Wednesday, December 13, 2006

چرا كوه‌هاي يخ شناورند؟

دانش - همشهري آنلاين:شناور بودن كوه‌هاي يخ دلايل متعددي دارد كه اولين آن به خاطر خواص اعجاب‌آور آب است. آب جز آنكه براي همه اشكال حياتي ضروري است، يكي از معدود موادي است كه در حالت مايع اندكي متراكم‌تر از شكل جامدش است. دليل دوم و جالب‌تر اينكه اغلب كوه‌هاي يخ يا آيسبرگ‌ها در واقع حاوي مقدار زيادي هوا هستند. كوه‌هاي يخ برخلاف آنچه بسياري تصور مي‌كنند قطعاتي توپر نيستند، بلكه ميلياردها حباب هواي ريز در آن گير افتاده‌اند، و همين‌ها هستند كه به كوه‌هاي يخ ظاهر سفيدشان را مي‌دهند
سومين دليل اين است كه كوه‌هاي يخ متشكل از آب شيرين هستند.آب اقيانوس به خاطر املاح حل شده در آن متراكم‌تر از آب شيرين است، و اين وضعيت هم به شناوري كوه يخ كمك مي‌كند.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home