ندارد؛ حتی رویِ اسمِ کشور تأکیدِ کم‌تری صورت می‌گیرد (۲۰ مورد)، و زمینه‌یِ معنایی‌یِ «پیروزی» ۱۹ مورد، «گذشته» و «جنگ» ۱۵ مورد، «دشمن» و «طبیعت» ۱۳ مورد، و «خدا» فقط ۱۲ مورد. جالب است که سه حماسه‌یِ اروپایی‌یِ قدیمی‌تر (حماسه‌هایِ آلمانی، انگلیسی و دانمارکی‌یِ «ویلیامِ ناسو»، «خدا از ملکه محافظت می‌کند» و «شاه کریستین») همه چهره‌یی از قدرتِ قدسی به گردِ قهرمانِ‌شان می‌کشند، و کم‌ترین علاقه‌یی به استفاده از ضمیرِ جمع ندارند (جز درباره‌یِ «خدا از ملکه محافظت می‌کند»، که با وجودِ تأکید بر این قدرتِ عالیه، از عباراتی نظیرِ «خدا همه‌یِ‌مان را حفظ کند»، «امید که او قوانینِ‌مان را پاس بدارد» و غیره هم زیاد استفاده می‌کند). تفاوتِ میانِ بنیانِ دودمانی یا جمعی برایِ هویتِ ملی به‌زیبایی با این بررسی‌یِ نحوی شکافته می‌شود. [۸] Ian Duncan, ‘The Provincial or Regional Novel’, in Patrick Brantlinger and William Thesing, eds., A companion to the Victorian novel, Oxford 2002. [۹] اگر لندن آن موقعیتِ اسطوره‌یی‌یِ دیگر پایتخت‌هایِ اروپایی را ندارد، دلیل احتمالاً آن است که ایالاتِ انگلستان بیش از ایالاتِ مشابهِ اروپایی به خود متکی بوده اند، به‌خصوص آن‌که انقلابِ صنعتی در «تک‌تک»ِ آن‌ها (منچستر، بیرمنگام، لیدز، شفیلد) مستقلاً رخ داد. [۱۰] Claudio Cerreti, Bollettino della Società Geografica Italiana, 1998, pp. 141–8. [۱۱] یا به‌تر از این، می‌توان به سری‌یِ چهارتایی‌یِ نمودارهایِ ۴۶ a تا d در اطلس مراجعه کرد؛ نخستین، محلِ سکونتِ آغازینِ مردانِ جوان بود؛ دویُ‌می، محلِ چیزِ موردِ خواستِ‌شان (مثلاً معشوقه‌یِ‌شان) را نشان می‌داد؛ سه‌یُ‌می نشان‌دهنده‌یِ محلِ تفریحِ‌شان بود؛ چهارُمی جایی را نشان می‌داد که درنهایت ساکن شدند. هر نقشه موقعیتِ خاصی از طرح را مشخص می‌کرد. Atlas of the European Novel, London 1998, pp. 96–99. [۱۲] هندسه پرمعنی‌تر از جغرافیا است؛ ولی به‌ندرت به خودی‌یِ خود معنایی دارد. این‌جا، گزینشِ داستان‌هایِ روستایی به عنوانِ زیربنایِ مطالعه‌یِ نظری احتمالاً مایه‌یِ تأسف است، چراکه یک‌سانی‌یِ نسبی‌یِ فضا در همه‌یِ داستان‌هایِ این فرم، باعثِ تأکیدِ بیش‌اَزاَندازه بر نقشِ هندسه شده، جای‌گاهِ جغرافیا را پنهان می‌سازد. این حقیقتی است که خیلی دیر و تنها از طریقِ مکاتباتِ مفصلَ‌م با کلودیو سرتی و ژاک لِوی متوجهَ‌ش شدم. درواقع، یک نقشه‌یِ ادبی‌یِ عادی (در اطلسِ رمانِ اروپایی) به نقشه‌یِ رمان‌هایِ پاریسی بسیار شبیه‌تر است تا مثلاً نمودارهایِ روستایِ ما. در بیش‌ترِ این نقشه‌ها، الگویِ هندسی‌یِ موجود، در اثرِ ویژه‌گی‌هایِ جغرافیایی‌یِ هر مکانِ خاص (مثلِ شهرِ پاریس) از شکلِ اصلی در آمده و با جغرافیایِ آن مکان سازگاری یافته است. [۱۳] D’Arcy Wentworth Thompson, On Growth and Form [1942], Mineola, ny 1992, p. 16. [۱۴] Johann Wolfgang von Goethe, ‘Toward a general comparative theory’, 1790–94, in Scientific studies, Princeton 1995, p. 55. [۱۵] D’Arcy Thompson, On Growth and Form, p. 1027.y:a - k:fy:a - k:ay:f - k:ay:f - k:f nedstatbasic("ACYVWwsj8mnphZnR8AblOIu9YJVg", 0);