Wednesday, June 01, 2005

بررسي امنيت شهرهاي جهان

بررسي امنيت شهرهاي جهان نشان داد: لوكزامبورگ امن‌ترين بغداد ناامن‌ترين‌ برگردان: سميه صارمي‌ پژوهشي كه مؤسسه منابع انساني "مركر" انجام داده است، نشان مي‌دهد كه لوكزامبورگ و بغداد از نظر امنيت در ميان شهرهاي جهان به ترتيب بالاترين و پايين‌ترين جايگاه را دارا هستند. امنيت فردي شهروندان كه در ميان 215 شهر در سراسر دنيا بررسي شده است، برمبناي مقايسه با ساير كشورها،‌ ميزان ثبات داخلي، نرخ جرايم، تروريسم، فشارهاي قانوني، سانسور و محدوديت آزادي افراد محاسبه شده است و بدين منظور شهرهاي مورد بررسي با شهر نيويورك با امتياز مبناي صد مقايسه شده‌اند. همچنين نتايج اين تحقيق گوياي آن است كه پس از لوكزامبورگ، شهرهاي هلسينكي، برن، جنوا و زوريخ با 120 امتياز، ديگر شهرهاي برتر جهان از نظر امنيت محسوب مي‌شوند. در ميان شهرهاي آسيا نيز شهرهاي اموتاوكاستوياما و يوكاچي ژاپن با گرفتن 5/112 امتياز مقام چهاردهم را كسب كردند در حالي كه كالگاري، مونترال، اتاوا، تورنتو و ونكور در آمريكايي شمالي با 112 امتياز در جايگاه هجدهم قرار گرفتند. به طور كلي شهرهايي كه از لحاظ امنيت رتبه بالايي دارند، عمدتاً در كشورهايي قرار دارند كه داراي ثبات سياسي و اقتصادي و روابط بين‌المللي مطلوب هستند. پس از بغداد به عنوان ناامن‌ترين شهر كه تنها 5 امتياز به ميزان امنيت آن تعلق گرفته است، عبديجان و بانگويي در جمهوري آفريقاي مركزي، پورت‌هاركورت و لاگوس در نيجريه نيز كه امتياز آنها به ترتيب 24، 5/26 ، 5/32 و 5/32 است، همچنان عدم ثبات سياسي و رشد پايين اقتصادي يعني ناامني را تجربه مي‌كنند. اروپاي غربي‌ بسياري از شهرهاي اروپاي غربي از نظر امنيت در صدر قرار گرفته‌اند. شهر لوكزامبورگ بالاترين امتياز را از اين لحاظ داراست شهرهاي سوئيس و اسكانديناوي نيز در مرتبه بعدي قرار دارند. در اين ميان وين با116 امتياز در رتبه ششم ايستاده است و پس از آن دوسلدورف آلمان، مونيخ، نورنبرگ، فرانكفورت و اسلو به طور مشترك با 113 امتياز در رده هشتم قرار دارند. اروپاي شرقي‌ به طور كلي شهرهاي اروپاي شرقي در مقايسه با شهرهاي اروپاي غربي جايگاه پايين‌تري از نظر امنيت دارند. شهر ليوجوانا در كشور اسلووني با امتياز 41 و داشتن رتبه صدو پنجم از لحاظ امنيت و آسايش بالاترين رتبه را در منطقه اروپاي شرقي دارد. شهرهاي براتيسلاوا در اسلواكي و پراگ در جمهوري چك به‌طور مشترك با صد امتياز در مقام پنجاه و هشتم جهان قرار دارند. آن دسته از كشورهاي اروپايي كه به اتحاديه اروپا پيوسته‌اند، داراي شهرهاي امن‌تري هستند به همين دليل شهرهاي كشورهاي اروپاي غربي از اين نظر وضعيت بهتري دارند. شهرهاي روسيه به دليل بي‌ثباتي داخلي، بالا بودن نرخ جرايم و وضع بد اقتصادي جزو شهرهاي ناامن براي زندگي هستند. مسكو، نوسيبريك، كازان و پترزبورگ به ترتيب مقام‌هاي 198، 179، 179 و 175 را دارا هستند. آمريكاي شمالي همه شهرهاي كانادايي كه در اين پيمايش مورد مطالعه قرار گرفتند، از نظر ميزان امنيت فردي جزو 20 شهر اول جهان قرار گرفتند. كالگاري، مونترال، اتاوا، تورنتو و ونكور به طور مشترك با 112 امتياز در مقام هجدهم قرار گرفتند در ايالات متحده، هونولولو، دكسيگتون، سانفرانسيسكو و ونيستونسالم به‌طور مشترك با 104 امتياز مقام چهل و پنجم را كسب كردند. بوستون، شيكاگو، كلولاند، ميناپوليس، پيتسبرگ، پورتلند و نيويورك همگي با يكصد امتياز رتبه پنجاه و هشتم را بدست آورند در شهرهاي شمال ايالا‌ت متحده مثل آتلانتا به دليل جنايات خياباني پايين‌ترين رتبه، يعني جايگاه نودم را دريافت كرد. در كشور مكزيك، مونتري و مكزيكو به ترتيب با كسب 92 و 5/72 امتياز رتبه هشتاد و هفتم و صدو بيست و ششم