Tuesday, January 10, 2006

تغییرات جوی 60 میلیارد دلار هزینه در بر داشته است

واحد خبر پايگاه ملي داده هاي علوم زمين کشور – کنفرانس تغييرات جوي سازمان ملل متحد در ايتاليا هشدار داده است که روند
صعودي گرم شدن کره زمين و تاثيرات مخرب آن، نوع بشر را تهديد مي کند."کلاوس توپفر"، يک مقام ارشد سازمان ملل متحد، گفته است که تغييرات در شرايط اقليمي واقعيتي است که به طور فزاينده اي به مصائب بشري و اقتصادي مي انجامد. در جريان اين کنفرانس بين المللي که در شهر ميلان ايتاليا برگزار شده است، گفته شد که فجايع طبيعي در سال جاري ميلادي بالغ بر 60 ميليارد دلار هزينه در بر داشته است. اقليم شناسان همواره شرايط شديد آب و هوايي را عامل رخداد فجايع طبيعي دانسته اند. برگزارکنندگان کنفرانس آب و هوا اميدوار بوده اند که در جريان اين گردهمايي، پروتکل کيوتو - که براي کاهش آلاينده ها و گازهاي گلخانه اي از سال 1997 پيشنهاد شده است - به تصويب نهايي برسد. شرايط سخت آب و هوايي در اين کنفرانس، که وارد دهمين روز کاري خود شده است، گفته شد که تاثير تغييرات اقليمي در بسياري از نقاط جهان مشهود است. "ليو ژيانگ"، رييس هيئت چيني در اين کنفرانس، گفت: "تاثيرات سوء تغيير آب و هوا بر نوع بشر، به ويژه در کشورهاي در حال توسعه، به روشني ديده مي شود."کوفي عنان، دبير کل سازمان ملل متحد، گفته است که در سال هاي اخير در مناطق مختلفي از کره زمين نمونه هاي آب و هوايي سخت و شديد رو به افزايش بوده است. موج هواي بسيار گرم که در سال جاري ميلادي در اروپا مشاهده شد، به کشاروزي در اين منطقه 10 ميليارد دلار خسارت زد و 20 هزار نفر را به کام مرگ فرستاد.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home