Monday, December 13, 2004

جغرافياي سواحل 13

برخی از اصطلاحاتی که در این زمینه مفید هستند ، عبارتند از: انرژی دریا یا (1)- تبدیل انرژی گرمایی اقیانوس= اختلاف دمای آب سطح و آب عمیق توربین را در چرخه بسته یا باز به حرکت در می آورد. کانون جغرافیایی که را می توان در آن اجرا کرد ، خط استوا تا 20 درجه عرض جغرافیایی است یعنی سه کشور استرالیا ، ژاپن و ایالات متحده. (2) – تبدیل انرژی کشندی : قرار دادن یک مانع دارای دریچه و توربین در یک آبگیر دریایی. قرار دادن یک سری از دریچه ها می تواند انرژی قابل ملاحظه ای را تولید کند.اما در عرض های 50 تا 60 درجه قابل اجراست. (3) – انرژی موج : ساده ترین دستگاه یعنی توربین ستون آب نوسانی یک اتاقک مرتبط با دریا است. خروجی توربین نسبت به اتاقک که سبب سرعت گیری حرکت هوا شود کوچک است.البته انرژی موج در شکل دیکر آن استفاده از تعدادی بالشتک شناور متصل به نوعی شاتون است که بالا و پایین رفتن بالشتک ها تحت تاثیر امواج سبب حرکت شاتون ها و انتقال انرژی به یک میل لنگ خواهد بود. گردشگری در سواحل: نیاز به فضای منطقه ساحلی برای تامین تقاضا های توریستی شاما محل هایی به منظور ایجاد هتل ، فعالیت های تفریحی در سواحل ، امکانات ترابری ( لنگر گاه برای کشتی ها ، لنگر گاه تفریحی ، تور ها ، شاهراه های کافی و ...) رستورانها و برای لذت های زیبایی شناختی است. سواحل آلوده به نفت و زباله ، جهانگردان را جلب نمی کند. در مدیترانه در هر لحظه حدود 2000 کشتی بازرگانی در حال تردد هستند که بین 250 تا 300 فروند آنها نفتکش است.نفتی که از این کشتی ها بر اثر تخلیه و گنداب کشتی و آب شستشوی کشتی ها بیرون می ریزد ، 75 در صد نفتی است که وارد مدیترانه می شود. بقیه آن از طریق فعالیت های صنعتی واقع در خشکی و تخلیه اجتماعات انسانی به در یا می ریزد. حدود 30 در صد این نفت نشت شده ، قطرانی تشکیل می دهد که در سواحل انباشته می شود. این عامل مخرب ، همراه با دور ریختن پلاستیکها و پسماند های دیگر از کشتی ها وتخلیه غیر مجاز مواد خطر ناک ، دشمن لذتی است که می توان از منطقه ساحلی برد.[1] و چنانکه اشاره شد سواحل پر از زباله برای هجوم پیوسته گروههای جهانگردان می تواند عامل بازدارنده به شمار آید. در یک بررسی که در 13 ساحل در اسپانیا ، ایتالیا ( سیسیل) ، ترکیه ، قبرس بین سالهای 1988 و 1990 انجام شد ، گروههای محلی سواحل را پاک نمی کردند. .از سواحل هر ماه یک بار نمونه برداری می شد.و قطعات بزرگتر از یک تا دو سانتی متر شمارش می شدند . اقلام پلاستیکی فراوان ترین گروه بودندو پس از آن چوب ، فلز ، و شیشه بود. استقرار پارکهای دریایی برای حفاظت از بو شناسی ( اکولوژی) نواحی ساحلی می تواند از جهانگردی حمایت کند. امکانات منحصر به فردی برای پژوهش ارائه دهد و یک کیراث مهم جامعه بشری را نگهداری کند. و نهایتا یادمان باشد که یک جهانگرد یعنی فراهم شدن 4 فرصت شغلی. - همان ص 34 تا 39[1]

0 Comments:

Post a Comment

<< Home