جهان را كسب كردند. جنوب آمريكا شهرهاي جنوب آمريكا نسبت به شهرهاي شمال آن از نظر ميزان امنيت رتبه پايين‌تري دارند كه علت آن رشد بيكاري و بي‌ثباتي سياسي است كه منجر به بالارفتن نرخ جرايم در اين شهرها شده است. سانتياگو در شيلي با 90 امتياز و داشتن رتبه نودوچهارم، بالاترين جايگاه را از نظر امنيت منطقه داراست. بوينس آيرس در آرژانتين با5/77 امتياز در جايگاه صد و پانزدهم جهان قرار دارد. در همين حال سائو‌پولو و ريودو ژانيرو در برزيل مقام صدوچهل‌وهشتم و يكصد و شصت و هفتم را دارند. بوگوتا و مدلين كلمبيا و كاراكاس در ونزوئلا نيز با داشتن رتبه‌هاي 210، 205 و 193 جزو شهرهاي ناامن جهان محسوب مي‌شوند. محقق چنين نتيجه‌گيري مي‌كند كه همزمان با گسترش روند جهاني شدن، امنيت و داشتن رابطه با ساير كشورها نقش و اهميت بيشتري در كيفيت كلي استانداردهاي زندگي شهرهاي مختلف جهان مي‌يابد. بررسي كلي مؤسسه مركر درباره كيفيت زندگي نشان داد كه جنوا و زوريخ با 5/106 امتياز، همچنان در صدر شهرهاي جهان باقي مانده‌اند. ونكور و وين نيز مشتركاً در جايگاه سوم جهان قرار دارند. شهرهاي اروپا، زلاندنو و استراليا نيز هنوز بالاترين امتيازها را از نظر كيفيت زندگي به خود اختصاص داده‌اند. مونيخ و دوسلدورف هر دو از جايگاه دهم و دوازدهم مشتركاً همراه با فرانكفورت به جايگاه پنجم تغيير مكان داده‌اند. رشد جايگاه مونيخ ناشي از بهبود سيستم دفع زباله و اسكان بهتر اتباع خارجي است. در همين حال حمل و نقل، استانداردهاي بين‌المللي و آموزش مدارس در دوسلدورف بهبود يافته است. برن، كپنهاگ و سيدني هم با 105 امتياز به رتبه هشتم تنزل يافته‌اند. در ايالات متحده، هونولولو و سانفرانسيسكو در جايگاه بيست‌وپنجم جهان و بالاترين جايگاه شهرهاي آمريكا قرار دارند كه علت آن پايين‌تر بودن نرخ جنايت در اين شهرها نسبت به ساير شهرهاي آمريكاست. بوستون، نيويورك، پورتلند و واشنگتن نيز به ترتيب در جايگاه‌هاي 36، 39، 42 و 42 قرار مي‌گيرند. در اين ميان هوستون با رتبه 68 پايين‌ترين جايگاه را در ميان شهرهاي آمريكا دارد. بغداد همچنان كم‌جاذبه‌ترين شهر براي اتباع خارجي است. امتياز پايين اين شهر (5/14) از احتمال حمله به مردم، سازمان‌هاي چندمليتي، و نهادهاي دولتي در منطقه ناشي مي‌شود. بانگويي در جمهوري آفريقاي مركزي، برازاويلي در كنگو و خارطوم در سودان نيز جزو شهرهايي هستند كه از نظر كيفيت زندگي رتبه بسيار پاييني دارند. داده‌هاي مربوط به اين مطالعه در فاصله سپتامبر و نوامبر 2004 جمع‌آوري شد و تغييرات رخ داده در اين كشورها در نتايج مورد بازبيني قرار گرفته است. موضوع امنيت فردي كه در سال 2005 به عنوان يكي از شاخص‌هاي كيفيت زندگي مورد توجه قرار گرفته است، مبتني بر ارزيابي 6 معيار است كه از پيمايش كيفيت كلي زندگي استخراج شده است. مطالعه مؤسسه مركر مبتني بر ارزيابي 39 شاخص كيفيت زندگي است كه مي‌توان آن‌ها را در گروه‌هاي زير، طبقه‌بندي كرد: 1. محيط سياسي و اجتماعي (ثبات سياسي، جرائم، فشارهاي قانوني). 2. محيط اقتصادي (قوانين نرخ پول، خدمات بانكي). 3. محيط اجتماعي - اقتصادي (سانسور، ميزان محدوديت‌آزادي فردي). 4. وضعيت خدمات پزشكي و سلامتي (خدمات و تجهيزات پزشكي، بيماري‌هاي عفوني، دفع زباله، فاضلا‌ب و آلودگي هوا). 5. مدرسه و آموزش (استاندارد و وجود مدارس). 6. خدمات عمومي و حمل و نقل (برق، آب، حمل و نقل عمومي). 7. تفريح و سرگرمي (رستوران‌ها، سالن‌هاي تئاتر و سينما، ورزش و سرگرمي). 8. كالاهاي مصرفي (وجود غذا، مواد مصرفي روزانه، اتومبيل). 9. مسكن (مسكن، اثاثيه، خدمات و نگهداري). 10. محيط طبيعي (آب و هوا، ميزان بلاياي طبيعي). به نقل از: شماره 186 فرهنگ و پژوهش

0 Comments:

Post a Comment

<< Home