Wednesday, July 18, 2007

آیا دریای سرخ واقعا سرخ است؟

دریای سرخ برای ناخداهای کشتی‌ها به خاطر توفان‌های شدیدش و نیز صخره‌های مرجانی و جزایر به زیر آب‌رفته‌اش مشهور است. به غیر از این دریای سرخ یک از گرم‌ترین، شورترین و احتمالا سرخ‌ترین دریاهای جهان است. اما آیا این دریا که از خلیج سوئز و خلیج عقبه در شمال تا اقیانوس هند در جنوب کشیده شده است واقعا با رنگی سرخ می درخشد؟ راستش را بخواهید، نه. پس چرا این نام به این دریا داده شده است؟ گاهگاهی این دریا مملو از دسته‌های جلبک‌های سیانوباکتری به نام "تریمودسمیوم اریتراتوم" می‌شود که هنگام مردن،آب معمولا به رنگ آبی-سبز را قهوه‌ای - قرمز می‌کنند. این رنگ آنقدرها سیر نیست و جلوه آن در نقاط مختلف این دریای وسیع متفاوت است. همشهریLiveScience, 17 July, 2007

1 Comments:

At 10:14 am, Anonymous Sea Life said...

Hello
"Red Ocean" I Really Got a wonderful information from your blog..for this blog i had use Google translator for read.
Thanks

 

Post a Comment

<< Home