Saturday, December 10, 2005

حفاظ الکتريکي بر روي ماه

واحدخبر پايگاه ملي داده هاي علوم زمين کشور-فضانوردان با انجام سفرهاي فضايي خود را در معرض تشعشعات کيهاني و تابش هاي مضرخورشيدي که عمدتا از ذرات پر سرعت الکترون و پروتون تشکيل شده اند ، قرار مي دهند که باعث بروز سرطان و ديگر ناسازگاري ها در بدن آنها مي شود.يکي از ساده ترين راهها براي مقابله با اين مشکل استفاده از بتون مي باشد مانند سازه هايي که در اطراف راکتور هسته اي وجود دارد اما ساختن يک فضاپيماي بتوني ايده معقولانه اي نيست همين امر باعث شده تا دانشمندان ناسا تلاش هاي بسياري در اين زمينه انجام دهند و مواد گوناگوني را براي مقاومت در برابر اين تشعشعات امتحان کنند مانند آلومنيوم، پلاستيک هاي پيشرفته و هيدروژن مايع که هر کدام داراي نقص هايي بوده و عملا قابل استفاده نمي باشد اما گزينه اي هوشمندانه براي رفع اين مشکل وجود دارد :استفاده از يک ميدان بزرگ الکترو مغناطيس براي محافظت فضانوردان . مي دانيم بار هاي هم نام يکديگر را دفع مي کنند ، پس مي توان فضانوردان را در مکاني مستقر کرد که توسط يک ميدان الکترومغناطيس احاطه شده و اين ميدان الکتريکي هم بار با تشعشعات ساطع شده از محيط باشد.البته بسياري از کارشناسان در مورد احداث چنين پايگاهي بر روي ماه بدبين اند اما در ميان آنها چارلز بولر و جان لين پژوهشگران ناسا در مرکز فضايي کندي و مسئول تحقيق بر روي اين پروژه عقيده دارند اين کار قابل اجراست.بولر مي گويد: استفاده از ميدان الکترومغناطيس براي حفاظت از فضانوردان ، ايده اي بود که در دهه 1950 ارائه شد اما طرح هاي داده شده بسيار ابتدايي و ناشيانه بود ولي طرح هاي امروز بسيار جامع و عملي است

0 Comments:

Post a Comment

<< Home