Monday, December 19, 2005

الگو های تدریس جغرافیا بر مبنای فناوری اطلاعت

نمونه ای از الکو های تدریس مبتنی بر رویکرد فناوری اطلاعات چهارشنبه، 20 خرداد، 1383 طراحی تدريس جغرافيا با رويکرد ICT نمونه ای از یک طرح درس جغرافیا با رویکرد ( ICT ) در یکی از دو وضعیت ( online ) یا ( offline ) طراحی شده توسط : دکتر مهدی چوبینه خرداد 13831383 1- عنوان درس 2- اهداف آموزشی ,اهداف رفتاری 3- سطح مخاطبین یا پایه تحصیلی 4- زمان در اختیار 5- وسایل مورد نیاز در تدریس 6- ارزشیابی تشخیصی 7- چگونگی آغاز درس : مقدمه – متن اصلی درس – موخره 8-تهیه سوالات میان تدریس پایان تدریس 9- طراحی فعالیت های داخل کلاسی 10- ارائه تکالیف یا تعریف پروژه در منزل 11- ارائه آدرس های قابل استفاده در تهیه اطلاعات مورد نیاز پروژه مثال در وضعیت ( offline ) در سطح 1 طرح تدریس جغرا فیا پایه دوم متوسطه با رویکرد ( ICT ) 1- جغرافیای ایران 2- دانش آموزان با جغرافیای طبیعی و انسانی ایران آشنا می شوند.-نسبت به مواهب خدادادی در کشور خود آگاهی می یابند. 3- دانش آموزان پایه دوم متوسطه رشته علوم تجربی 4- زمان کلاس 90 دقیقه 5- کامپیوتر با حداقل رم 256و 10 مگ حافظه ( ترجیحا لب تاپ ) ، پرده نمایش ( یا دیوار صاف و روشن ) ؛ فلاپی دیسکت ؛ نرم افزار power point ؛ کاغذ الگو برای طراحی ؛ ماژیک ؛ چسب ؛ قیچی ؛ پرینتر ( ترجیحا رنگی )؛ 6- سوالاتی برای دریافت سطح اطلاعات مخاطبین از جمله : نام کشور مورد مطالعه در این جلسه چیست ؟ چرا باید کشور خود را بشناسیم؟ ایران در کدام قاره قرار گرفته است؟ موقعیت کشور ایران به لحاظ طبیعی چکونه است؟ و... 7-باا ستفاده از نرم افزار پاور پوینت نسبت به ارائه اطلاعات اولیه جغرافیایی برای مخاطبین اقدام می شود. ضمن آن که دلایل اهمیت آگاهی هر کس از سرزمین خود را بیان می کنیم ، به مساله دفاع از میهن در صورت شناخت بهتر آن نیز اشاره می کنیم . در قسمت بدنه اصلی درس نیز اطلاعات جغرافیای طبیعی وانسانی را در تعدادی اسلاید ( که در صورت امکان با تصاویری همراه باشد ) به مخاطبین ارائه می کنیم . در قسمت موخره نیز ضمن نتیجه گیری در مورد موقعیت ممتاز کشور ایران و ثروت آن ؛ به عنوان تکلیف کلاسی از آن ها خواهیم خواست تا بروشور ها وتابلو هایی را در مورد موضوعات مختلف جغرافیای ایران تهیه کنند . از جمله گروهی به موضوع اقلیم ؛ ناهمواری ها ؛ رود ها دریا ها و دریاچه ها ؛ پوشش گیاهی ؛ خاک ؛ جمعیت و تبعات آن مانند مهاجرت ؛ تقسیمات سیاسی ؛ زندگی شهری و....... خواهند پرداخت 8- سوالات میان درسی بر اساس اقتضائات مطالبی که توسط معلم ارائه می شود ؛ مطرح خواهد شد. مثلا در زمینه اهمیت موقعیت ایران : چه کشور دیگری می شناسید که موقعیت مشابه ایران داشته باشد ؟ آیا شرایط طبیعی ایران در شکل گیری تمدن اولیه ایرانیان موثر بوده است ؟ در پایان درس نیز سوالاتی به منظور اطمینان از دریافت آموخته ها و تحقق اهداف آموزشی مطرح می شود . مثلا : ایران در کدام قاره واقع است؟ همسایگان ایران کدامند؟ جمعیت ایران چقدر است ؟ در ساله ای اخیر رشد جمعیت در ایران چگونه بوده است؟ و..... 9- در گروه های کاری نسبت به تهیه موادی که قسمت موخره به آن اشاره شده است اقدام می نمایند. 10 – با استفاده از امکانات شبکه های اطلاع رسانی اطلاعات بیشتری در مورد صادرات و واردات ایران تهیه کنید . ( فعالیت گروهی ) – هر یک آدرسی از سایت های مربوط به ایران را تهیه کنید ( فعالیت فردی ) 11-آدرس اول سایت دفتر ریاست جمهوری ایران است . آدرس دوم اطلاعات جغرافیای انسانی در مورد ایران را ارائه می کند . و سومین آدرس علاوه بر اطلاعات کامل جغرافیایی در مورد ایران در مورد سایر کشور ها هم مطالبی قابل استفاده عرضه می نماید.آخرین آدرس مربوط به اولین سایت آموزش جغر افیا به زبان فارسی در ایران است.که پاسخ گوی نیاز های علمی شماست. http://www.president.ir http://persia.org/Geography/geo.html http://www.nationbynation.com/Iran/geo.html http://chubineh.persianblog.com سه شنبه، 26 خرداد، 1383 طراحی تدريس جغرا فيا با رويکرد ICTقسمت دوم در بحث طراحی تدريس برای جغرافيا با رويکرد نوين در سطح ۱ مشخص شد که با دو وضعيت offline و online می توان نسبت به طراحی اقدام نمود . سطح ۲ با وضعيت online طراحی می شود و البته در اين شرايط بحث مقدماتی بودن پيش دانسته ها مد نظر خواهد بود . و عمدتا به عنوان امکانی برای ارتباط بين شرکت کنندگان ، استفاده می شود . ابتدائی ترين اين امکانات ، استفاده از پست الکترونيکی E-mail است.بنا براين حداقل امکانات شامل: رايانه ، پشتيبانی اينترنتی وفضا مجازی برای استفاده مجموعه معلمان در طراحی تدريس در اين سطح و اين رويکرد ( دامنه) . به اين ترتيب معلمانی که دوره های ICDL را گذارنيده باشند. در هر منطقه با يک ديگر تماس داشته و در يکی از جلسات سالانه خود نسبت به طراحی بخشی از فضا برای تبادل نظر حرفه ای استفاده می کنند. موضوع مورد تدريس در اين الگو ؛مخاطرات طبيعی است . وروش مورد استفاده ؛ فعاليت ميدانی يا field work است. از دانش آموزان خواسته می شود. تا با مراجعه به سايت منطقه خود در بخش جغرافيا نسبت به ثبت نام برای برنامه بازديد علمی اقدام نمايند.فرم های قبل و بعد از انجام بازديد ميدانی ، کروکی مسير ، ليست فعاليت هايی که توسط شرکت کنند گان در طول تدريس قرار است انجام شود. و نهايتا ، ليست وسايل و لوازم مورد نياز در طول بازديد را دريافت نمايند.در پايان تدريس نيز دانش آموزان تا تاريخ معينی نسبت به ارسال تکاليف خود از طريق پست الکترونيک به معلم اقدام می نمايند. نمونه ی ديگری از طراحی تدريس جغرافيا با رويکرد ICT در وضعيت offline تهيه شده توسط دکتر مهدی چوبينه ۱۳۸۳ موضوع درس : مخاطرات طبيعی مخاطبين: دانش آموزان پايه دوم متوسطه اهداف آموزشی : ۱-آشنايی با مخاطرات طبيعی ۲- استفاده از امکانات فناوری ارتباطات در برقراری ارتباط آموزشی ۳-استفاده از امکانات IT در برقراری تماس با مدارس از سوی مناطق آموزشی زمان تدريس: ۹۰ دقيقه ارزشيابی تشخيصی : ۱- انواع بلايای طبيعی کدام است؟ ۲- چگونه می توان از يک سايت اينترنتی استفاده کرد؟ ۳- آيا باامکان ارسال يک نامه توسط E-mail آشنا هستيد؟ ۴-راه های کاهش خسارت های ناشی از مخاطرات طبيعی کدام است؟ چگونگی آغاز درس: مقدمه درس؛ شامل توضيح در مورد موضوع درس ، روش تدريس ، چگونگی ثبت نام ، آدرس سايت پشتيبانی و محل ثبت نام و.... متن درس: توضيحات لازم در مورد موضوع مخاطرات طبيعی ، فعاليت هايی که در خلال تدريس قرار است انجام شود .تعيين وظيفه هر يک از شرکت کنندگان ، جستجو در مورد تعيين احتمال وقوع هر يک از مخاطرات طبيعی در محل مورد بازديد و چگونگی انجام تکاليف از قبل تعيين شده . موخره درس: در اين بخش به رفع ابهامات احتمالی مخاطبين پرداخته می شود. اين طرح شامل پرسشهای ميان تدریس و پايان درس به شکل مرسوم نخواهد بود و به جای آن فعاليت هايی برای حين بازديد تدارک می شود. از جمله : انواع اندازه گيری ها ( شامل اندازه گيری عرض کانال ها و سرعت آب رود ها به روش های تجربی ، اندازه کيری دانه بندی سنگ ها دسته بندی درصدی انواع دانه بندی يک نمونه از رسوبات که به شکل تصادفی انتخاب شده است و .....)؛ نمونه برداری ها ؛ ترسيم نيمرخ ها و کروکی ها ؛ پيش بينی انواع مخاطرات احتمالی در محل وذکر دلايل آن و.... طراحی تدريس جغرا فيا با رويکرد ICTقسمت سوم در سطح 3 این الگو ها یک وبلاگ یا وب سایت توسط کلاس طراحی شده و بوسیله سر گروههای تمام گروههای هر کلاس مطالب مورد نیاز فراهم شده و در اختیار همه انش آموزان قرار می گیرد . با تدارک تابلو هایی اعلانات ( صرفا در سایت میسر است) امکان تبادل نظر با سایرن در کلاس و یا سایر متخصصان در خارج از کلاس فراهم شده و دامنه یافته ها واطلاعت مدام افزایش می یابد . معلم در چنین سطحی ناظر حسن انجام جریان آموزشی است و در صورت ضرورت نسبت به حذف ، اضافه و اصلاح مطالب اقدام نمود و یا پاسخگویی سوالات دانشی ، روشی و تکنیکی مخاطبین است .و مراقب می نماید تا اهداف آموزشی مورد غفلت قرار نگیرد .( در صورت اجرای دوره آموزشی کارگاهی . به شکل عملی این سطح اجرا خواهد شد. ) به نظر می رسد این سطح چنانچه به درستی درک شده و به اجرا گذاشته شود . مقدمه ورود به جامعه مجازی فراهم شده و سطح قابلیت مخاطبان به حدی است که بسیار فراتر از رویکرد سنتی یادگیری اتفاق می افتد و مشکل تازه تری بروز می کند. آیا می توانید این مشکل را حدس بزنید؟

1 Comments:

At 5:50 pm, Anonymous سینا said...

موفق باشید

 

Post a Comment

<< Home